Pressmeddelanden

2015-04-29 15:08 CEST Huddinge kommun - politik ​Kommunstyrelsen i Huddinge fattade idag beslut att det ska inrättas en miljöberedning som ett beredande organ under kommunstyrelsen. Miljöberedningen kommer ha till uppgift att särskilt fokusera på strategiska miljöfrågor såsom att ta fram mål- och styrdokument inom miljöområdet, följa upp kommunens miljö- och klimatarbete och agera remissinstans så att hållbarhetsperspektivet finns med.

Edholm (FP): Ge Stockholm fler förstelärare

2015-04-29 09:35 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Med regeringens vårbudget avbryts utökningen av antalet förstelärartjänster. För Stockholms del innebär det att man går miste om ungefär 500 förstelärartjänster. Folkpartiet vill att Stockholms stad skapar lokala förstelärartjänster som kompenserar för bortfallet av statligt finansierade tjänster.

Jonlund (FP): Ytterligare ett kulturpolitiskt svek från regeringen

2015-04-28 13:20 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​I sin höstbudget utlovade den rödgröna regeringen 100 miljoner till kulturskolan. Men satsningen ströks i vårbudgeten. Istället tillsätter regeringen en utredning om hur kulturskolan ska bli mer tillgänglig för alla.

2015-04-23 14:34 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Farsta stadsdelsnämnd föreslås lägga ner Edö servicehus. Folkpartiet motsätter sig detta och vill i stället att hela Edö byggs om till ett servicehus och att antalet platser på servicehuset utökas från nuvarande 149 till 160.

Edholm (FP): Skrotad toppforskarsatsning skadar Stockholm

2015-04-20 15:46 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Specialsatsningen för att rekrytera toppforskare till Sverige riskerar att försvinna. Vårbudgeten innehåller inga besked om satsningen framtid. Utan någon framtida finansiering avbryter Vetenskapsrådet rekryteringen av nya toppforskare.

2015-04-17 14:00 CEST Academic Search On the 23 /4 Diversity Challenge is hosting a lunch seminar with the founder of iZettle, CFO of Vattenfall and Erik Ullenhag on the topic “Diversity to develop business and society! Visions for the future and actions for today”.

Johansson (FP): Kungsholmens höga sjukskrivningstal måste åtgärdas

2015-04-17 10:22 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Andelen sjukskrivna i Kungsholmens stadsdelsförvaltning ökar kraftigt. I februari var 9,54 procent av de anställda sjukskrivna, majoriteten förskolepersonal. Bland annat hög arbetsbelastning och stora barngrupper anges enligt uppgifter till stockholmdirekt.se som orsaker till sjukskrivningarna.

Edholm (FP): Stockholmsfientlig skatteutjämning

2015-04-15 14:24 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Den rödgröna regeringen vill förändra det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget blir verklighet kommer Stockholms stad från och med 1 januari 2016 tvingas betala in ytterligare 512 miljoner årligen, vilket motsvarar kostnaden för omkring 1 300 förskollärartjänster. Därför lägger alliansen en skrivelse i ks där vi kräver besked av majoriteten på hur den tänker hantera regeringens förslag.

​Alliansen kommenterar regeringens vårbudget 15:e april

2015-04-14 15:01 CEST Centerpartiet Regeringen kommer på onsdag att presentera sin vårproposition och vårändringsbudget. Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner kommer ge kommentarer på budgeten.

Edholm (FP): Oansvarigt att skrota nya Tekniska nämndhuset

2015-04-13 16:19 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​Den rödgröna majoriteten har beslutat att dra tillbaka arkitektförslaget Drivhuset, som skulle bli det nya tekniska nämndhuset i Söderstaden. Redan tidigare har den rödgröna majoriteten gett oklara besked om det blir bostäder som tidigare planerat i nuvarande tekniska nämndhuset.