Pressmeddelanden

2015-03-18 10:10 CET Region Skåne En helt ny mätstation för pollen tas i drift nu i veckan i Kristianstad. Det är den tredje i Skåne och skall hjälpa några av de ca 380 000 pollenallergiker i Skåne att planera sin vardag bättre. Ca 30 % av Skånes befolkning är drabbade av någon form av pollenallergi. Fram till nu har Skåne haft två mätstationer, en i Malmö och en i Hässleholm.

2015-03-03 08:26 CET Umeå universitet ​Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften the Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en global rörelse för att motverka och förebygga hot mot mänskligheten och vår hälsa. Bakom uppropet står en rad internationella forskare inom folkhälsa.

Färre stipendier hotar utbildningar med internationell profil

2015-03-02 08:27 CET Umeå universitet Nästa läsår minskar antalet biståndsfinansierade stipendier kraftigt – en nedskärning som leder till att färre utomeuropeiska studenter börjar på Umeå universitet. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap – ett av universitetets internationella flaggskepp – är en av utbildningarna som drabbas hårt. För att lyfta frågan har programmets studenter nu producerat två filmer.

Midnajtsrallyt – ungdomsaktiviteter med rutin

2015-03-02 08:00 CET Sundsvalls kommun För fjärde året i rad arrangeras Midnajtsrallyt i Kvissleby fredagen den 6 mars genom ett samarbete mellan Opalen, Njurundahallen och Nolbybacken. – Vi ser framemot årets upplaga av Midnajtsrallyt, vi har fått fler besökare för varje år och i år hoppas vi att det blir ännu fler ungdomar som kommer till oss, berättar Johanna Andersson, föreståndare på Opalen och Bredsands fritidsgård.

​Hälsosatsning för länets barn firar 10 år!

2015-02-06 09:00 CET Västerbottens läns landsting När hälsosatsningen Salut statade 2005 var målet att minska barns övervikt och karies. Den har utvidgats till en generell hälsosatsning för alla barn i Västerbotten, 0-18 år samt deras föräldrar och startar redan under graviditeten.

2014 ännu ett rekordår för Himlabadet

2015-01-29 08:00 CET Sundsvalls kommun Besökssiffrorna slår rekord än en gång för Himlabadet och det är en nöjd arenachef som blickar tillbaka på det gångna året. 460 947 besökare har badat, rutschat, surfat, simmat, vattentränat, bastat och relaxat. En ökning av besöken på relaxen och äventyret, men ett litet tapp för motionssimningen som bland annat beror på sen öppning av utebadet. Nära hälften av besökarna under loven är turister.

2015-01-21 07:30 CET Sundsvalls kommun Sundsvalls kommun vill öka sysslesättningen bland unga i en ny modell för sociala investeringar. På onsdag den 21 januari får kommunen besök av nationalekonomen Ingvar Nilsson som föreläser om utanförskap och vilka kostnader det medför att inte agera.

Folkhälsans ojämna fördelning en utmaning

2015-01-20 09:39 CET Landstinget Dalarna Nu redovisar Folkhälsomyndigheten resultatet av 2014 års nationella folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” (HLV). I år har Landstinget Dalarna utökat antalet enkäter med cirka 2000 per kommun för ett fördjupat resultat.

Statsbidrag till Friluftsfrämjandet möjliggör fortsatt arbete kring friluftsliv för alla

2015-01-20 08:51 CET Friluftsfrämjandet Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2015 är klar. Friluftsfrämjandet får 8 600 000 miljoner kronor i form av organisationsbidrag för att utveckla och driva organisationen framåt. Utöver detta erhåller Friluftsfrämjandet 1 250 000 i verksamhetsbidrag för fortsatt satsning på projektet ”Gilla Backen”.

#3 – fre: Snabba jämställdhetsreformer i Bolivia

2015-01-16 15:24 CET Feministiskt Perspektiv Efter parlamentsvalet i oktober har Bolivia näst högst kvinnorepresentation i världen. En stor del är urfolkskvinnor från landsbygden, en ofta mångdubbelt diskriminerad grupp. Bakom utvecklingen, som skapar höga förväntningar, ligger många års kamp. Förutom att backa upp kampen med progressiva reformer via lagstiftningen har regeringen också tillsatt en avpatriarkaliseringsenhet. Av: Anna Nylander