Pressmeddelanden

2014-08-18 09:53 CEST Greenman AB Greenman har förvärvat Allgreen. Förvärvet är strategiskt viktigt för miljötonerföretaget Greenman i sin strävan att expandera. Tack vare förvärvet kan Greenman erbjuda kunderna ett unikt koncept med Nordens bredaste sortiment av miljötoner, MPS-lösning samt ett väldigt konkurrenskraftigt och högkvalitativt sortiment av kopieringstoner.

Orio förvärvar amerikanskt e-handelsbolag

2014-08-15 14:20 CEST Orio AB Orio AB, före detta Saab Automobile Parts AB, förvärvar genom sitt helägda dotterbolag Orio North America Inc. tillgångarna i det amerikanska e-handelsbolaget Protech1 som är verksamt på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet ger Orio tillgång till en e-handelsplattform, moderna lager- och distributionssystem och fler distributionsmöjligheter i USA. Företaget kan därmed accelerera den

2014-08-01 09:00 CEST Swegon Swegon, marknadsledande producent och leverantör av inneklimatsystem och produkter, förvärvar Econdition GmbH i Tyskland. Förvärvet av Econdition ligger i linje med Swegons strategi att öka sin närvaro på den tyska marknaden och kommer att öka Swegons försäljning inom kyla och framförallt i det växande segmentet för datacenterkyla.

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

2014-07-28 09:00 CEST Christian Berner AB Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.

2014-07-21 10:06 CEST White & Case Advokataktiebolag WHITE & CASE JURIDISKA RÅDGIVARE TILL NORDIC CAPITAL VID FÖRVÄRVET AV LINDORFF Nordic Capital Fond VIII blir majoritetsägare i inkassobolaget Lindorff genom förvärv från Altor och Investor. Transaktionen har ett värde av 2,1 miljarder euro plus 200 miljoner euro i en villkorad tilläggsköpeskilling. Investor och Altor kvarstår som minoritetsägare.

Areco har gjort en överenskommelse om att gå in som majoritetsägare i Dansk Profilteknik A/S

2014-07-09 15:25 CEST Areco Sweden AB Affären som väntas bli klar under de närmaste månaderna kommer att stärka Dansk Profilteknik ekonomiskt samt tillföra ett bredare produktprogram.

2014-07-09 12:00 CEST Swegon Swegon, marknadsledande producent och leverantör av inneklimatsystem och produkter, har tecknat avtal om att förvärva den ledande aggregattillverkaren P. Lemmens i Belgien. Swegon stärker därmed sin närvaro i Kontinentaleuropa.

2014-07-04 09:07 CEST Verdane Capital Verdane Capital VIII (Verdane VIII) och andra aktieägare avyttrar sina aktier i WhiteAway, som säljer vitvaror på nätet. Försäljningen äger rum efter bolagets gynnsamma utveckling i Sverige och Norge, där det vuxit med över 100% det senaste året. Verdane VIII investerade i bolaget i september 2013 genom en portföljaffär där eEquity var säljare.

Svenska Hus förvärvar för 90 miljoner

2014-07-03 13:18 CEST Svenska Hus AB Under juni månad har Svenska Hus förvärvat fastigheter för totalt 90 miljoner i två affärer. Det rör sig om Ramirents anläggning om ca 8 700 kvm i Tagene Industirområde i Göteborg, samt ett sjuttiotal lägenheter i Landskrona.

IMAP rådgivare till EssKå Metallindustri då de förvärvas av Per Vannesjö Industri

2014-07-02 11:27 CEST IMAP Sverige Genom förvärvet av EssKå skapas en koncern där Esskå tillsammans med Ekenäs Mekaniska blir en helhetsleverantör inom komponenter till främst tunga lastbilar.