Pressmeddelanden

2014-10-20 12:30 CEST Femklövern i Skåne Regionråd Birgitta Södertun (KD) representerar Region Skåne och Femklövern på en WHO-konferens i Florens måndag till onsdag (20-22 oktober). Representanter från 25 regioner i 20 europeiska länder träffas inom ramen för nätverket Regions For Health Network för att utbyta erfarenheter om hur man bekämpar ohälsa och ojämlikhet i hälsa.

2014-10-17 08:50 CEST Region Skåne Fyraåringar med magont i familjer med pressad ekonomi, trångboddhet och betydligt fler barn lever i hem där det förekommer våld än vad som hittills varit känt. Samtidigt mår de allra flesta små barn i Skåne mycket bra och andelen föräldrar som läser för sina barn, borstar deras tänder och enbart serverar mjölk och vatten till maten är siffror som överraskar positivt.

2014-10-16 13:00 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna kommuns folkhälsopris 2014 tilldelas Brasilianska dansföreningen i Eskilstuna. Föreningen är ett mycket gott exempel på hur dans och musik kan förena människor. Årets hedersomnämnande tilldelas Anhörigcentrum.

2014-10-15 15:49 CEST Region Skåne Fredagen den 17 oktober presenteras resultaten från den mest omfattande undersökning av små barns hälsa och socioekonomiska förhållanden som genomförts i Sverige. Föräldrar till 15 000 skånska barn, i åldern 8 månader respektive 4 år, har deltagit i folkhälsoundersökningen från Region Skåne – och resultaten både överraskar och oroar.

Länge leve lusten - RFSU på Seniormässan

2014-10-14 09:50 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning I dag vet vi att det inte finns någon övre åldersgräns för sexuell lust. Men trots det omges seniorers sexualitet fortfarande av tabun och fördomar. Därför finns RFSU-kliniken på plats på Seniormässan 14-16 oktober för att berätta mer om den världsunika mottagningen för 50+.

2014-10-07 13:30 CEST Dietisternas Riksförbund Regionfullmäktige i VGR har idag, den 7 oktober 2014, fattat beslut om fler dietisttjänster i primärvården i Västra Götalandsregionen. Ökad tillgång till kvalificerat stöd för goda matvanor ger bättre förutsättningar för jämlik vård och höjer livskvaliteten för personer med övervikt och fetma, undernäring och andra kostrelaterade tillstånd.

Sametinget i Julevu (Luleå) den 30/9-2/10 2014

2014-09-29 13:59 CEST Sametinget Sametingets tredje plenum för året äger rum i Luleå i veckan. Sametingspolitikerna ska bl a diskutera ändringar i sametingsordningen och anta ett rennäringspolitiskt handlingsprogram. Ordförande Stefan Mikaelsson hoppas dessutom på att urfolksdeklarationen ska implementeras i svensk lag. Den nyligen avslutade FN-konferensen antog enhälligt en resolution som borde få konsekvenser även i Sverige.

Skogens dag i Sidsjön

2014-09-10 14:08 CEST Sundsvalls kommun Söndagen den 14 september är det återigen dags för Skogens dag i Sidsjön. Sundsvalls kommun och Skogsstyrelsen finns på plats för att tillsammans med flera ideella organisationer få sundsvallsborna att bli mer intresserade av att vistas i skog och mark. Miljöstipendiet ska också delas ut under dagen.

Pressinbjudan: Tidsresenärer utmanar varandra

2014-09-05 08:00 CEST Sundsvalls kommun Är bilen alltid snabbast? Hur mycket tid tjänar man på bussens företräde? Orkar cyklisten hänga på och hinna i tid, trots att hen har minst hinder på vägen? Dessa frågor får vi reda på, måndag klockan 8.00 vid kommunhusets entré.

Lidingöloppet arrangerar FOLK-I-RÖRELSE

2014-08-27 08:54 CEST Lidingöloppet Den 25 september 2014 arrangeras Folk-i-rörelse, ett folkhälsoseminarium som debatterar viktiga ämnen som hälsa och rörelse. Lidingöloppet står som arrangör i samarbete med Riksidrottsförbundet, GIH, Bosön, Lidingö Stad och En Svensk Klassiker.