Pressmeddelanden

Cumula AB (publ): Första milstolpen i emissionen passerad

2014-09-24 11:02 CEST Cumula AB (publ.) Cumula AB genomför just nu nyemission till teckningskurs 2 kr per aktie, med sista teckningsdag den 20 oktober 2014.

2014-09-12 10:36 CEST PeaceWorks Sweden Idag öppnar den fond som gör det möjligt för skolelever som vill genomföra projekt att söka pengar! Kravet är att projekten på något vis är kopplade till antirasism. Låt Stå tar nu emot ansökningar från elever. 5 000 kr är maxbeloppet.

Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

2014-06-13 12:02 CEST Föreningen Storasyster Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp med anledning av övergreppen mot de 21 utsatta barnen på förskolan i Högsby.

2014-04-29 14:33 CEST HealthInvest Partners AB Från och med den 2:a maj 2014 finns HealthInvest Value Fund i Skandias utvärderade fondutbud. Fonden blir då tillgänglig för 450 000 kunder och öppen för alla typer av sparande hos Skandia, alltifrån tjänstepension till traditionellt fondsparande.

2014-03-05 08:35 CET Göteborg Energi DinEl AB Nu är årets stipendiater i Göteborg Energi DinEls Miljöfond utsedda och snart ska tio miljösmarta projekt bli verklighet. I år delar miljöfonden ut rekordbeloppet 600 000 kronor och årets bidrag spänner från smart belysning till att lära elever experimentera med förnybar elproduktion. Alla med den gemensamma nämnaren att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet.

2014-02-04 09:37 CET Folksam Nu kompletterar Folksam fondutbudet med en multi-asset fond - Gottex GMA Balanserad. Folksam blir därmed det första fondförsäkringsbolaget i Sverige att erbjuda en fond från fondförvaltaren Gottex Fund Management.

2014-01-13 15:19 CET HealthInvest Partners AB Fondanalysföretaget Morningstar har på uppdrag av HealthInvest Partners AB låtit göra en granskning av avkastningen för läkemedelsfonder de senaste fem åren. Med en avkastning under perioden på 200,5 procent så är HealthInvest Value Fund den högst avkastande fonden i sektorn i hela världen.

2014-01-08 08:05 CET SamInvest Mitt AB 2009 beviljades SamInvest Mitt AB en fond på 100 miljoner kronor för investeringar i tillväxtbolag i Jämtland och Västernorrland. Med ett år kvar på investeringsperioden har SamInvest investerat cirka 85 miljoner kronor i 28 företag i regionen.

2 miljoner till idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet

2013-12-12 07:00 CET Etac Jimmy Dahlstens fond är nu öppen för ansökningar och sista inlämningsdag är den 28 februari 2014. Alla kan söka medel från: privatpersoner, ideella organisationer eller företag. Hjälpmedelsföretaget Etac har skapat Jimmy Dahlstens Fond för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag – oavsett fysiska förutsättningar.

2013-11-15 09:41 CET Rica Hotels AB Rica Hotels har genom sin miljöfond beslutat att omedelbart betala ut 50 000 kr till Läkare Utan Gränsers akutfond i syfte att hjälpa offren efter tyfonens enorma ödeläggelse. Att som första åtgärd bidra till den medicinska insats som Läkare Utan Gränser bedriver kändes därför mest naturlig, kommenterar Peter Jangbratt, VD för Rica Hotels i Sverige