Nyheter

2014-09-09 10:16 CEST ABE Partners Nu är det inte många dagar kvar. Tidningarna fylls med valdebatter, valkompasser och valskandaler, vilket förmodligen gör osäkra väljare ännu osäkrare. Så långt inget nytt under solen, men det väckte en tanke om att man inte ska lita så mycket på vad politiker säger utan på vad de faktiskt gör.

Partierna eniga om snabbare byggtakt i HSBs paneldebatt

2014-08-27 10:20 CEST HSB Stockholm Många gemensamma mål, men med flera olika förslag på hur bostadskrisen i Stockholm ska lösas. Så kan man sammanfatta den paneldebatt mellan representanter från stadshusets partier som anordnades av HSB Stockholm den 26 augusti.

Politikerna som kommer och diskuterar tillgänglighet i Almedalen 2014

2014-05-30 11:13 CEST NÄRA AB personlig assistans Tillgänglighet i Almedalen De politiker som har tackat JA till att komma till vårt tält i Almedalen för en debatt kring tillgänglighet i Almedalen är nu klara. Endast SD valde att ej besvara förfrågan. De som kommer: M - Isabella Järnbäck S - Lennart Axelsson FP - Barbro Westerholm KD - Magnus Sjödahl V - Eva Olofsson MP - Agneta Luttorpp C - Rickard Nordin

Sverige får kritik för sin behandling av funktionsnedsatta men integrationsministern slår ifrån sig

2014-05-12 11:19 CEST NÄRA AB personlig assistans Sverige får hård kritik för sin behandling av funktionsnedsattas rättigheter men politikerna slår ifrån sig. Integrationsminister Erik Ullenhag menar att eftersom lagen ställer stora krav så är den samlade uppfattningen att av 16 samhällsområden som lagen omfattar så undantas två med att slippa reglerna om de har mindre än 10 anställda.

Allan Widman: AJB ett "unikum" i Försvarssverige

2014-04-04 14:13 CEST Arvidsjaur Kommun Han sa även att AJB representerar lite av "ett unikum i Försvarssverige": -Jag bedömer att det finns ytterst små overheadkostnader för verksamheten, i en jämförelse, och i dagsläget behöver vi inte förlora kapacitet utan istället förstärka försvaret!

Sexualpolitik är mer än bara hårdare

2013-08-01 14:45 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning Under våren har RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, granskat de politiska partierna och deras politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I denna granskning har vi tittat på frågor som rör vård, familjepolitik, skola och mycket annat som hör till ämnet.

2012-10-15 13:48 CEST europaportalen.se Det är knappast finansminister Anders Borgs uppgift säga vad grekerna bör göra och inte göra med sitt euromedlemskap, sade Carl B Hamilton (FP), ekonomisk-politisk talesperson i ett uttalande på måndagen.

2012-09-17 12:35 CEST europaportalen.se EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) är kritisk till EU-kommissionens ordförande Barroso som hon menar går för snabbt fram i talet om en federation.

2012-09-13 16:39 CEST europaportalen.se Europaparlamentarikern Olle Schmidt (FP) är kritisk till att ledningen av Europeiska centralbanken enbart består av män. Han vill att finansministern Anders Borg (M) agerar och begär en översyn av hur nomineringen av ledamöter till ECB:s direktion går till.

2012-08-26 10:58 CEST Vägvalet Läs fem frågor till politikerna om vad de anser i frågan om trängselskatten i Göteborg. De får bl.a. svara på om de levet upp till väljarnas förväntingar, om de ställer sig bakom en eventuell folkomröstning, vad det tycker om GT:s kampanj för en folkomröstning om trängselskatten.