Pressmeddelanden

2013-04-17 22:29 CEST SVEP Information & Service AB Försäljningen av värmepumpar har under det senaste året minskat, så även under det första kvartalet 2013. Försäljningsminskningen har dock bromsat upp jämfört med fjärde kvartalet 2012. Totalt minskade försäljningen med 10 % (-25 %, Q4 2012) jämfört med samma period förra året.

Modity månadsbrev - har priset på elcertifikat haft sin topp?

2013-04-16 13:49 CEST Modity Energy Trading AB Priset på elcertifikat har under året stigit med över 50 %, trots ett överskott i marknaden. Prisutvecklingen i år kommer bero mycket på utbyggnadstakten i Norge och vi väntar priser upp mot 250 kr/st under sista halvåret.

2013-04-05 16:43 CEST EcoKraft Sverige AB Sedan påskhelgen har vi levererat och fått beställningar på system som tillsammans kommer producera ca 20.600 kWh/år. Räknat med en medellivslängd på 30 år kommer dessa system producera ca 600.000 kWh! Bra för Sverige och miljön!

Minikontakt för fasadintegrerade solpaneler

2013-03-26 14:11 CET Phoenix Contact AB För att underlätta inkopplingen av fasadintegrerade solpaneler har Phoenix Contact tagit fram en serie Sunclix minikontakter som monteras osynligt i fasadens ramverk med endast en skaltång som verktyg. Genom att välja komponenter med omsorg kan denna produktserie erbjuda tillförlitlig kontakt under lång tid – även under tuffa miljöförhållanden.

2013-03-18 06:00 CET KlimatSmart.se Just nu anordnar Sveriges nya forum för småskalig solel (EgenSolel.se) en tävling där du kan vinna upp till 100.000 kr till en egen solcellsanläggning. Forumet startades sommaren 2012 för att medverka till att skapa en ketchup-effekt för solcellsanläggningar i Sverige. Här kan du ställa frågor, diskutera, få eller ge tips & råd om småskalig solelsproduktion.

Clarion Hotel Sign finalist i tävlingen Arla Guldko för årets bästa miljöarbete

2013-02-21 11:09 CET Clarion Hotel Sign Clarion Hotel Sign har ända sedan öppnandet på Norra Bantorget arbetat enträget med att försöka minimera miljöpåverkan i sin verksamhet. Det är snart mer miljövänligt att bo på Clarion Hotel Sign än att bo hemma. Finalplatsen i Arla Guldko kommer som ett bevis på att Clarion Hotel Sign är på rätt väg.

Stockholms stad klarar inte klimatmålen

2013-01-28 13:51 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Idag publiceras de årliga siffrorna på hur mycket koldioxid som släpps ut per person i Stockholms stad. Prognosen är nedslående, Stockholms stad kommer inte att klara de antagna koldioxidutsläppsmålen till 2015.

2013-01-25 10:00 CET HS Kraft AB Den planerade vindbruksparken vid Furuby i Växjö kommun har sedan tidigare erhållit positivt beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs Län. Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades senare till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, som ansåg att ärendet skulle återförvisas till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt prövning.

2013-01-17 11:06 CET Upplands Energi AB Solenergi är en teknologi som på kort tid visat sig vara konkurrenskraftig även på våra nordliga breddgrader. Långt in i framtiden ser vi ett samhälle där all energi direkt eller indirekt kommer att baseras på solen. Upplands Energi vill som nästa generations elbolag gå i bräschen för förnyelsebar energiproduktion och monterar nu 40 solcellpaneler på sitt kontorstak i Björklinge.

2013-01-17 10:00 CET HS Kraft AB Den planerade vindbruksparken vid Lyngsåsa i Alvesta kommun, som tidigare erhållit positivt beslut av såväl Länsstyrelsen i Kronobergs Län som Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, har nu även fått positivt beslut av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som inte medgivit prövningstillstånd av det överklagande som gjorts på Mark- och miljödomstolens beslut.