Pressmeddelanden

Fordonsgasen ökade med 30 procent förra året, men gasbilsförsäljningen sjunker

2012-01-23 07:52 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsatte att kraftigt öka under hela förra året, men statistiken för år 2011 visar att försäljningen av gasbilar nu sjunker efter tio års uppgång. Brist på besked om förmånsreduktion, miljöbilsdefinition och skattereduktion för förnybara drivmedel är förklaringen.

2010-05-17 11:20 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas ökade med 36 procent i mars 2010 jämfört med mars 2009. Denna positiva utveckling beror främst på att gasbilarna blivit populära som tjänstebilar. Gasbilar är klimatsmarta och ekonomiska. Fordonsgas innebär lägre utsläpp – och bränslekostnaden är låg.

2010-05-06 15:34 CEST Öresundskraft Öresundskrafts försäljning av fordonsgas ökade med 50 procent under första kvartalet 2010 jämfört med föregående år.