Pressmeddelanden

Edholm (FP)/Nordin (M): Stockholms stad inför lärlingsanställningar

2014-05-06 06:00 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Stockholms stad ska från höstterminen 2014 erbjuda gymnasielärlingarna i Stockholmsregionen, lärlingsanställningar. Detta ska gälla även för lärlingar som går sin utbildning hos fristående anordnare i Stockholm, under förutsättning att staden har verksamhet inom den utbildningsinriktning eleven har valt.

Åslund (FP): 966 ungdomar i Spånga-Tensta erbjuds sommarjobb

2014-05-05 07:34 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Alla ungdomar mellan 15-18 år som sökt sommarjobb i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd erbjuds nu arbete. Det innebär att 966 ungdomar får sommarjobb i stadsdelen i år.

Nordin (M)/Sjöstedt (FP): En halv miljard till ny kulturscen i Gasklockan

2014-05-05 06:00 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Idag tas ännu ett steg mot förverkligandet av en scen med unika förutsättningar och internationell potential. Då beslutar Stockholms stads koncernstyrelse om att satsa 530 miljoner kronor på att göra om den stora gasklockan vid Värtaverket till en internationell gästspelsscen. Den nya scenen kommer att stå färdig 2018.

Edholm (FP): Mindre barngrupper i Stockholms förskolor

2014-05-03 08:30 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Statistik från Skolverket visar att barngruppernas storlek i Stockholms förskolor fortsätter att minska. Med en genomsnittlig gruppstorlek på 14,8 barn ligger Stockholm i den tiondel av landets kommuner som har de minsta barngrupperna. Barngrupperna är betydligt mindre i Stockholm än i S-styrda Göteborg och Malmö.

Edholm (FP): 800 förstelärare till höstterminen

2014-04-28 11:14 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Inför höstterminen 2014 ska Stockholms stads skolor rekrytera och tillsätta ca 600 fler förstelärare och lektorat. Efter rekryteringarna kommer det att finnas omkring 800 förstelärare och ett trettiotal lektorat på stadens grund- och gymnasieskolor.

Edholm (FP): Nej till rivning av 1800-talshus på Birger Jarlsgatan

2014-04-25 10:57 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Huset på Birger Jarlsgatan 31, ett vackert stenhus från 1881, är rivningshotat. Fastighetsägaren vill på det gamla stenhusets ställe uppföra ett nytt hotell.

1 826 offentliga personers domännamn kapade

2014-04-25 05:30 CEST Feministiskt Perspektiv Feministiskt Perspektivs och Researchgruppen kan i dag avslöja att närmare 2 000 politiker, journalister, feminister och kända mediepersonligheter har fått sina namn kapade från samma ip-adress. Uppköpen påbörjades före jul.

Edholm (FP): Lärarpanel ny arena för dialog

2014-04-24 10:10 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus För att förstärka och utveckla dialogen med stadens lärare skapar nu Stockholms stad en Lärarpanel. Syftet med lärarpanelen är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna utveckla dialogen med lärarna, för att ta reda på vad de tycker i aktuella och angelägna skolfrågor.

Edholm (FP): Lässatsning ger resultat

2014-04-22 10:57 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Imorgon är det världsbokdagen. Därför besöker skolborgarrådet Lotta Edholm idag Nicolaigården, en förskola som ingår i Projektet Läsa Mera! ett samarbete mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms stadsbibliotek. Det är en satsning på läsning inom förskolan för att tidigt skapa intresse för böcker och få barnen nyfikna på litteraturens värld.

2014-04-17 13:37 CEST Psykologisk Orientering Einstein uttryckte följande Det första citatet är på engelska som belyser psykologins långa tid av mörker på ett lysande sätt; “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” På svenska ungefär så här; "Dårskap, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat"