Pressmeddelanden

​Hälsosatsning för länets barn firar 10 år!

2015-02-06 09:00 CET Västerbottens läns landsting När hälsosatsningen Salut statade 2005 var målet att minska barns övervikt och karies. Den har utvidgats till en generell hälsosatsning för alla barn i Västerbotten, 0-18 år samt deras föräldrar och startar redan under graviditeten.

2014 ännu ett rekordår för Himlabadet

2015-01-29 08:00 CET Sundsvalls kommun Besökssiffrorna slår rekord än en gång för Himlabadet och det är en nöjd arenachef som blickar tillbaka på det gångna året. 460 947 besökare har badat, rutschat, surfat, simmat, vattentränat, bastat och relaxat. En ökning av besöken på relaxen och äventyret, men ett litet tapp för motionssimningen som bland annat beror på sen öppning av utebadet. Nära hälften av besökarna under loven är turister.

2015-01-21 07:30 CET Sundsvalls kommun Sundsvalls kommun vill öka sysslesättningen bland unga i en ny modell för sociala investeringar. På onsdag den 21 januari får kommunen besök av nationalekonomen Ingvar Nilsson som föreläser om utanförskap och vilka kostnader det medför att inte agera.

Folkhälsans ojämna fördelning en utmaning

2015-01-20 09:39 CET Landstinget Dalarna Nu redovisar Folkhälsomyndigheten resultatet av 2014 års nationella folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” (HLV). I år har Landstinget Dalarna utökat antalet enkäter med cirka 2000 per kommun för ett fördjupat resultat.

Statsbidrag till Friluftsfrämjandet möjliggör fortsatt arbete kring friluftsliv för alla

2015-01-20 08:51 CET Friluftsfrämjandet Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2015 är klar. Friluftsfrämjandet får 8 600 000 miljoner kronor i form av organisationsbidrag för att utveckla och driva organisationen framåt. Utöver detta erhåller Friluftsfrämjandet 1 250 000 i verksamhetsbidrag för fortsatt satsning på projektet ”Gilla Backen”.

#3 – fre: Snabba jämställdhetsreformer i Bolivia

2015-01-16 15:24 CET Feministiskt Perspektiv Efter parlamentsvalet i oktober har Bolivia näst högst kvinnorepresentation i världen. En stor del är urfolkskvinnor från landsbygden, en ofta mångdubbelt diskriminerad grupp. Bakom utvecklingen, som skapar höga förväntningar, ligger många års kamp. Förutom att backa upp kampen med progressiva reformer via lagstiftningen har regeringen också tillsatt en avpatriarkaliseringsenhet. Av: Anna Nylander

Välkommen till Gärdeskoj!

2015-01-09 16:01 CET Sundsvalls kommun På lördag 10 januari kan du vara med vid Gärdeskoj. Mellan 11.00-14.30 är anläggningarna i Gärdehov öppen, utan kostnad. Det blir skridskodisco med häftigt ljus, musiken sköter DJ Aamisepp. På plats finns även clownen Daff-Daff och cirkusskola, prova på curling, hockeyskola och mysiga figurer att krama. - Vi skapar en mötesplats för sundsvallsborna, säger Anna Lundbäck, anläggningschef.

Härberge för hemlösa i Sundsvall öppnar inför jul

2014-12-22 16:19 CET Sundsvalls kommun ​Vi har nu en lösning vad gäller tillfälliga boenden för hemlösa i Sundsvall. Härberget öppnar tisdag 23 december och kommer att kunna erbjuda 8-10 personer varma sovplatser för övernattning. Den som behöver en sovplats för natten ska vända sig till Soppköket på Storgatan för att boka en av platserna.

2014-12-18 10:27 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Hon har slutrapporterat "Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation".

Hjo Kommuns resultat i korthet i jämförelse med Öppna jämförelser Folkhälsa 2009

2014-12-15 16:57 CET Hjo kommun Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden och en god hälsa. I detta arbete finns många aktörer som har ansvar för utvecklingen – offentliga och privata sektorn, frivilligorganisationer och inte minst den enskilda människan.