Pressmeddelanden

Beslut i Förvaltningsrätten riskerar att röja anonyma bidragsgivare till Piratpartiet

2015-04-13 06:01 CEST Piratpartiet Förvaltningsrätten gav i fredags förra veckan Skatteverket rätt i att kunna se alla transaktioner som är gjorde av kunder hos bitcoin-växlingsföretaget BTCX. Lokalföreningen Piratpartiet Stockholms län har varit kund hos företaget. Under valrörelsen 2014 valde flera personer att donera med bitcoin till valkampanjen i Stockholm. För att växla bitcoin till kronor användes växlingstjänsten.

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun Prövningstillstånd för förvaltningsrättens dom om serviceavtal inom hemtjänsten. Det var ett av de ärenden som ordförande Eva Lindh (S) kommenterade vid presskonferens inför äldrenämnden sammanträde.

2015-01-13 13:59 CET Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrätten i Karlstad gjorde fel där den stoppade årets vargjakt. EU-domstolen har idag konstaterat att Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor inte har direkt effekt inom EU-rätten. Det innebär att Kommissionen inte har rätt att lägga sig i EU-länders regler för överklaganden, exempelvis vid licensjakt på varg.

2014-09-19 10:51 CEST Malmö stad Förvaltningsrätten har hävt Arbetsmiljöverkets nyttjandeförbud för skolverksamhet i lokalerna på Norra Sorgenfri gymnasium. Med anledning av detta anmäler vi nu till miljöförvaltningen att få starta skola i lokalerna.

2014-07-01 14:37 CEST SKL Kommentus AB Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

2014-05-26 09:36 CEST JP Infonet Förlag AB Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom området och är med sitt digitala format ett arbetsverktyg i framkant.

2014-05-23 12:55 CEST JP Infonet Förlag AB I förvaltningslagen finns bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter och domstolar ska handlägga förvaltningsärenden. Med JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningslagen får du som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor de bästa förutsättningarna att förstå rättsområdet.

2014-03-25 13:40 CET JP Infonet Förlag AB Kommunallagen (1991:900) är den centrala lagen när det gäller reglering av kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. Nu lanserar JP Infonet Förlag en onlinebaserad kommentar till lagen. Med JP Kommentarer Kommunallagen orienterar du dig smidigt och tryggt genom kommunalrätten, alltid uppdaterad med gällande rätt.

2014-01-23 12:04 CET Svea Exchange AB Förvaltningsrätten har idag den 23 januari avslagit Exchange Finans begäran om inhibition i väntan på att det överklagande som lämnades in den 15 januari tas upp i Förvaltningsrätten. – Vi är naturligtvis mycket besvikna över att Förvaltningsrätten valt att bortse från den dokumentation som vi anser stöder vår sak, säger Exchange Finans vd, Bo Korposoff.

2014-01-21 16:05 CET Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrätten i Stockholm inhiberade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar,vilket i praktiken stoppar jakten. Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.Förbundet tar bland annat upp att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus i och med riksdagsbeslutet från 2013. Därmed är förutsättningen ny gentemot tidigare beslut om vargjakt.