Pressmeddelanden

Lågt vattenstånd sätter fritidsbåtarna på grund

2014-07-30 10:34 CEST Svedea Den senaste tidens låga havsvattenstånd på syd- och ostkusten har gett upphov till ovanligt många grundstötningar med fritidsbåtar. När havsytan ligger flera decimeter lägre än normalt blir trygga passager plötsligt riskfyllda och Svedea uppmanar nu alla båtägare att studera havsvattenståndet innan båtturen.

2014-07-21 06:00 CEST Euro Accident

2014-07-11 08:18 CEST Entropics Asset Management AB Sverige har fått sin första kapitalförvaltare som är specialiserad på Cat Bonds. Det står klart sedan Entropics Asset Management AB i veckan beviljades tillstånd från Finansinspektionen att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Entropics blir en av de första tio förvaltarna i världen att erbjuda Cat Bond-fonder som följer EU:s UCITS-regelverk.

2014-07-10 11:07 CEST Solid Försäkringar Solid Försäkringar har för första gången ingått ett direkt samarbetsavtal med Intersport kring produktförsäkringar. Tidigare har företagen samarbetat kring Cycleuropes cykelförsäkringar. När Intersport i augusti nu lanserar ett helt eget, nytt cykelvarumärke ger man Solid Försäkringar förtroendet att stå bakom cykelförsäkringen. En försäkring som ger kunderna ett mycket starkt skydd.

2014-07-09 13:17 CEST Taxi 020 AB År 2009 tecknade Taxi 020 ett försäkringsavtal med Moderna Försäkringar. Under år 2011 togs en ny strategi fram för att beräkna försäkringspremierna. Strategin går ut på att man endast betalar för sin egen försäkringshistorik. Alla fordon som är skadefria under mätperioden får en sänkning av premien. För år 2013 blir sänkningen cirka 10-20 procent.

Sjukdom vanligaste försäkringsärendet på utlandssemestern

2014-07-04 14:37 CEST Trygg-Hansa Sjukdom är den vanligaste orsaken till varför svenskarna kontaktar sitt försäkringsbolag på utlandssemestern. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa. En av tio svenskar är orolig för att något ska hända på utlandssemestern. Den vanligaste orsaken till att svenskarna kontaktar sitt försäkringsbolag på semestern är sjukdom (44 procent) följt av stöld (28 procent) och olycksfall (22 procent).

79 procent fler bränder sker under sommarveckorna

2014-06-30 11:25 CEST Trygg-Hansa Mellan veckorna 27-33 anmäls 79 procent fler bränder jämfört med en genomsnittlig vecka under året. Detta visar ny skadestatistik från Trygg-Hansa. Två stora brandorsaker är grillning och eldning utomhus, där mänskliga faktorer som okunskap och för lite brandskydd ofta står bakom.

ABS bromsar premieutvecklingen för motorcyklar

2014-06-30 09:20 CEST Svedea Bättre säkerhetsutrustning på motorcyklar tillsammans med en hög säkerhetsmedvetenhet bland mc-åkare börjar nu ge avtryck i olycksstatistiken. Försäkringsspecialisten Svedea har konstaterat att antalet singelskador minskat de senaste två åren, något som påverkar premienivån på mc-försäkring.

2014-06-30 08:45 CEST Solidar Pension AB Från en liten lokal i ett bostadsområde utanför Umeå centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003. Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.

Kraftig ökning av cykelstölderna i år

2014-06-27 08:12 CEST If Skadeförsäkring Varje år får tusentals svenskar sin cykel stulen. Hittills i år har de anmälda cykelstölderna ökat med 28 procent. Störst risk att bli av med cykeln är det i Skåne, Örebro och Västmanlands län. Det visar en sammanställning från försäkringsbolaget If.