Pressmeddelanden

Edholm (FP): Granskning av förskolor förstärks

2014-03-24 13:12 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Stockholms stads tillsyn av fristående förskolor har de senaste sex åren byggts ut från två till nio heltidstjänster. Nu förstärker vi tillsynen med ytterligare fyra nya tjänster.

Edholm (FP): Avsiktsförklaring angående förstelärare påskriven

2014-03-21 11:46 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet i Stockholm om att fullt ut satsa på karriärreformen i samtliga av Stockholms skolor. Stockholms stad vill ge lärare möjlighet att utvecklas och göra karriär.

Edholm (FP): Fler förstelärare till Rinkeby och Tensta

2014-03-19 12:06 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Regeringen har idag öronmärkt pengar för fler förstelärartjänster i utanförskapsområden. I Stockholm får Rinkeby och Tensta del av denna satsning, som genomsnitt innebär att antalet förstelärare fördubblas i dessa områden.

Edholm (FP): Matematik i fokus på pi-dagen

2014-03-14 11:34 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Pi-dagen infaller varje år den 14 mars och syftar till att uppmärksamma matematikens viktiga roll i samhället. På Stockholms grund- och gymnasieskolor uppmärksammas pi-dagen på olika sätt, till exempel genom att utforska pi genom historien, eller låta matematiklektionen handla helt om pi.

Demoskops väljarbarometer för mars

2014-03-11 09:57 CET Demoskop AB I Demoskops/Expressens väljarbarometer för mars ökar avståndet mellan blocken. Efter en smärre återhämtning under februari, tappar Alliansen återigen i marsmätningen med sammanlagt 3,5 procentenheter. De rödgröna oppositionspartiernas övertag uppgår nu till 19,1 procentenheter, ett historiskt sett stort avstånd. Vid samma tid inför valet 2010 var avståndet 5,6 procentenheter.

Edholm (FP): Krafttag mot hatpropaganda

2014-03-10 11:58 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Under natten till idag 10 mars har skolor i Stockholm, däribland Vasa real, blivit utsatta för att hakkors och andra antisemitiska och nazistiska slagord har sprejats på skolbyggnaderna.

Edholm (FP): Förstelärare stort lönelyft för kvinnor

2014-03-07 11:34 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Av Stockholms stads förstelärare är 77 procent kvinnor. Hösten 2014 kommer över 800 förstelärare vara anställda av Stockholms skolor. Av den totala löneökningen på drygt 4 miljoner i månaden kommer den största delen att tillfalla kvinnliga lärare.

Sjöstedt (FP): Här är den nya publikbonusen

2014-03-07 10:37 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Reglerna för Stockholms stads kulturbonus ändras och istället introduceras publikbonusen. Tidigare fyra parametrar för beräkning av bonusen ersätts av en: ökade intäkter. Den nya publikbonusen fokuserar tydligt på ökad publik.

Öppet brev till Folkpartiets gruppledare i riksdagen Johan Pehrson

2014-03-07 09:29 CET Attendo Hej Johan! Imorgon inleder Folkpartiet Liberalerna sitt riksmöte i din hemstad Örebro. Tidigare slog ni fast att ”vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ansvar”, krav som vi torde uppfylla med marginal. Ändå talas det om att Folkpartiet vill förbjuda sådana som oss och våra ägare – var står ni egentligen?

Edholm (FP): 10 nya grundskolor i Stockholm

2014-03-06 10:00 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Stockholms stad växer snabbt. 2011 bedömde staden att de kommunala grundskolorna skulle ha omkring 76 000 elever 2020. Nu har prognosen reviderats upp med minst 3000 elever. För att möta elevökningen bygger Stockholm 10 nya grundskolor och bygger ut befintliga skolor.