Pressmeddelanden

Vård Sverige krisen - alla landsting/regioner och kommuner- en del av Vård Sverige

2016-03-07 13:36 CET
KI skandalen som synes endast toppen av ett isberg! Vård Sverige krisen blir än mer ...

Framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2015-01-28 16:35 CET
Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och under...

Sverige; Försäkringskassan synes gynnas av som synes härskarteknik inom förvaltningsdomstolarna

2014-05-11 23:31 CEST
Angående förhandsavgöranden från EU-domstolen, begärda av svensk domstol. Sammanställn...

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

2014-03-22 10:47 CET
EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit 2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan...

Sverige-- Rättsrötans land

2013-11-28 15:20 CET
Det är uppenbart att rättsrötan i Sverige fått ordentligt fäste, inte bara i Quick-fall...

Sverige; Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa – nu fråga om rättssäker rättstillämpning i Högsta förvaltningsdomstolen

2013-11-10 07:40 CET
En demokratisk utveckling är möjlig först när makten granskas objektivt och kritiskt ut...

Sverige; Breder domstolskorruptionen ut sig inom förvaltningsdomstolarna i Sverige?

2013-10-29 06:38 CET
Att domare i svensk förvaltningsdomstol icke kan bevisa att denne avlagt domar ed ter s...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag; försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna har blivit en "stat i staten"!

2013-10-02 08:01 CEST
Hur länge kan Sveriges Regering och Sveriges riksdag fortsätta att tillåta att försäkri...

Forum för EU-debatt och tidskriften Advokaten är tillskrivna om korruption som hotar rättsstaten Sverige

2013-07-09 09:23 CEST
Rättssäkerhet är av största vikt i en demokrati, korruption och särskilt maktkorruption...

Sveriges Regering -- justitieminister Beatrice Ask angående rättssäkerhetsfråga av allmänhetens intresse

2012-10-15 14:00 CEST
Rättssäkerhet är av vikt i en demokrati och förhoppningsvis tager justitieministern sit...