Pressmeddelanden

2014-07-17 09:06 CEST Folksam Hundägarens ålder har stor betydelse för vilken hundras man väljer. Chihuahua är ungdomarnas favorit, familjer väljer jack russell, medan pensionärer föredrar labrador och dvärgpudel. D et visar en genomgång av de cirka 177 000 hundförsäkringar som tecknats hos Folksam .

2014-07-10 13:01 CEST Folksam Det är stor skillnad mellan de bästa och de sämsta ridhjälmarna. Skillnaden är så pass stor att vissa huvudskador vid ridolyckor kan undvikas om ryttaren använder en av de bättre hjälmarna. Det visar Folksams test av tio av de vanligaste ridhjälmarna för ungdomar och vuxna på den svenska marknaden.

Fujitsu förnyar IT-miljön hos Folksam

2014-07-02 09:42 CEST Fujitsu Sverige Fujitsu har slutit ett avtal med Folksam med dotterbolag som innebär att Fujitsu tar över ansvaret för Folksams IT-arbetsmiljö. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning från Folksams sida.

BMW – de risktagande bilförarnas favorit

2014-06-27 10:48 CEST Folksam Bilförare i BMW är tio gånger oftare involverade i singelolyckor jämfört med bilförare i Toyota. Det visar en ny studie* från Folksam baserad på alla polisrapporterade olyckor i Sverige sedan 2003.

2014-06-19 11:47 CEST Folksam Folksam har sålt hela sin andel om 30 procent i bolaget Kalix Finans AB. Köpare är finanskonsulten Laika Consulting, som är delägare i bolaget sedan tidigare, samt Kalix Finans ledningsgrupp.

Kollektivavtal eller inte? – Stor betydelse för löntagares ersättning vid sjukdom

2014-06-11 09:09 CEST Folksam Minst 1 900 kronor mer i månaden får anställda med kollektivavtal när de är sjuka jämfört med anställda med samma lön på företag som saknar kollektivavtal. Ersättningsgapet ökar med stigande inkomst. Vid en månadsinkomst på 40 000 kronor vidgas gapet till nästan 14 000 kronor per månad. Det visar den första delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2014*.

Skadeorsak vid cykelolyckor avgörande för försäkringsersättningens storlek

2014-06-02 15:30 CEST Folksam Om en cyklist krockar med en bil och får en personskada som leder till inkomstbortfall så täcks skadan av trafikförsäkringen. Men om cyklisten kör omkull i en singelolycka, så riskerar hen att få en bråkdel jämfört med ersättningen vid krock med motorfordon. I värsta fall kan det skilja miljontals kronor i jämförelse med vad trafikförsäkringen ger.

Ny ansvarig för Investor Relations på Folksam

2014-06-02 11:23 CEST Folksam Juha Hartomaa blir ny ansvarig för Investor Relations på Folksam med dotterbolag. Han tillträder i mitten av augusti och kommer närmast från en tjänst som Account Director på Hill+Knowlton Strategies.

2014-05-22 13:55 CEST Folksam Bas, Mellan eller Stor – nu finns Folksams hundförsäkring i fler varianter än tidigare. För hundägarna innebär det att det går att välja innehåll och ersättningsbelopp utifrån behov, något som Folksams kunder efterfrågat.

2014-05-19 10:25 CEST Folksam Folksam samarbetar sedan 2008 tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen inom Nordic Engagement Cooperation med syftet att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter rörande miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. NEC publicerar nu årsrapporten för 2013 då de tillsammans arbetat för att påverka 14 internationella företag.