Pressmeddelanden

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige, skrivelse till minister Gabriel Wikström/Sveriges Regering och Sveriges riksdag

2017-03-30 08:36 CEST
Att makt- och myndighetskorruption existerar inom Sverige är uppenbart, men att Försäkr...

EU-kommissionen har att syna makt- och myndighetskorruptionen i Sverige

2017-02-02 19:45 CET
Assar Fager ger svar på tal till kommissionen, citat; ”Svenska försäkringskassan och...

Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

2016-04-03 20:47 CEST
Assar Fager har över tid sett in i och grävt på djupet i EU-rättighet till fri rörlighe...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga för att värna rättssäkerheten

2015-05-22 15:35 CEST
Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Reger...

Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för allmänheten

2014-10-31 17:09 CET
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele ...

Sverige ett EU-medlemsland som aktivt förhindrar även för pensionärer EU-rättigheten till fri rörlighet

2014-06-01 08:03 CEST
Bättre och effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet även för pensionärer, m...

Justitieminister Beatrice Ask påminns om verkligheten

2014-04-16 08:10 CEST
Det är nu allmänt känt att Datalagringsdirektivet underkänts av EU-domstolen bl.a. pga....

EU-kommissionen

2014-03-25 08:06 CET
Bästa EU-kommissionär Viviane Reding, rättssäkerheten i Sverige på området gränsöverskr...

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

2014-03-22 10:47 CET
EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit 2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan...

Sverige-- Rättsrötans land

2013-11-28 15:20 CET
Det är uppenbart att rättsrötan i Sverige fått ordentligt fäste, inte bara i Quick-fall...