Pressmeddelanden

Utbildningsdag den 10 april om cannabis, spice och nätdroger

2014-04-10 08:55 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län

2014-04-07 07:00 CEST Länsstyrelsen Värmland Onsdagen den 9 april arrangeras konferensen Anpassning som överlevnadsstrategi på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad En dag om erfarenhet av arbete med barn och föräldrar i familjer där någon dricker för mycket eller använder droger.

2014-04-03 08:59 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län

2014-03-24 11:27 CET Dietisternas Riksförbund Dietisternas Riksförbund utser Ewa-Marie Johannesson, verksam i Region Skåne, till årets dietist. Hon får utmärkelsen för sitt dedikerade arbete där hon alltid bevakar patienters intressen när det gäller tillgång på behandling för mat- och näringsrelaterade problem

MP satsar på hotat dricksvatten

2014-03-24 07:00 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Mälaren och Stockholmarnas dricksvatten är mer sårbart för de klimatförändringar som sker, än vad många invånare kanske känner till. Om Miljöpartiet får bestämma ska satsningar på att säkra dricksvattnet ske under nästa mandatperiod. I Miljöpartiets skuggbudget finns 900 miljoner kronor för att skydda Stockholm mot klimatförändringens verkningar.

Rikskonferens med fokus på folkhälsa i Jönköping 24-25 mars 2014

2014-03-21 13:00 CET Destination Jönköping Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund bjuder in till Rikskonferens i Jönköping. Temat är Mångfald, Initiativ & Perspektiv – Folkhälsa. Bland föreläsarna märks barn- och äldreminister Maria Larsson, kds partisekreterare tillika initiativtagare till Jönköpings frivilligcentral Acko Ankarberg samt Jenny Ögren, verksamhetsledare på Överenskommelsen.

Negativa effekter av stillasittande en framtida utmaning för tjänstesektorn

2014-03-19 11:40 CET LEAD Långvarigt stillasittande medför en ökad hälsorisk, även för den som motionerar, det visar allt fler studier. Det innebär nya utmaningar för folkhälsoarbetet, inte minst för arbetsgivare inom den stillasittande tjänstesektorn, det menar Anders Johansson ansvarig för området Beteende & Motivation hos hälso- och friskvårdsleverantören Linkura.

2014-03-11 13:59 CET Umeå universitet Det behövs en världsomfattande rörelse med forskare, specialister, politiker och tjänstemän för att möta de behov av folkhälsoinsatser som finns på olika nivåer i samhället. Det anser en grupp forskare i ett upprop som publiceras i tidskriften The Lancet.

"Regeringen spelar med folkhälsan"

2014-03-05 10:00 CET Elöverkänsligas Riksförbund Den svenska regeringen spelar med folkhälsan genom att släppa tv-frekvenser fria för mobiloperatörer. Medan franska myndigheter förbereder förbud för trådlösa nätverk på dagis för att skydda främst små barn för cancerrisker, går svenska myndigheter den motsatta vägen.

2014-02-13 07:00 CET Umeå kommun Just nu får Umeås ungdomar i åldrarna 14-19 år besvara en enkät om deras liv och hälsa i skolan, på fritiden och hemma. De får bland annat svara på frågor om hur de ser på sina möjligheter till delaktighet och inflytande, uppväxtvillkor och vanor när det gäller fysisk aktivitet, mat, alkohol och droger.