Pressmeddelanden

Politiska utspel styr Försäkringskassan – färre blir sjukskrivna trots sjukdom

Politiska utspel styr Försäkringskassan – färre blir sjukskrivna trots sjukdom

2020-07-09 14:08 CEST
Regeringen styr Försäkringskassan mot mål som i sin tur gör det svårare för sjuka att f...

En ny utredning från Socialdepartementet föreslår ändringar i sjukförsäkringen

En ny utredning från Socialdepartementet föreslår ändringar i sjukförsäkringen

2020-07-02 15:12 CEST
Socialdepartimentets utredning föreslår en mängd förändring till förmån för patienten m...

Allvarliga brister när Försäkringskassan hamnar i förvaltningsdomstolen

Allvarliga brister när Försäkringskassan hamnar i förvaltningsdomstolen

2020-04-15 10:38 CEST
Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) granskade förra året hur Försäkringskassan ag...

Sjukförsäkringsreglerna tolkas olika trots samma lagstiftning

Sjukförsäkringsreglerna tolkas olika trots samma lagstiftning

2020-02-27 10:41 CET
En patient som är i behov av förebyggande rehabilitering gör som vården vill, men har p...

​Ny statlig utredning ger förhoppning om mer rättvis sjukförsäkring

​Ny statlig utredning ger förhoppning om mer rättvis sjukförsäkring

2020-02-03 11:46 CET
​Ny statlig utredning ger förhoppning om mer rättvis sjukförsäkring, anser Reumatikerfö...

Förskrivningen av bettskenor på fortsatt hög nivå – stress och oro tros ligga bakom

Förskrivningen av bettskenor på fortsatt hög nivå – stress och oro tros ligga bakom

2019-10-22 08:45 CEST
Förskrivningen av bettskenor har i riket ökat med 22 procent mellan 2009 och 2018 och e...

Vet du att du som diabetiker kan få särskilt tandvårdsbidrag?

Vet du att du som diabetiker kan få särskilt tandvårdsbidrag?

2019-10-21 10:48 CEST
Diabetes kan påverka dina tänder negativt på flera sätt. Inflammation i tandköttet och ...

Ny överenskommelse ska ge fler jobb inom byggsektorn

Ny överenskommelse ska ge fler jobb inom byggsektorn

2019-02-11 14:27 CET
Byggsektorns parter, däribland Plåt & Ventföretagen, har tillsammans med Arbetsförm...

​Reumatikerförbundet välkomnar borttagande av kritiserat sjukpenningtal i regleringsbrevet till Försäkringskassan

​Reumatikerförbundet välkomnar borttagande av kritiserat sjukpenningtal i regleringsbrevet till Försäkringskassan

2019-02-11 06:45 CET
Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019...

PRESSRELEASE: fd Politiker i Rullstol JO-anmält mm FK 😱Skadestånd krävs TY FörsäkringsKassans Diskriminerinerande nedmontering Personlig assistans

2019-01-29 14:18 CET
Hur Hade du känt om du ej fick lön?  Om du vart beroende av assistenter och tvingats L...