Pressmeddelanden

Henkels sortiment av hälsa- och säkerhetsprodukter.

Henkels sortiment av hälsa- och säkerhetsprodukter.

2019-04-15 06:00 CEST
Hälsa- och säkerhetsområden är ett av Henkels fokusområde men vi tummar inte på prestan...

Hon har en av vår tids viktigaste framtidsfrågor på sitt bord! – Annika Johansson CEO & co-founder på Greenwater kommer till Connect Green Day.

Hon har en av vår tids viktigaste framtidsfrågor på sitt bord! – Annika Johansson CEO & co-founder på Greenwater kommer till Connect Green Day.

2017-04-21 11:08 CEST
​Bristen på rent dricksvatten är en av de största utmaningarna i vår tid. Greenwater ar...

Växt med gen från fluga rengör mark från sprängmedel

Växt med gen från fluga rengör mark från sprängmedel

2016-12-07 13:30 CET
Sprängämnet trotyl förgiftar mark och grundvatten i många områden i Sverige och övriga ...

Din gamla flytbrygga i betong kan vara en miljöbomb!

2015-04-30 17:22 CEST
Övergödning, plastpartiklar och gamla plastbåtar som ligger och skräpar ner längs våra ...

En ansökan för friskt och levande vatten i Västerås

2015-04-17 09:05 CEST
Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som s...

Seminarium om PFAS – risker, ansvar och vägen framåt

2015-01-13 07:30 CET
​Perfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som finns i brandskum har förorenat dricksvattne...

Delar av utemiljö på förskola åtgärdas

Delar av utemiljö på förskola åtgärdas

2014-06-24 08:53 CEST
I samband med rivningen av fjärrvärmeverket, som gränsade till Augustenborgs förskoleto...

Formas finansierar forskning om Marina föroreningar med 32 miljoner kronor

Formas finansierar forskning om Marina föroreningar med 32 miljoner kronor

2013-04-18 10:30 CEST
Varför försvinner vissa arter av alger medan andra förökar sig på grund av ökade halter...

Formas och Svenskt Vatten finansierar forskning om säkra livsmedel med 40 miljoner kr

Formas och Svenskt Vatten finansierar forskning om säkra livsmedel med 40 miljoner kr

2013-04-18 10:00 CEST
Hur kan man styra bakteriefloran på bladgrönsaker så att tillväxten av ”onda” bakterier...