Pressmeddelanden

Silverudd (FP): Klottret ökar på Södermalm

2015-09-16 14:35 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Antalet anmälningar om klotter ökar kraftigt i flera stadsdelar och staden hinner inte med att sanera. Bara hittills under 2015 har hela 925 anmälningar från allmänheten om klotter inkommit i Katarina-Sofia stadsdelsområde. Under hela förra året inkom 589 anmälningar i stadsdelen. Enligt trafikförvaltningen klarar man inte av att hålla 24-timmarsgarantin pga ”stora problem med klotter”.

Edholm/Ljung (FP): Risk för kraftigt minskat byggande i Stockholm

2015-09-15 13:37 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Efter åtta månader av 2015 har den rödgrönrosa majoriteten enbart antagit detaljplaner med 1127 bostäder för byggande, att jämföra med helårsmålet på 6000 och förra årets 7300 bostäder. Antalet bostäder i antagna detaljplaner i tunnelbanans närområde är 102, att jämföra med helårsmålet på 1700. Folkpartiet är kritiskt till utvecklingen.

Åslund (FP): Sälj inte tullhuset

2015-09-14 13:08 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​På Stockholms hamn AB:s styrelsemöte 22/9 föreslås att tullhuset på Blasieholmen ska säljas till Exploateringsnämnden för 42 miljoner kronor. Ännu finns ingen färdig detaljplan för området som gör klart hur ett nytt Nobelcenter ska placeras. Folkpartiet vill bevara tullhuset och vill därför inte att det säljs.

Edholm (FP): Säg nej till tvångsnattis

2015-09-14 09:47 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​Fram till nu har barnomsorg på obekväm arbetstid i de flesta fall i Stockholms stad lösts med att en barnskötare kommer hem till familjen om natten. Den rödgröna majoriteten har godkänt riktlinjer där barnen istället ska tvingas sova över på förskola. Omsorg i hemmet ska bara ges av särskilda skäl. Det finns inga riktlinjer som anger vad ”särskilda skäl” är.

Smedberg Palmqvist (FP): Höj socialsekreterarnas löner

2015-09-10 11:49 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​Folkpartiet i Stockholms stad föreslår ett lönelyft för socialsekreterare inom barn och ungdom för att komma till rätta med den höga personalomsättningen bland socialsekreterarna.

2015-09-09 09:59 CEST Skoljobb Sverige AB Den växande lärarbristen påverkar hela samhället. Om tio år beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare. Med anledning av den växande oron för bristen på konkreta förslag kring lärarbristen arrangerar Skoljobb en paneldebatt i ämnet. Debattörerna är Folkpartiet, Socialdemokraterna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevkårer, Tankesmedjan Timbro och Lärarnas Riksförbund Student.

Jonlund (FP): Ge hotade musiker skydd i Stockholm

2015-09-05 09:54 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​Folkpartiet vill att Stockholms stad börjar ta emot hotade musiker genom sitt fristadsprogram, där hotade kulturskapare erbjuds skydd. Folkpartiet vill också se en festival som sätter fokus på musikskapares rättigheter i samband med SVT:s Eurovision-evenemang år 2016. Om detta skriver idag Folkpartiets representanter i Stockholms stads kulturnämnd på SVT Opinion.

Demoskops väljarbarometer för september

2015-09-05 08:35 CEST Demoskop AB I Demoskops väljarbarometer för september fortsätter regeringens kräftgång, medan Sverigedemokraterna ökar till nya rekordnivåer. Alliansen är åter marginellt större än de rödgröna (39,0% mot 38,1%).

Edholm/Jönsson (FP): Öka tryggheten i utsatta områden

2015-09-04 11:05 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus I dagens Svenska Dagbladet skriver vi om Folkpartiet Stockholms stads förslag för ökad trygghet i utsatta områden. Folkpartiet Stockholms stad vill bland annat höja polisnärvaron, utöka sanktionsmöjligheterna och ge socialtjänsten nya möjligheter.

2015-09-03 11:11 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Förvaltningsrätten har sagt nej till Polisens begäran om kameraövervakning vid bland annat Spånga station och Tensta centrum. Folkpartiet i Spånga-Tensta är mycket kritiska till beslutet och kommer att starta en namninsamling till stöd för kameraövervakning på dessa platser.