Pressmeddelanden

Försäkringsbedrägerier – från småfifflare till maffia

2013-06-27 09:56 CEST Svensk Försäkring Svensk Försäkring och Larmtjänst uppmärksammar problemet med försäkringsbedrägerier. Välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

2013-03-27 11:17 CET Landskrona stad Högsta domstolen meddelade i dag att den bedömer att Landskrona stad är skadeståndsskyldig för den brand i december 2002 som ledde till att Åhléns och Hemköp totalförstördes. Branden anlades av en flicka som omhändertagits av Landskrona stad enligt LVU, lagen om vård av unga. – Vi hade förväntat oss en annan utgång. Kostnaden för regleringen har reserverats i stadens budget, säger kommunalråden.

2013-02-21 11:23 CET Cobra Förlag AB Idag finns 100-tal böcker som handlar om hur man startar och driver företag men ingen av dem berättar om hur den verkliga vardagen för en företagare kan te sig. D v s inte förrän nu, i den nya boken En Småföretagares Vardag Boken är skriven av företagaren Roland Götblad som har 60 års erfarenhet av att driva företag inom ett 20-tal olika branscher.

2013-02-14 08:14 CET Vardia Försäkring AB

2013-01-03 22:29 CET Woxzia Myndighetslots Woxzia Myndighetslots minskar byråkratiskt krångel. Myndighetslots fungerar som en oberoende myndighetsgrupp, specialiserad på förvaltningsservice. Den enda kontaktpersonen man behöver, oavsett vad det gäller. En väg in - rätt direkt för alla. Myndighetslots uppgift innebär en större närvaro av rättvisa och minskar därmed jävsliknande situationer som myndighetens handläggare kan hamna i.

2013-01-02 22:06 CET Woxzia Myndighetslots Myndighetslots minskar byråkratiskt krångel, fungerar som en oberoende myndighetsgrupp specialiserad på myndigheternas administration. Hjälper medborgare att samordna alla sina myndighetsärenden på ett ställe. Istället för att du som medborgare ska ha olika kontaktpersoner för olika ärenden har du en kontaktperson för alla ärenden, Din Myndighetslots, oavsett vad det gäller.

2012-12-20 08:25 CET Vardia Försäkring AB Inter Hannover har sedan 2008 bedrivit sjukvårdsförsäkring i Sverige via HannoverCare. Fr. o m. den 1/1 2013 kommer Vardia Försäkring, årets sakförsäkringsbolag 2012, att ta över stora delar av den upparbetade portföljen som ny försäkringsgivare. I samband med övertagandet har även ett samarbetsavtal tecknats med HannoverCare om fortsatt förmedling och administration av sjukvårdsprodukterna.

2012-12-18 09:12 CET Säkra – Arbetsmiljön för alla som arbetar med takskottning måste förbättras och riskerna för allmänheten minimeras, liksom skador på taken och annan egendom, säger Martina Henriksson, Säkra Stenstaden AB, som drivit projektet i över ett år.

2012-12-13 10:22 CET Actimizer A/S Säljare som dagligen arbetar med telefonen som främsta redskap drabbas ofta av så kallad "telefonkramp". Effekten på säljarens resultat är förödande för företaget och leder ofta till att den enskilda säljaren tvingas byta tjänst eller sluta sin anställning. En enkel lösning för att undvika "telefonkramp", är att använda sig av en autodialer.

Storsatsning på säker takskottning - över 1000 takskottare redan licensierade

2012-11-27 10:37 CET Entreprenörföretagen Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Plåtslageriernas riksförbund, Fastighetsägarna och flertalet försäkringsbolag har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet "Skotta säkert" och licenskrav ska ge säker takskottning.