Pressmeddelanden

2015-04-17 07:56 CEST Region Skåne Hur påverkar samhället och dess normer killar och unga män när det gäller identitet, sexualitet, våld och användandet av Internet?En banbrytande konferens initierad av Region Skåne och Malmö Stad tittar på problematiken tisdagen den 21 april. 2014 kom en ny utredning om Män och jämställdhet (SOU) beställd av Socialdepartementet. Utredningen fokuserar på hur mäns livssituation förändrats

Tre butiker i Malmö förbjuds sälja tobak

2015-04-08 11:52 CEST Malmö stad En butik sålde cigaretter till två femtonåriga tjejer. Två andra butiker sålde smuggeltobak. Nu får alla tre butiker försäljningsförbud på tobak i sex månader. Det har sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutat.

Högskolan i Skövde satsar på folkhälsovetenskap

2015-04-07 07:00 CEST Högskolan i Skövde Intresset för folkhälsa ökar mer och mer - och därmed även efterfrågan att utbilda sig inom området. Högskolan i Skövde storsatsar på ämnet folkhälsovetenskap. Satsningen innebär nyrekryteringar av ett flertal professorer och introduktion av ett folkhälsovetenskapligt kandidatprogram på distans.

2015-03-28 13:36 CET Dietisternas Riksförbund Dietisternas Riksförbund utser Lena Ljungkrona-Falk från Skaraborg till Årets dietist. Hennes långsiktiga och dedikerade arbete för jämlik vård och tillgång till kostbehandling har resulterat i politiska beslut om fler dietisttjänster i VGR; ett beslut som kommer att påverka såväl folkhälsan som antalet arbetstillfällen i regionen. Offentliggörs vid DRF:s årsmöte i Lund den 29 mars 2015.

2015-03-18 10:10 CET Region Skåne En helt ny mätstation för pollen tas i drift nu i veckan i Kristianstad. Det är den tredje i Skåne och skall hjälpa några av de ca 380 000 pollenallergiker i Skåne att planera sin vardag bättre. Ca 30 % av Skånes befolkning är drabbade av någon form av pollenallergi. Fram till nu har Skåne haft två mätstationer, en i Malmö och en i Hässleholm.

2015-03-03 08:26 CET Umeå universitet ​Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften the Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en global rörelse för att motverka och förebygga hot mot mänskligheten och vår hälsa. Bakom uppropet står en rad internationella forskare inom folkhälsa.

Färre stipendier hotar utbildningar med internationell profil

2015-03-02 08:27 CET Umeå universitet Nästa läsår minskar antalet biståndsfinansierade stipendier kraftigt – en nedskärning som leder till att färre utomeuropeiska studenter börjar på Umeå universitet. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap – ett av universitetets internationella flaggskepp – är en av utbildningarna som drabbas hårt. För att lyfta frågan har programmets studenter nu producerat två filmer.

Midnajtsrallyt – ungdomsaktiviteter med rutin

2015-03-02 08:00 CET Sundsvalls kommun För fjärde året i rad arrangeras Midnajtsrallyt i Kvissleby fredagen den 6 mars genom ett samarbete mellan Opalen, Njurundahallen och Nolbybacken. – Vi ser framemot årets upplaga av Midnajtsrallyt, vi har fått fler besökare för varje år och i år hoppas vi att det blir ännu fler ungdomar som kommer till oss, berättar Johanna Andersson, föreståndare på Opalen och Bredsands fritidsgård.

​Hälsosatsning för länets barn firar 10 år!

2015-02-06 09:00 CET Västerbottens läns landsting När hälsosatsningen Salut statade 2005 var målet att minska barns övervikt och karies. Den har utvidgats till en generell hälsosatsning för alla barn i Västerbotten, 0-18 år samt deras föräldrar och startar redan under graviditeten.

2014 ännu ett rekordår för Himlabadet

2015-01-29 08:00 CET Sundsvalls kommun Besökssiffrorna slår rekord än en gång för Himlabadet och det är en nöjd arenachef som blickar tillbaka på det gångna året. 460 947 besökare har badat, rutschat, surfat, simmat, vattentränat, bastat och relaxat. En ökning av besöken på relaxen och äventyret, men ett litet tapp för motionssimningen som bland annat beror på sen öppning av utebadet. Nära hälften av besökarna under loven är turister.