Pressmeddelanden

​Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

​Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

2019-02-20 08:00 CET
Andelen forskarutbildade läkare fortsätter att minska. På 15 år har andelen minskat med...

Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå

Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå

2018-03-27 12:43 CEST
​Regeringen har beslutat att ge Försvarshögskolan examenstillstånd på master- och forsk...

UKÄ-beslut: Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet

2018-03-22 10:24 CET
Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det medd...

Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg

Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg

2018-03-22 10:04 CET
Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg. Universite...

WHO stödjer svensk-somaliskt kunskapsbyggande samarbete

WHO stödjer svensk-somaliskt kunskapsbyggande samarbete

2017-08-17 15:07 CEST
Somali-Swedish Collaboration in Research for Health är ett initiativ där somaliska läka...

Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet

Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet

2016-05-19 13:30 CEST
Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet. Universitetskanslersä...

Forskarutbildning vid Högskolan Väst får betyget hög kvalitet

Forskarutbildning vid Högskolan Väst får betyget hög kvalitet

2016-05-18 15:08 CEST
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge det samlade omdömet hög kvalitet för ...

Högskolan i Gävle får examensrätt för masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolan i Gävle får examensrätt för masterprogram i utbildningsvetenskap

2016-05-04 08:00 CEST
Högskolan i Gävle får examensrätt för masterprogram i utbildningsvetenskap. Universitet...

Unik kurs ett erkännande för forskningen på Högskolan i Skövde

2016-01-19 13:24 CET
Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde får för första gången g...

Ratios sommarassistenter 2015

Ratios sommarassistenter 2015

2015-06-15 08:15 CEST
Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i som...