Pressmeddelanden

Ny organisation ska möta Huddinges starka tillväxt

2014-11-27 19:49 CET Huddinge kommun - politik Huddinge, som i veckan utsågs till tredje starkaste tillväxtkommun i länet, omorganiserar. De strategiska utvecklingsfrågorna flyttas till kommunstyrelsen för att få ännu bättre fart på byggandet av bostäder, arbetsplatser och skolor.

Sjöstedt (FP): Storsatsning på nya bibliotek i FP-budget

2014-11-27 13:58 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet satsar på kulturen i sitt förslag till budget för Stockholms stad 2015, mer än majoritetens budgetförslag. Bland annat utökas El Sistema och 9 miljoner avsätts för att bygga bibliotek i Gullmarsplan, Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden.

Edholm (FP): Fel att överklaga om lärares arbetsmiljö

2014-11-27 13:26 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus I eftermiddag väntas Stockholms stads utbildningsnämnd, ledd av skolborgarrådet Olle Burell (S), fatta beslut om att överklaga Förvaltningsrättens dom om att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för Stockholms lärare. Enligt förslaget till beslut i utbildningsnämnden ska stadens jurister få i uppdrag att inleda en juridisk process för att få vitesföreläggandet upphävt.

Åslund (FP): Rätt till serviceboende för alla över 85

2014-11-27 11:21 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet föreslår i sin budget för Stockholms stad 2015 att alla över 85 år som önskar ska beviljas plats på servicehus. 50 miljoner avsätts för denna satsning. Enligt siffror från äldreförvaltningen fick 40 procent av ansökningarna om plats på servicehus avslag under 2013. Samtidigt visar stadens äldreboendeplaner att en av sex lägenheter står tomma.

Edholm (FP): 210 miljoner till höjda lärarlöner

2014-11-25 11:44 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet har idag presenterat sitt förslag till budget för Stockholms stad 2015. Folkpartiet satsar i sitt förslag 247,7 mer än majoriteten på skolan. Knappt 210 av dessa miljoner ska gå till höjda lärarlöner. Folkpartiet föreslår ingen skattehöjning.

Pressinbjudan: Folkpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2015

2014-11-25 07:00 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Tid: Tisdag 25/11 kl. 10.30 Plats: Samling i receptionen, Ragnar Östbergs Plan 1 Tisdagen den 25 november presenterar Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm Folkpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2015.

Pressinbjudan: Folkpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2015

2014-11-24 09:34 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Tid: Tisdag 25/11 kl. 10.30 Plats: Samling i receptionen, Ragnar Östbergs Plan 1 Tisdagen den 25 november presenterar Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm Folkpartiets förslag till budget för Stockholms stad 2015.

#47 – fredag: Övervakningsteknik allt mer lättillgänglig för kontrollerande partners

2014-11-21 14:59 CET Feministiskt Perspektiv Teknologi underlättar för våldsamma och kontrollerande partners att övervaka pojk- eller flickvän blir allt mer tillgänglig. Feministiskt perspektiv har träffat Maria Bengtsson, som blev förföljd med spyware-program av sin ex-partner. Det behövs inte längre specialkunskap för att installera övervakningsapplikationer, men ett nytt EU-direktiv kan göra det lättare att skydda sin identitet på nätet.

Edholm (FP): Clara Lindblom passerar alla gränser

2014-11-20 11:19 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus I kväll väntas Bromma respektive Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder fatta beslut om att inte förlänga kontraktet för två privat drivna äldreboenden. Detta beror inte på kvalitetsbrister eller missnöje bland brukarna, utan är en anpassning till den nya majoritetens politiska inriktning.

Edholm (FP): Hela avtalet med Samtrans bör brytas

2014-11-18 10:42 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Under höstterminen har ett antal skolskjutsar varit försenade eller inte kommit alls. Företaget Samtrans ansvarar för skolskjutsarna i Stockholms stad. Folkpartiet har lagt en skrivelse i servicenämnden där man kräver att avtalet hävs. Det har resulterat i att transporterna av ensamåkande barn lyfts ur avtalet och en ny upphandling för dessa kommer att påbörjas.