Pressmeddelanden

2014-03-25 13:40 CET JP Infonet Förlag AB Kommunallagen (1991:900) är den centrala lagen när det gäller reglering av kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. Nu lanserar JP Infonet Förlag en onlinebaserad kommentar till lagen. Med JP Kommentarer Kommunallagen orienterar du dig smidigt och tryggt genom kommunalrätten, alltid uppdaterad med gällande rätt.

2014-01-23 12:04 CET Exchange Finans Förvaltningsrätten har idag den 23 januari avslagit Exchange Finans begäran om inhibition i väntan på att det överklagande som lämnades in den 15 januari tas upp i Förvaltningsrätten. – Vi är naturligtvis mycket besvikna över att Förvaltningsrätten valt att bortse från den dokumentation som vi anser stöder vår sak, säger Exchange Finans vd, Bo Korposoff.

Förvaltningsrätten underkänner upphandling

2014-01-21 16:15 CET Öresundskraft Under 2013 inledde Öresundskraft upphandlingen av ett långsiktigt avtal om elnätstjänster med målet att samtidigt sälja Öresundskraft Tjänster AB till vald leverantör. Intresset var stort men upplägget har underkänts av Förvaltningsrätten.

2014-01-21 16:05 CET Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrätten i Stockholm inhiberade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar,vilket i praktiken stoppar jakten. Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.Förbundet tar bland annat upp att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus i och med riksdagsbeslutet från 2013. Därmed är förutsättningen ny gentemot tidigare beslut om vargjakt.

2014-01-15 17:38 CET Svenska Jägareförbundet En katastrof för människor som lever med vargar Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på 30 vargar är en katastrof för de människor som lever och verkar i områden med täta vargbestånd och för vargförvaltningen. Svenska Jägareförbundet är oerhört besviket över att licensjakten stoppades.

2013-10-18 13:41 CEST Fortum Sverige AB 2011 beslutade Skatteverket att Fortum skulle upptaxeras med 425 miljoner kronor för inkomståret 2009. Fortum överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 9 oktober sitt beslut, som går Skatteverket emot och godtar Fortums överklagan.

2013-07-09 13:53 CEST Femklövern i Skåne

2013-07-02 09:05 CEST JP Infonet Förlag AB Nu till sommaren lanserar JP Infonet tjänster för domsbevakning på ytterligare rättsområden. JP Rättsfallsnet utökas med de nischade tjänsterna Mark och miljö, Jakt och fiske, PUL, Sekretess, Kyrka, Spel, Tolk och LEK.

2013-06-26 13:30 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige Karlstad Kommun fattade därför ett beslut: som inte betingades av ett allmänontresse; köpet var inte en kommunal angelägenhet; beslutet fattades efter olaga och otillbörlig påverkan från polismyndigheten. Polisen äger inte heller något som helst lagstöd för att vare sig rekommendera eller råda en kommun att inköpa en fastighet. Köpet har således skett på olaga grund.

2013-06-04 08:53 CEST Sverigedemokratisk Ungdom Förvaltningsrätten ger Sverigedemokratisk Ungdom rätt i den första tvisten mot Ungdomsstyrelsen. Överklagandeförbudet faller med hänvisning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Nu väntar domstolsprövning om ungdomsförbundets rätt till statsbidrag.