Pressmeddelanden

2012-07-05 22:25 CEST Telegrambyrån Den kristna kyrkan växer explosionsartat över hela världen. Samtidigt räknas kristna som en av de mest förföljda minoriteterna. Enligt Organisationen Aid to the church in need dödas 105 000 människor årligen för att de är kristna.