Pressmeddelanden

2015-11-23 11:49 CET Uppsala universitet Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöra nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

2015-11-16 07:25 CET Uppsala universitet Skolsköterskor behöver få adekvata förutsättning och fortbildning när ett nytt vaccin ska implementeras. Deras roll är mycket viktig för framgången och en stor majoritet upplever att det statliga stödet inte använts som avsett. Detta konstateras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Seger för oppositionen på SKL-kongress

2015-11-12 13:06 CET Allians för Skåne På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress i Karlstad beslutas om det inriktningsdokument som ska vara vägledande för SKLs arbete under hela mandatperioden. Birgitta Södertun (KD) var med och fick igenom bland annat en motion om inriktningen på folkhälsopolitiken – i strid med den rödgröna SKL-minoritetsledningens linje.

Friluftsfrämjandet är årets förening i Södertälje

2015-11-11 15:29 CET Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet i Södertälje har fått utmärkelsen ”Årets Förening” vid Södertäljegalan 2015.

Ny utställning om hälsa på Universeum

2015-11-11 08:40 CET Universeum Hur mår du? Ta reda på det i Hälsa, Universeums helt nya utställning om kroppen och själen! Utställningen invigs på fredag 13 november med start kl 8.00. Kl 9.00 premiärvisas Hälsa tillsammans med projektets pilotklasser och Heidi Andersson, 11-faldig världsmästarinna i armbrytning!

2015-11-04 11:16 CET Piteå kommun För att nå det nationella miljömålet för år 2020 uppmanar Piteå kommun fastighetsägare att mäta radonhalten i sina bostäder. Det innebär att alla boende ska ha radonhalter under 200 Bq/m3 inomhus.

Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

2015-11-02 15:29 CET Umeå universitet Antalet fall av glutenintolerans ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer som planerade kejsarsnitt, urinvägsinfektion under graviditeten, säsong för födsel och var i Sverige man föds. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa för kropp och knopp – för dig som är senior!

2015-10-30 08:08 CET Eskilstuna kommun För tredje året i rad arrangerar Eskilstuna stadsbibliotek en Hälsodag för kropp och knopp. I år är temat seniorers hälsa. Programmet innehåller föreläsningar om olika aspekter av hälsa, prova på-aktiviteter, utställningar, musikunderhållning, stickgrafitti och massor av inspiration! På Hälsotorget hittar du information om aktiviteter och service riktad till seniorer.

Malmö stad skär hårt i jämställdhetsbudgeten

2015-10-29 07:54 CET Feministiskt Perspektiv Malmö stad har i feministiska kretsar uppmärksammats för de senaste årens satsningar på jämställdhet. Igår, onsdag, fick Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöd i kommunstyrelsen för att mer än halvera budgeten för jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete. Endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Hur bedömer Du din egen hälsa?

2015-10-26 09:00 CET Umeå universitet Denna fråga borde fler ställa inom vården. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar distriktsläkaren Göran Waller att människors bedömning av sin hälsa är en lika god riskmarkör för hjärtinfarkt som till exempel diabetes, blodtryck och kolesterol.