Pressmeddelanden

Johansson (FP): Håll parkleken i Rålis öppen

2015-08-26 09:43 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Rålambshovsparken kommer att hålla stängt på lördagar av otrygghetsskäl. Enligt Stockholmdirekt.se har hotfulla situationer uppkommit och stölder skett. Därför kommer parkleken att stängas på lördagar. Folkpartiet vill istället att åtgärder vidtas för att hålla parkleken öppen.

Ljung (FP): Bygg Stockholmshusen där det saknas hyresrätter

2015-08-25 13:45 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Stockholms allmännyttiga bostadsbolag arbetar gemensamt med att skapa ett hyresrättskoncept som ska ge billiga hyresrätter. I dag klubbas första delen av ärendet på Familjebostäders styrelsemöte. Enligt ansvarigt borgarråd Ann-Magret Livh (V) ska cirka 5000 lägenheter byggas enligt konceptet. Hyresrätterna ska enligt henne byggas där allmännyttan är stark. Folkpartiet motsätter sig detta.

Johansson (FP): Inför nationellt register för parkeringstillstånd

2015-08-25 11:03 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​SVT Nyheter har rapporterat om missbruket av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, bland annat i Stockholm. Folkpartiet i Stockholms stad vill inrätta ett nationellt register för parkeringstillstånd för att stoppa missbruket.

2015-08-25 06:00 CEST FORES ​Idag skriver Fores vice vd Andreas Bergström på DN debatt att alliansen behöver vara hård i sin omprövning av sin skolpolitik. Forskning och erfarenhet pekar ut flera områden där politiken behöver justeras och särskilt Folkpartiet måste vara mer självkritiskt.

2015-08-24 10:29 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus På förra veckans exploateringsnämnd behandlades en motion från Moderaterna om att sälja Östermalms saluhall. Folkpartiet föreslog att motionen ska avslås eftersom man vill säkerställa att Östermalms saluhall fortsätter att vara just en saluhall.

Edholm (FP): Rädda syskonförturen

2015-08-24 10:12 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att inskränka syskonförturen i skolvalet. Tidigare gällde förturen upp till och med årskurs 5, men från och med nästa år inskränks den till årskurs 3. Folkpartiet vill behålla syskonförtur upp till och med årskurs 5.

Edholm (FP): Majoriteten stoppar nya förstelärare

2015-08-21 09:29 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Med regeringens vårbudget gick Stockholm miste om ungefär 500 förstelärartjänster. Folkpartiet vill att Stockholms stad skapar lokala förstelärartjänster som kompenserar bortfallet av statligt finansierade tjänster. I utbildningsnämnden röstade den rödgrönrosa majoriteten emot förslaget.

Edholm (FP): Återta diplomatparkeringar från de som inte betalar

2015-08-21 09:27 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Stockholms stad harinte möjlighet att kräva in parkeringsböter av utländska beskickningar som har parkerat olagligt och belagts med felparkeringsavgift. De diplomatiska reglerna gör detta omöjligt. Folkpartiet föreslår därför att Stockholm stad bör återkalla de särskilda platser som upplåtits till beskickningar med obetalda felparkeringsavgifter.

Åslund (FP): Låt Stockholms äldre jobba till 70!

2015-08-20 10:17 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Alla anställda i Stockholms stad som så önskar borde få arbeta till 70 års ålder. Det menar Folkpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Edholm (FP):  Bevara fritidspengen

2015-08-19 12:30 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Folkpartiet vill att Stockholms stad behåller den fritidspeng som gör det möjligt även för barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd att betala avgiften till kulturskolan, en idrottsförening eller annan fritidsverksamhet. Den rödgrönrosa majoriteten säger nej till detta.