Pressmeddelanden

2015-05-28 13:22 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus I en redogörelse till rådet för funktionshinderfrågor förklarar trafikkontoret att trafikkontoret inte diskuterat tillgänglighetsaspekter i samband med nya busslinjesträckningar eftersom det inte ingår i trafiknämndens uppdrag. Folkpartiet anser att trafiknämnden alltid måste anlägga ett tillgänglighetsperspektiv

Sjöstedt (FP): Stockholms stad måste agera mot Telia

2015-05-27 11:29 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Uppgifter till SVT:s Uppdrag Granskning gör gällande att Telia kan ha varit inblandade i en muthärva där medel överförts till Azerbajdzjans presidentfamilj. Telia tillhandahåller telefonitjänster för Stockholms stad. Värdet på denna upphandling uppgick till 530 miljoner.

Ohlin/Wistrand (FP): Tydliga sluttider bidrar till krossade glastak

2015-05-20 11:32 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet Liberalerna i Bromma lägger under torsdagens möte med Bromma Stadsdelsnämnd en skrivelse om att införa tydliga sluttider för kommunala möten. Inte minst för småbarnsföräldrar är möjligheten att planera sin tid en avgörande faktor för att få ihop vardagspusslet.

Edholm (FP)  Skandal att rödgröna stöder tandlös extremiststrategi

2015-05-20 10:52 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus I går ställde sig hela den rödgröna majoriteten i Stockholms stad bakom förslaget till strategi mot våldsbejakande extremism. Detta trots att strategin har mött hård kritik för att den saknar ett helhetstänk, bland annat saknas helt skrivningar om tydliga rättsliga konsekvenser för dem som har begått svåra brott i krigzoner.

Wikström, Paulsen (FP) och Federley (C): Liberalt förslag ska stoppa konfliktmineraler från att nå EU

2015-05-20 08:01 CEST Centerpartiet Inför omröstningen i plenum onsdagen den 20 maj kräver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP), Marit Paulsen (FP) och Fredrick Federley (C) obligatorisk certifiering av europeiska smältverk, anrikningsverk och importörer av mineraler. De vill även se självcertifiering för de företag som använder dessa mineraler, det kan gälla till exempel tillverkare av mobiltelefoner, smycken eller kylskåp.

2015-05-19 16:57 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​På dagens sammanträde i Fastighetsnämnden enades samtliga partier i ett ställningstagande om att de ska vara möjligt att bygga hela förlängningen Akalla-Hjulsta och på så sätt skapa en ringlinje för blå linje. - Folkpartiet har drivit denna fråga under en längre tid. Nu ser vi glädjande nog att alla partier är ense om att detta är en viktig fråga för Stockholm, säger Richard Bengtsson (FP)

2015-05-19 16:30 CEST Huddinge kommun - politik Standarden på Huddinges gator och parker ska bli bättre. Natur- och byggnadsnämnden får därför ytterligare 10 miljoner i investeringsutrymme 2016 för upprustning av gator och vägar för att minska det upparbetade underhållsberget.

2015-05-18 14:30 CEST Växjö kommun Imorgon presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Media är välkomna till entrén på kommunhuset, Västra esplanaden 18, den 19 juni, klockan 8.45.

2015-05-18 10:37 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus På tisdag ska Stockholms stads socialnämnd anta en strategi mot våldsbejakande extremism. Folkpartiet är mycket kritiskt till strategin och kräver att förvaltningen återkommer med ett omarbetat förslag med tydligare konsekvenser för dem som återkommer efter att ha begått svåra brott i krigzoner.

2015-05-18 09:24 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet vill ge idrottsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan idrottsnämnden, föreningar och näringsliv i syfte att bygga upp ett sportotek i Stockholm där det ska vara möjligt för barn och ungdomar att kostnadsfritt låna idrottsutrustning.