Pressmeddelanden

Edholm (FP): MP och V vill bygga Förbifarten

2015-02-04 14:21 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Stockholms stad har getts möjlighet att yttra sig angående 11 överklaganden om Förbifart Stockholm. Den nya majoriteten vill att detaljplanerna om Förbifarten vinner laga kraft. V motsatte sig inte beslutet. MP var inte närvarande.

Ipsos Analys - The future of research, februari 2015

2015-02-03 14:12 CET Ipsos Sweden Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. I det här utskicket sammanfattas och analyseras de undersökningar Ipsos gjort under januari månad 2015.

DN/Ipsos: Ökat stöd för S i försvarsfrågan

2015-02-03 07:45 CET Ipsos Sweden Efter en höst med flera kränkningar av svenskt luftrum och vatten av främmande makt så visar DN/Ipsos undersökning att stödet för Socialdemokraternas försvarspolitik ökar och att Moderaterna har tappat sakfrågeägarskapet när det handlar om Sveriges försvar.

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

2015-01-29 07:44 CET Ipsos Sweden Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

Edholm (FP): Låt hemtjänsten ta bilen

2015-01-28 10:49 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Dagens Nyheter rapporterar idag om hur parkeringsböter äter upp hemtjänstpersonals inkomster. Detta skulle kunna åtgärdas genom att personalen får nyttoparkeringstillstånd. Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) vill istället att personalen cyklar mellan brukarna.

Edholm (FP): Folkpartiet välkomnar Slussendom

2015-01-21 14:12 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Folkpartiet välkomnar Slussendom. I dag bekräftade i huvudsak Mark- och miljööverdomstolen den tidigare domen angående avtappningen av vatten i Nya Slussen. Stockholm stad får, förtydligade, bättre villkor och kravet på lagakraftvunnen detaljplan för Katarinaberget upphävs.

Edholm (FP): Större barngrupper i förskolan med majoritetens budget

2015-01-21 10:36 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Ett antal förskolor i Skarpnäck har den senaste tiden, i brev till vårdnadshavarna, varnat för sämre ekonomiska förutsättningar. Flertalet förskolor konstaterar att de kommer att behöva öka barngruppernas storlek och minska personalstyrkan på grund av detta.

Edholm (FP): Stockholmsfientlig skatteutjämning

2015-01-16 15:56 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Den rödgröna regeringen vill förändra det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget blir verklighet kommer Stockholms stad från och med 1 januari 2016 tvingas betala in ytterligare 544 miljoner årligen, vilket motsvarar kostnaden för omkring 1000 lärartjänster.

Trippelbyte ger nya bostäder och skola!

2015-01-16 11:04 CET Huddinge kommun - politik Huddinge kommun, NCC och Huge Fastigheter är överens – ett trepartsavtal ska möjliggöra fler bostäder och en ny grundskola – mitt i centrala Huddinge.

Edholm (FP): Rädda Astoriahusets flygel

2015-01-14 09:00 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus I morgon torsdag behandlar stadsbyggnadsnämnden ärendet om detaljplan för Riddaren 18 och 5. I ärendet föreslås att Astoriahusets flygel, en fastighet från 1800-talet, rivs. Folkpartiet motsätter sig en rivning. När frågan har diskuterats tidigare har S och M förordat en rivning.