Pressmeddelanden

Jonlund (FP): Ge Medborgarplatsen tunnelbanebibliotek

2015-02-26 10:34 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Den nya majoriteten har beslutat om att genomföra en omfattande upprustning av Medborgarhuset. Folkpartiet är positivt till upprustningen, men mycket kritiskt till att de tänkta planerna på ett bibliotek med koppling till tunnelbanan inte blir av.

Edholm (FP): Miljöpartiets Brommaplaner är ett luftslott på väg att spricka

2015-02-20 13:27 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus På ett seminarium idag presenterade Stockholms handelskammare en rapport där man granskat Miljöpartiets kalkyler på hur många nya bostäder en stängning av Bromma flygplats skulle ge. Rapporten visar att projektet, som det är beskrivet, är praktiskt ogenomförbart.

Edholm (FP): Fegt av regeringen att stoppa DO-flytt till Rinkeby

2015-02-20 12:06 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Idag skriver Lotta Edholm (FP) ett öppet brev till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) med anledning av att regeringen stoppar DO:s flytt till Rinkeby. I brevet uppmanar Edholm finansborgarrådet Karin Wanngård (S) att agera gentemot regeringen för att flytten kan bli av som planerat.

Edholm (FP)/Ljung (FP): Nobel Center-planen otillräcklig

2015-02-19 16:57 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Folkpartiet har på dagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden som enda parti yrkat på att ärendet om Nobel Center återremitteras. I sin nuvarande utformning kommer byggnaden att få för dominerande proportioner. Det saknas även illustrationer över hur byggnaden kommer att påverka siktlinjer.

Jonlund (FP): Behåll publikbonusen

2015-02-19 09:53 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus ​På kulturnämndens sammanträde 17 februari 2015 valde den rödgrönrosa majoriteten att avskaffa publikbonusen. Publikbonusens (tidigare kulturbonusen) syfte har varit att uppmuntra det fria kulturlivet att nå fler. Folkpartiet vill även utöka det sammanlagda kulturstödet med 6 miljoner mer än majoriteten.

Folkpartiet föreslår Stockholms roligaste sommarjobb - i kulturen

2015-02-17 14:28 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Kommunala feriejobb har utökats kraftigt i Stockholm de senaste åren. Folkpartiet vill införa ett nytt inslag: sommarjobb inom kulturen, på någon av stadens kulturinstitutioner.

Alliansens gruppledare besökte Bergsunds vård- och omsorgsboende

2015-02-12 13:09 CET Moderaterna i Stockholm I dag besökte de fyra gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm. De träffade och diskuterade med personal och ansvariga om förutsättningarna att nu vara verksam på äldreboenden i dagens Stockholm. Sedan vänstermajoriteten fick makten har en rad kommunaliseringar inom staden påbörjats gällande dels äldreboenden men även annan verksamhet.

Alliansens gruppledare besökte Bergsunds vård- och omsorgsboende

2015-02-12 13:03 CET Alliansen i Stockholms stad I dag besökte de fyra gruppledarna för Alliansen i Stockholms stad Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm. De träffade och diskuterade med personal och ansvariga om förutsättningarna att nu vara verksam på äldreboenden i dagens Stockholm. Sedan vänstermajoriteten fick makten har en rad kommunaliseringar inom staden påbörjats gällande dels äldreboenden men även annan verksamhet.

Alliansens gruppledare besökte Bergsunds vård- och omsorgsboende

2015-02-12 13:00 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus I dag besökte de fyra gruppledarna för alliansen i Stockholms stad Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm. De träffade och diskuterade med personal och ansvariga om förutsättningarna att nu vara verksam på äldreboenden i dagens Stockholm. Sedan vänstermajoriteten fick makten har en rad kommunaliseringar inom staden påbörjats gällande dels äldreboenden men även annan verksamhet.

​Bedrövligt av friskolor att inte satsa på lärarlöner

2015-02-12 10:49 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Flera friskolehuvudmän i Stockholm väljer att inte följa med i Folkpartiets och Alliansens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2014, enligt SVT Nyheter idag. Enligt Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare, är det ett strategiskt felbeslut.