Pressmeddelanden

2013-07-30 09:39 CEST Mindhouse Park AB 36 seminarier, en fullbokad mässhall samt ett program som riktar sig till intressenter från hela sju segment. Mindhouse Park Renewable Energy 2013 är Sveriges bredaste branschmässa inom förnyelsebar energi.

Stoppa vindkraftsutbyggnaden

2013-07-10 07:55 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd uppvaktar idag (13-07-10) Miljödepartementet med krav på att utbyggnaden av vindkraft i Sverige stoppas till dess konsekvenserna och nyttan med utbyggnaden är klarlagd.

2013-07-09 13:18 CEST Mindhouse Park AB För första gången i Sverige bildar hela sju olika och väldigt unika hotell en mötesplats inom förnyelsebar energi i Sverige. Detta sker i Tällberg, vid Siljans strand i Dalarna. Genom ett program med inte mindre än 35 olika seminarier och en stor mässhall, den 25-26 september 2013, förvandlas den lilla byn Tällberg till ett centrum för energi. Ledordet är tid för energi och möten.

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskraft, jobben och välfärden, men också vår miljö. Det skriver Per-Olof Eriksson, Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

2013-05-09 22:12 CEST HS Kraft AB Den 6 maj 2013 beslutade Länsstyrelsen i Östergötlands län om tillstånd för de 16 vindkraftverk som HS Kraft AB planerar att etablera vid Ryfors i Mullsjö kommun, Jönköpings län.

2013-05-07 19:34 CEST SVEP Information & Service AB I många hantverks- och anläggningsbranscher har förekomsten av snedvriden konkurrens med hjälp av ROT-avdraget ökat. SVEP har därför tagit initiativet till att sammankalla en ROT-kommitté bestående av representanter från Skatteverket och alla ROT-branscher med målet att ta fram gemensam handlingsplan för att i möjligaste mån förhindra fusk.

GodEl inför Bra Miljöval som standard

2013-05-03 07:11 CEST GoodCause - GodEl - GodFond - GodKort GodEl inför Naturskyddsföreningens oberoende märkning Bra Miljöval som standard. Bra Miljöval ställer tuffa krav på elproduktionen samtidigt som pengar går till projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och främjar biologisk mångfald i strömmande vatten.

2013-04-24 01:00 CEST Mindhouse Park AB Möt marknaden inom förnyelsebar energi i Tällberg den 25-26 september 2013 75% av platserna i mässhallen är nu redan bokade av utställare med 5 månader kvar. Ytterligare eventuella utställarplatser kan tillkomma direkt vid någon av de 7 hotellen.

2013-04-17 22:29 CEST SVEP Information & Service AB Försäljningen av värmepumpar har under det senaste året minskat, så även under det första kvartalet 2013. Försäljningsminskningen har dock bromsat upp jämfört med fjärde kvartalet 2012. Totalt minskade försäljningen med 10 % (-25 %, Q4 2012) jämfört med samma period förra året.

Modity månadsbrev - har priset på elcertifikat haft sin topp?

2013-04-16 13:49 CEST Modity Energy Trading AB Priset på elcertifikat har under året stigit med över 50 %, trots ett överskott i marknaden. Prisutvecklingen i år kommer bero mycket på utbyggnadstakten i Norge och vi väntar priser upp mot 250 kr/st under sista halvåret.