Pressmeddelanden

Försäljningen av fordonsgas bara ökar

2010-05-06 15:34 CEST
Öresundskrafts försäljning av fordonsgas ökade med 50 procent under första kvartalet 20...