Pressmeddelanden

Små förändringar i aktieförmögenheten

2012-08-29 09:46 CEST
Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av ...

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 1:a kvartalet 2011: Hushållen sålde aktiefonder

2011-05-17 09:44 CEST
Under det första kvartalet har hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var...

Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2010: Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt

2011-03-24 09:40 CET
Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt mer. Låneskulden, som utgör drygt 90 proce...

Påminnelse: Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2010

2010-12-20 08:40 CET
SEB:s Sparbarometer visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utveckla...

SEB:s Sparbarometer andra kvartalet 2010: Hushållens förmögenhet når ny toppnivå

2010-09-23 11:50 CEST
De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 12 miljarder till 7 056 miljarder kron...

Finansräkenskaper, 2:a kvartalet 2010:Hushållen sålde av aktier och aktiefonder

2010-09-23 09:40 CEST
Hushållen valde under andra kvartalet 2010 att sälja av både aktier och aktiefonder til...

Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2010: Hushållens finansiella förmögenhet ökade

2010-06-24 09:38 CEST
Hushållens finansiella förmögenhet ökade med 171 miljarder kronor under första kvartale...

Sparbarometern, 1:a kvartalet 2010: Svag ökning av hushållens sparande

2010-05-20 09:50 CEST
Hushållens finansiella sparande uppgick till 7 miljarder kronor under första kvartalet ...

Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2009

2009-12-18 11:45 CET
– Hur mycket har hushållens förmögenhet återhämtat sig?

Förmögenhetsstatistik 2007: Pensionerade män har mest på banken

2008-12-18 09:46 CET
Äldre män har större finansiella besparingar än både jämnåriga kvinnor och yngre person...