Pressmeddelanden

Philip Wallgren blir ny fastighetschef för Svenska Hus i Stockholm

2014-06-11 14:09 CEST Svenska Hus AB Svenska Hus i Stockholm har rekryterat Philip Wallgren som ny fastighetschef i syfte att förstärka kompetensen och nätverken på vår Stockholmsmarknad. Som fastighetschef kommer Philip ansvara för fastighets-förvaltningen i region Stockholm med särskilt fokus på uthyrning, kundförvaltning och förvärv.

Swegon förvärvar Vibro-Acoustics®

2014-06-04 09:00 CEST Swegon Swegon, marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem förvärvar Vibro-Acoustics®, ledande producent av akustikprodukter för ventilation i Nordamerika. Vibro-Acoustics grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada. Bolaget har 167 anställda omsätter 28 MCAD (2013), motsvarande ca 170 Mkr.

Delphi legal rådgivare till Obligoförvaltade Hyresbostäder i Sverige II när de ingick avtal med D. Carnegie & Co

2014-06-03 17:28 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare till ägarna till Hyresbostäder i Sverige II (HBS II), avseende ett avtal med D. Carnegie om en sammanslagning av HBS II: och D.Carnegies respektive fastighetsportföljer. Affären innebär att D.Carnegie blir ett av Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag.

Lindahl biträder vid försäljningen av Tacticus

2014-06-03 14:16 CEST Advokatfirman Lindahl KB Det Malmöbaserade IT-bolaget Tacticus köps av danska EG och Advokatfirman Lindahl har biträtt säljarna, däribland huvudägaren Martin Wiklund.

Lindahl och Wistrand i dagstidningstransaktion

2014-06-03 09:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-06-02 08:18 CEST Destly TravelBird förvärvar den medlemsbaserade reseklubben Destly. Det är ytterligare en del i TravelBirds internationella tillväxtstrategi och med detta stärker TravelBird sin ställning på den svenska marknaden såväl som på Internet.

Lindahl biträdde TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

2014-05-27 10:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl biträder Bringwell vid försäljningen av NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB

2014-05-26 13:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-05-23 15:00 CEST Francks Kylindustri AB Francks Kylindustri stärker sin marknadsposition ytterligare i södra Sverige. För kunderna betyder det ökad tillgänglighet och en ännu högre servicegrad. Dels sker nu en etablering i Karlshamn för att bättre kunna serva kunderna i denna region, dels ett strategiskt viktigt förvärv av Sanmek Kylservice AB i Helsingborg.

Exova Metech förvärvar verksamhet i Norge

2014-05-21 14:40 CEST Exova METECH Mätteknikföretaget Exova Metech AB har tecknat avtal om övertagande av kalibreringsverksamheten hos Raufoss Offshore AS i Norge. Avtalet innebär att Exova Metech tar över den befintliga kalibreringsverksamheten inklusive sju anställda tekniker hos Raufoss Offshore beläget i Raufoss Industripark norr om Oslo. Förvärvet följer som en del i Exova Metechs positiva utveckling den senaste tiden.