Pressmeddelanden

2014-12-18 10:27 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Hon har slutrapporterat "Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation".

Hjo Kommuns resultat i korthet i jämförelse med Öppna jämförelser Folkhälsa 2009

2014-12-15 16:57 CET Hjo kommun Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden och en god hälsa. I detta arbete finns många aktörer som har ansvar för utvecklingen – offentliga och privata sektorn, frivilligorganisationer och inte minst den enskilda människan.

2014-12-15 13:42 CET Västerbottens läns landsting För andra gången presenteras rapporten ”Öppna jämförelser folkhälsa” av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten visar att västerbottningarnas hälsa är mycket god inom flera områden men det finns också möjlighet till förbättringar.

2014-12-15 13:00 CET Landstinget Västmanland Västmanlänningarna lever något längre och mår lite bättre än tidigare, visar den andra Öppna jämförelsen av folkhälsan som presenteras i dag. Men det finns också områden som oroar folkhälsoexperterna.

Så står sig folkhälsan i Dalarna i Öppna jämförelser

2014-12-15 11:28 CET Landstinget Dalarna Den 15 december presenterar Socialstyrelsen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkhälsomyndigheten, för andra gången Öppna jämförelser folkhälsa (ÖJ folkhälsa). Senast var oktober 2009. Öppna jämförelser folkhälsa är en jämförelse mellan kommuner, landsting och regioner när det gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i befolkningen.

2014-12-15 11:26 CET Landstinget i Uppsala län ​I Uppsala län mår befolkningen i genomsnitt bättre än i resten av landet. Det visar en rapport om folkhälsan i länet som publiceras idag. – Vi jobbar tillsammans med Regionförbundet och kommunerna på flera sätt med att förbättra folkhälsan och det ger resultat, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse.

2014-12-12 13:35 CET Landstinget Västmanland ​Den 15 december presenteras för andra gången öppna jämförelser kring folkhälsan i Sverige.

Nu är det julmat igen

2014-12-10 12:41 CET Sundsvalls kommun Mycket mat lagas och slängs i jul. Vi äter samma mat dagar i rad. Maten flyttas fram och tillbaka mellan kylskåp och bord och står framme länge. Planera mängden och ta hand om maten så minskar du svinnet och risken att bli magsjuk.

Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman

2014-12-09 14:40 CET Svenska Läkaresällskapet Medicinska riksstämma, Sveriges största möte för läkare över specialitetsgränserna, hölls 4-5 december i centrala Stockholm; fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, fortbildning, etik och kvalitet. – Vi är mycket nöjda med det högkvalitativa vetenskapliga programmet, säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. Det fyller ett viktigt syfte i dagens hälso- och sjukvård.

2014-12-04 08:05 CET Alingsås kommun Under två dagar ska ett 20-tal intressenter träffas i Noltorp i Alingsås för att diskutera hur Noltorpsborna kan inspireras till hälsosammare val. Bakgrunden är att kommunen tillsammans med Västragötalandsregionen vill att området ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet.