Pressmeddelanden

2010-05-06 15:34 CEST Öresundskraft Öresundskrafts försäljning av fordonsgas ökade med 50 procent under första kvartalet 2010 jämfört med föregående år.