Pressmeddelanden

Wikström, Paulsen (FP) och Federley (C): Liberalt förslag ska stoppa konfliktmineraler från att nå EU

2015-05-20 08:01 CEST Centerpartiet Inför omröstningen i plenum onsdagen den 20 maj kräver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP), Marit Paulsen (FP) och Fredrick Federley (C) obligatorisk certifiering av europeiska smältverk, anrikningsverk och importörer av mineraler. De vill även se självcertifiering för de företag som använder dessa mineraler, det kan gälla till exempel tillverkare av mobiltelefoner, smycken eller kylskåp.

2015-05-19 16:57 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus ​På dagens sammanträde i Fastighetsnämnden enades samtliga partier i ett ställningstagande om att de ska vara möjligt att bygga hela förlängningen Akalla-Hjulsta och på så sätt skapa en ringlinje för blå linje. - Folkpartiet har drivit denna fråga under en längre tid. Nu ser vi glädjande nog att alla partier är ense om att detta är en viktig fråga för Stockholm, säger Richard Bengtsson (FP)

2015-05-19 16:30 CEST Huddinge kommun - politik Standarden på Huddinges gator och parker ska bli bättre. Natur- och byggnadsnämnden får därför ytterligare 10 miljoner i investeringsutrymme 2016 för upprustning av gator och vägar för att minska det upparbetade underhållsberget.

2015-05-18 14:30 CEST Växjö kommun Imorgon presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Media är välkomna till entrén på kommunhuset, Västra esplanaden 18, den 19 juni, klockan 8.45.

2015-05-18 10:37 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus På tisdag ska Stockholms stads socialnämnd anta en strategi mot våldsbejakande extremism. Folkpartiet är mycket kritiskt till strategin och kräver att förvaltningen återkommer med ett omarbetat förslag med tydligare konsekvenser för dem som återkommer efter att ha begått svåra brott i krigzoner.

2015-05-18 09:24 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Folkpartiet vill ge idrottsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan idrottsnämnden, föreningar och näringsliv i syfte att bygga upp ett sportotek i Stockholm där det ska vara möjligt för barn och ungdomar att kostnadsfritt låna idrottsutrustning.

Edholm (FP): Rätt till serviceboende för alla över 85

2015-05-14 07:00 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus I de riktlinjer för stadens äldreomsorg som i onsdags antogs av kommunstyrelsen ingår inte att alla över 85 ska ha rätt till plats på servicehus eller vård- och omsorgsboende. Folkpartiet föreslår i sin budget för Stockholms stad 2015 att alla över 85 år som önskar ska beviljas plats på servicehus. 50 miljoner avsätts för denna satsning.

Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

2015-05-13 09:35 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge tar krafttag för att möta behovet av skollokaler, förskoleplatser och lokaler för föreningslivet i den ledande koalitionens budget 2016. Budgeten presenteras i ett pressat ekonomiskt läge med svagare utveckling av skatteintäkterna och ökade kostnader till andra kommuner.

2015-05-12 13:59 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Flera av Stockholms kultur- och samhällslokaler framtid hotas av hyreshöjningar. Bland annat bygdegårdarna Hartwickska, Kristinehovs malmgård, Farsta gård och Jakobsbergs gård, som alla hyr av Stadsholmen. Folkpartiet motsätter sig hyresnivåer som hotar gårdarnas verksamhet.

2015-05-12 11:57 CEST Huddinge kommun - politik Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 11 maj att godkänna planen för samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017. Planen innehåller sammanlagt ett 60–tal bostadsprojekt med sammanlagt 9 600 bostäder samt mer än 30 projekt med utveckling av företagsområden/verksamheter. Cirka 2 000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder samt ungdomsbostäder.