Pressmeddelanden

2014-04-08 22:06 CEST Nous Design Poster&prints.se är en webshop som säljer posters med motiv av svenska designers.

Ny utställning: Upp i vind - Léonie Geisendorf Arkitektur

2014-04-03 13:54 CEST Arkitektur- och designcentrum Välkommen på pressvisning av utställningen Upp i vind - Léonie Geisendorf Arkitektur, som visas på Arkitektur- och designcentrum mellan den 12 april - 31 augusti. Tid och plats för pressvisning: 11 april 10.30.

Soffsystemet MEET av Fattorini+Rizzini+Partners

2014-04-02 10:54 CEST OFFECCT AB Offecct ville skapa en soffa som ger dig känslan av att befinna dig var som helst, som ett bekvämt centrum med alla funktioner du kan behöva för arbete, informella möten och avkoppling. Soffsystem MEET är skapad för just det här ändamålet och dess mjuka sits som vilar på en plattform är resultatet av Offeccts första samarbete med den italienska studion Fattorini+Rizzini+Partners.

Swedish Design Goes Milan – In real life

2014-03-19 11:00 CET Svensk Form IN REAL LIFE är temat för årets svenska officiella satsning i Milano, SWEDISH DESIGN GOES MILAN, i ett samarbete mellan VisitSweden, Business Sweden och Svensk Form. Designstudion FORM US WITH LOVE står för konceptet. Ett fyrtiotal svenska företag och formgivare deltar i satsningen. Tidningen Form deltar med ett specialnummer och arrangerar dagliga FORM TALKS.

2014-03-12 16:53 CET Konstnärsnämnden Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspisprogrammet beslutade den 4 mars om stipendier för internationellt kulturutbyte till bild- och formkonstnärer. Delegationen fördelade 1 376 000 kronor i stipendier för bild- och formkonstnärers internationella kulturutbyten. Genom stipendierna stöds deltagande i utställningar och arbets- eller studievistelser samt internationella samarbetsprojekt i Sverige.

2014-03-03 07:12 CET Arkitektur- och designcentrum Blockholm bygger på en överföring av Stockholms landdata in i Minecraft till en exakt och fullskalig representation av staden. Sedan starten i oktober har 10 000 av Blockholms tomter bebyggts. En jury har valt tio av dessa som visar intressanta tankar och idéer. Byggnaderna presenterar vi som prototyper i skala 1:5 i utställningen Blockholm - Den fantastiska staden som öppnar den 7 mars.

Tokyo Style Umeå 2014 – Svensk Form driver japanskt kulturprojekt under kulturhuvudstadsåret

2014-01-31 10:10 CET Svensk Form Idag och under hela helgen invigs kulturhuvudstadsåret 2014. Svensk Form är på plats och kommer att bidra med japansk kultur under projektet Tokyo Style Umeå 2014. Genom utställningar, artists talks och japansk trädgårdskonst engageras lokala kreatörer och institutioner för att stärka det redan goda kulturutbytet med Japan.

2014-01-27 11:06 CET Beckmans Designhögskola I årets utställning på Stockholm Furniture Fair har sistaårsstudenterna på Formprogrammet vid Beckmans Designhögskola utforskat motsatser. Hur kan ett föremål eller en möbel utöva motstånd? Var går gränsen mellan privat och offentligt? Var möts rationalitet och fantasi? Välkommen till Greenhouse monter VH03:01 för att se hur tankar om motsatser kan skapa nya uttryck och perspektiv.

I NY FORM – Form/Design bygger om

2014-01-27 10:45 CET FORM/DESIGN CENTER

UTVALT – KICK-OFF

2014-01-20 11:41 CET FORM/DESIGN CENTER Konsthantverk, slöjd och i SKåne 2015