Pressmeddelanden

​50 nya hyresrätter utvecklar centrum i Oxie

​50 nya hyresrätter utvecklar centrum i Oxie

2019-05-23 11:43 CEST
Nu blir det ännu fler lägenheter i Oxie. Malmö stads tekniska nämnd godkände idag försä...

Titania: "14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord”

Titania: "14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord”

2019-03-28 08:43 CET
Nu står Tingstorgets alla 14 hus med 730 lägenheter uppförda enligt detaljplanen från a...

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende

2019-03-27 09:20 CET
I takt med att städer förtätas utsätts fler invånare för störande trafikbuller i sin bo...

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

2018-11-23 09:00 CET
E-handeln växer kraftigt. Men ökad näthandel med tillhörande leveranser behöver inte le...

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

2018-06-18 10:00 CEST
Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 persone...

​Invigning av nytt odlingsområde på kulturhistorisk mark i Sege Park

​Invigning av nytt odlingsområde på kulturhistorisk mark i Sege Park

2018-05-03 11:37 CEST
Malmös nyaste odlingsområde, Sege Park, invigs fredag 4 maj kl 12. Här, i lummig parkmi...

Han ska utveckla HSB Stockholms hyreserbjudande

Han ska utveckla HSB Stockholms hyreserbjudande

2017-10-26 07:30 CEST
HSB Stockholm stärker nu sin satsning på hyresrätter genom att utse Anders Joachimsson ...

Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

2017-06-22 08:00 CEST
Den nationella väg- och infrastrukturplaneringen hamnar ofta på kollisionskurs med komm...

​Tre exploateringsavtal i kvarteret Brännaren ger skjuts åt Sorgenfri

​Tre exploateringsavtal i kvarteret Brännaren ger skjuts åt Sorgenfri

2017-06-20 11:10 CEST
Omvandlingen av Sorgenfri, från gamla industrier till modern kvartersstad, går vidare i...

​Maximal kvartersmix i Sorgenfri med 150 nya bostäder

​Maximal kvartersmix i Sorgenfri med 150 nya bostäder

2017-02-14 14:08 CET
Malmö stads tekniska nämnd godkände idag tre markförsäljningar i Sorgenfri, som tillsam...