Pressmeddelanden

2014-06-02 08:18 CEST Destly TravelBird förvärvar den medlemsbaserade reseklubben Destly. Det är ytterligare en del i TravelBirds internationella tillväxtstrategi och med detta stärker TravelBird sin ställning på den svenska marknaden såväl som på Internet.

Lindahl biträdde TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

2014-05-27 10:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl biträder Bringwell vid försäljningen av NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB

2014-05-26 13:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-05-23 15:00 CEST Francks Kylindustri AB Francks Kylindustri stärker sin marknadsposition ytterligare i södra Sverige. För kunderna betyder det ökad tillgänglighet och en ännu högre servicegrad. Dels sker nu en etablering i Karlshamn för att bättre kunna serva kunderna i denna region, dels ett strategiskt viktigt förvärv av Sanmek Kylservice AB i Helsingborg.

Exova Metech förvärvar verksamhet i Norge

2014-05-21 14:40 CEST Exova METECH Mätteknikföretaget Exova Metech AB har tecknat avtal om övertagande av kalibreringsverksamheten hos Raufoss Offshore AS i Norge. Avtalet innebär att Exova Metech tar över den befintliga kalibreringsverksamheten inklusive sju anställda tekniker hos Raufoss Offshore beläget i Raufoss Industripark norr om Oslo. Förvärvet följer som en del i Exova Metechs positiva utveckling den senaste tiden.

Skånskt e-handelskluster köper EcomPartner

2014-05-21 11:41 CEST eValent Det skånska e-handelklustret eValent, växer vidare genom att förvärva konsultföretaget EcomPartner.

Green Landscaping förvärvar GML Sport AB

2014-05-09 08:36 CEST Green Landscaping Green Landscaping har förvärvat GML Sport och fortsätter därmed sin tillväxtresa. GML Sport är Sveriges ledande leverantör av professionella lösningar, både när det gäller tjänster och maskiner, för alla idrotter som utövas på gröna sportytor. Varumärket GML Sport kommer att behållas och vara en del av Green-koncernen.

2014-05-07 12:37 CEST Deltaco SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och annan hemelektronik. Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014 då även betalning av köpeskillingen görs.

2014-05-06 08:00 CEST Rikshem Rikshem fortsätter att växa i området Eneborg i Helsingborg genom att förvärva fastigheten Fjärilen 17 och Nunnan 1.

2014-05-05 09:47 CEST Sensebit AB Sensebit förvärvar verksamheten Trafikmätning (tidigare Vectura Trafik) med 22 anställda från Sweco till dotterbolaget Trafikia AB. Trafikia kommer i och med förvärvet att bli den största aktören i Sverige inom området och kan erbjuda kunder helhetslösningar för insamling och analys av trafikdata.