Pressmeddelanden

Småföretagare tror att vanliga hemförsäkringen gäller

2014-04-09 08:15 CEST If Skadeförsäkring Många småföretagare tror felaktigt att de täcks av den vanliga hemförsäkringen. Enligt försäkringsbolaget If förekommer det ofta att kunder med egen verksamhet nekas ersättning. Det finns idag drygt 1 miljon företag i Sverige. Antalet försäkrade företag är dock bara runt 750 000.

Slopad byggfelsförsäkring försämrar konsumentskyddet

2014-04-08 09:17 CEST Svensk Försäkring Regeringens förslag om att slopa lagen om byggfelsförsäkringen och att införa en ny lag om färdigställandeskydd är bristfälligt. Det riskerar att drabba enskilda konsumenter som själva kan få betala för dyra byggfel.

Ökad invasion av vägglöss och kackerlackor väntas i år - Stockholm drabbas värst

2014-04-07 09:47 CEST Trygg-Hansa Antalet vägglussaneringar i Sverige har ökat från ett fåtal för tio år sedan till tiotusentals per år, och i år väntas en ökning på drygt 35 procent. Även saneringen efter kackerlackor spås öka i Sverige under 2014. Störst är skadedjursproblemet i Stockholms län, men även mindre orter drabbas. Detta visar ny statistik från Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor.

2014-04-02 21:35 CEST Bonnier Business Media Sweden I kväll har åtta priser delats ut vid försäkringsbranschens stora gala, Insurance Awards 2014, på Berns den 2 april. Vinnare för Årets livförsäkringsbolag: KPA Pension KPA Pension var fram till 2008 ett av de svagaste livbolagen, men är i dag ett av de starkaste. KPA var tidig med att satsa på hållbara och etiska investeringar och har visat att dessa satsningar också är lönsamma.

2014-04-02 10:00 CEST Bonnier Business Media Sweden Vinnarna offentliggörs under kvällen den 2 april på www.insuranceawards.se samt på twitter #insuranceawards. För femte året i rad arrangeras försäkringsgalan Insurance Awards. Galan går av stapeln 2 april 2014 kl. 17.30 på Berns i Stockholm. Konferencier är Mark Levengood.

Svedea satsar i Hammarstrand

2014-04-02 08:40 CEST Svedea Svedea som är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden väljer att satsa på Jämtland när man nu utvidgar sin verksamhet. I dagarna övertar man Länsförsäkringars tidigare kontor i centrala Hammarstrand och räknar med att inom ett par år sysselsätta ett tjugotal personer.

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

2014-04-01 13:00 CEST Euro Accident Nu lanserar Euro Accident en ny och unik försäkring, Friska Företaget - en hälsoförsäkring som kan ersätta den traditionella företagshälsovården. För företag med minst 20 anställda skapar hälsoförsäkringen, Friska Företaget, förutsättningar att påbörja ett strategiskt hälsoarbete som bidrar till friskare medarbetare, sänkta kostnader och ökad lönsamhet.

Ny Bagageförsäkring ersätter försenat bagage redan efter 2 timmar

2014-04-01 10:25 CEST Solid Försäkringar Solid Försäkringar har breddat utbudet av nischade försäkringar med lanseringen av Bagageförsäkring som ersätter stöld och förlust samt försening av incheckat bagage på resan. Försäkringen kan tecknas ända fram till incheckning och ger ersättning redan efter 2 timmar om något händer.

If och Dagens Opinion lanserar trygghetspaket för politiker

2014-04-01 08:58 CEST If Skadeförsäkring Höstens val innebär att tusentals svenska politiker riskerar att förlora sina jobb. Därför lanserar If och Dagens Opinion ett trygghetspaket för politiker som säkrar inkomsten och karriären för de folkvalda även om det går dåligt i valet. Priset på försäkringen är individuellt och sätts utifrån aktuella opinionssiffror.

2014-03-26 10:30 CET Svensk Försäkring För att motverka oseriösa byggentreprenörer utökar Svensk Försäkring nu sitt samarbete med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten. I dag möts försäkringsbolag och byggentreprenörer i Malmö för att närmare diskutera projektet Vita arbeten i byggbranschen.