Pressmeddelanden

2013-01-25 10:00 CET HS Kraft AB Den planerade vindbruksparken vid Furuby i Växjö kommun har sedan tidigare erhållit positivt beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs Län. Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades senare till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, som ansåg att ärendet skulle återförvisas till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt prövning.

2013-01-17 11:06 CET Upplands Energi AB Solenergi är en teknologi som på kort tid visat sig vara konkurrenskraftig även på våra nordliga breddgrader. Långt in i framtiden ser vi ett samhälle där all energi direkt eller indirekt kommer att baseras på solen. Upplands Energi vill som nästa generations elbolag gå i bräschen för förnyelsebar energiproduktion och monterar nu 40 solcellpaneler på sitt kontorstak i Björklinge.

2013-01-17 10:00 CET HS Kraft AB Den planerade vindbruksparken vid Lyngsåsa i Alvesta kommun, som tidigare erhållit positivt beslut av såväl Länsstyrelsen i Kronobergs Län som Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, har nu även fått positivt beslut av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som inte medgivit prövningstillstånd av det överklagande som gjorts på Mark- och miljödomstolens beslut.

Värmepumpmarknaden backade under fjärde kvartalet

2013-01-16 13:10 CET SVEP Information & Service AB Försäljningen av alla typer av värmepumpar minskade under det fjärde kvartalet 2012. Mest backade bergvärmepumparna med -28 %. Bergvärmepumparna har minskat hela året och på helårsbasis var minskningen 22 % jämfört med 2012.Totalt, inräknat alla typer av värmepumpar så minskade marknaden med 25 % under det fjärde kvartalet och under hela året har marknaden minskat med 23 %.

2013-01-08 10:00 CET HS Kraft AB Milletorp vindbrukspark är uppförd och driftsatt inom utsatt tid och har numera övergått till Teknisk och Ekonomisk förvaltning hos HS Kraft AB.

Servicenämnden sa ja till vindkraft i Malmö

2012-12-19 14:41 CET Malmö stad Malmö stad strävar efter hållbara lösningar gällande miljön och har satt upp ambitiösa mål fram till 2020. Igår sa servicenämnden ja till att handla upp ett vindkraftverk på annan ort i Sverige.

2012-12-12 09:00 CET SVEP Information & Service AB Lunds Kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2012,av branschorganisationen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP. Det är 7:e året i rad som SVEP delar ut priset.

Stort vindkraftsmöte i Maråkers skola

2012-11-13 06:47 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vindkraftsmöte i Maråkers skola. Tid: Onsdag 14/11 kl 1900.

Första ”snapshots” av elektronstrukturen hos mangankomplex – på vägen att förstå naturens enda enzym som spjälkar vatten

2012-11-07 13:18 CET Umeå universitet Tillsammans med en stor internationell forskargrupp tar Johannes Messinger vid Umeå universitet ännu ett steg mot att förstå fotosyntesen och utveckla konstgjord fotosyntes. Med en kombination av röntgenlaser och spektroskopi har gruppen lyckats se elektronstrukturen hos mangankomplex, en kemisk förening relaterad till fotosyntesens spjälkning av vatten.

Eco2 Energy sänker energikostnaden åt storfastighet i Nacka

2012-08-29 09:05 CEST Eco2 Energy Den oberoende värmeleverantören Eco2 Energy levererar grön energi till den kommersiella fastigheten Ormingehus i Nacka. Genom övergången från Fortums fjärrvärme - till lokalt producerad grön energi - reduceras de årliga kostnaderna med en kvarts miljon kronor för den 17 000 kvm stora fastigheten.