Nyheter

Tillväxtverkets leverantörsprogram öppnar för ökad internationalisering av SME-företag

2015-10-19 14:27 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb Fordonsindustrileverantören Cabeco i Trollhättan överväger en ökad internationalisering av sin verksamhet. Detta efter att bland annat ha deltagit i FKG:s handelsutbyte, GoGlobal Kina 2014. – Tack vare GoGlobal fick vi tillgång till ett färdigt nätverk, vilket medfört att vi efterhand har kunnat ha en konstruktiv affärsdialog med dem som vi mött, berättar Ola Germundsson, operativ chef på Cabeco.

I Sverige skapar industrin 1 miljon jobb

2015-10-07 15:00 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb I Sverige skapar industrin omkring en miljon jobb direkt eller indirekt. Det samt att den gamla uppdelningen i varor respektive tjänster är på väg att raderas ut, när tjänsteinnehållet blir allt större i en industriprodukt. En allt viktigare fråga blir också kompetens. Mer om detta finns att läsa i rapporten ”En annan bild av industrin”, framtagen av industrins fack och arbetsgivare i samverkan.

FFI-projekt gav patent och öppnar för framtida exportaffärer för SME-företag

2015-09-30 15:32 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb Ett patent och möjligheter till export. Det är resultatet, hittills, för det forsknings- och utvecklingsprojekt som leverantörsföretaget Staccato Technologies AB fått stöd till från det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI. Projektet var helt avgörande för att ta ett kliv inom produktutveckling och för företagets överlevnad, berättar Björn Stegfeldt, ansvarig för marknad och kundprojekt.

2015-09-24 14:22 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb En viktig del av den våg av nyindustrialisering som drar fram inom EU är satsningar på innovations- och teknikintensiv high value manufacturing. Strategiska industrier som fordons- och transportmedelstillverkning, inklusive försvar, IT/telekom samt life science, inklusive kemi, med höga förädlingsvärden är av stor betydelse. För att utveckla nya företag inom dessa branscher krävs externt kapital.

2015-09-24 12:09 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund 78 procent av väljarna är negativa till regeringens förslag om indexreglering av bensin- och dieselskatten för fordon. Det visar en ny undersökning från SIFO som beställts av Svenskt Näringsliv. I ett land med stor glesbygd och en transportberoende industri, som Sverige, är alla former av bestraffningar av mobilitet för såväl individer som varor tillväxthämmande, menar Motorbranschens Riksförbund.

2015-08-25 13:54 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund För tredje gången på kort tid aviserar den rödgröna regeringen nya skattepålagor på bilismen och därmed den tillväxtdrivande mobiliteten i samhället. Motorbranschens Riksförbund, MRF, anser att förslaget från finansministern om ytterligare skatt på diesel och bensin är kontraproduktivt och rimmar illa med den socialdemokratiska och miljöpartistiska jobbagendan.

Jönsson (FP): Praktsvek av S och V mot Jakobsbergs gård

2015-07-02 09:55 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​Jakobsbergs gård är en fungerande verksamhet som drivs huvudsakligen av ideella krafter i ett kulturhus från 1700-talet. För två dagar sedan löpte hyresavtalet mellan Stadsholmen och föreningen som driver verksamheten ut. Från och med nu väntar föreningen bara på besked om när de måste lägga ner verksamheten.

2015-05-26 16:03 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Mobilitet och bilens roll i samhället kopplat till tillväxt och samhällsutveckling, står i fokus för motorbranschens deltagande i årets Almedalsvecka. För bilhandels- och bilverkstadsorganisationen, MRF, läggs speciell vikt vid ett seminarium kring rekrytering, utbildning och kompetenstillförsel. Inom tre år behöver motorbranschen 5000 nya medarbetare.

2014-09-09 10:16 CEST ABE Partners Nu är det inte många dagar kvar. Tidningarna fylls med valdebatter, valkompasser och valskandaler, vilket förmodligen gör osäkra väljare ännu osäkrare. Så långt inget nytt under solen, men det väckte en tanke om att man inte ska lita så mycket på vad politiker säger utan på vad de faktiskt gör.

Politikerna som kommer och diskuterar tillgänglighet i Almedalen 2014

2014-05-30 11:13 CEST NÄRA AB personlig assistans Tillgänglighet i Almedalen De politiker som har tackat JA till att komma till vårt tält i Almedalen för en debatt kring tillgänglighet i Almedalen är nu klara. Endast SD valde att ej besvara förfrågan. De som kommer: M - Isabella Järnbäck S - Lennart Axelsson FP - Barbro Westerholm KD - Magnus Sjödahl V - Eva Olofsson MP - Agneta Luttorpp C - Rickard Nordin