Pressmeddelanden

BTH-forskare toppar listan över aktiva författare

2014-08-22 13:30 CEST Blekinge Tekniska Högskola Två BTH-forskare toppar listan över de mest aktiva författarna inom området för empirisk programvaruteknik. Det presenteras i en rapport vid den kommande konferensen Empirical Software Engineering and Measurement i Turin i september.

2014-04-28 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola BTH har nyligen fått medel från Vinnova för att utveckla en virtuell demonstrator för testning av flygmotorer. Målet är att finna innovativa lösningar som ska öka motorernas funktionsprestanda och värde. Projektet genomförs i samarbete med flygindustrin.

2014-04-07 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola BTH medverkar vid årets Vitaliskonferens som går av stapeln den 8–10 april i Göteborg. BTH-forskarna kommer att hålla i en workshop samt presentera flera regionala satsningar inom tillämpad hälsoteknik.

2014-04-02 13:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola BTH har i dagarna fått det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under 6–7 år på en forskningsprofil inom skalbara system för analys av stora datamängder. I projektet ingår 11 företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

2014-01-22 09:07 CET Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Institute of Technology, BTH, has been granted 5 million SEK for the research project “Transforming Healthcare Delivery – Innovative mHealth technologies for Health Promotion and Better Health Outcome”. The aim is to establish Indo-Swedish collaboration around innovative technologies for the promotion of health and health services in both India and Sweden.

2013-12-17 13:30 CET Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 18 december försvarar Said Rutabayiro Ngoga, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”On Dynamic Spectrum Access in Cognative Radio Networking”.

Användning av mobiltelefoner bland äldre studeras

2013-11-26 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Doris Bohman, lektor i vårdvetenskap vid BTH, har fått ett stipendium för att, tillsammans med forskarkollegor vid University of Oxford i Storbritannien och North-West University i Sydafrika, studera hur äldre människor i Sydafrika använder mobiltelefoner och vilken roll mobiltelefonen spelar i det sydafrikanska samhället.

2013-09-23 07:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Det är mer effektivt och billigare att besöka en naprapat än en ortoped vid vissa vanliga åkommor i leder och muskler Det visar en studie som inom kort publiceras i Clinical Journal of Pain. Författare är Stina Lilje, doktorand i tillämpad hälsoteknik vid BTH.

2013-08-28 14:10 CEST Blekinge Tekniska Högskola Imorgon visar BTH upp forskningprojektet ”Kvalitet hos sandwichkompositer och stålkompositers fogars respons på utmattning, stötar, explosioner och designparametrar”. Projektet har pågått sedan 2011 med medel från KK-stiftelsen. Slutresultaten kan användas för att förhindra sprickbildning på till exempel fartyg. Media välkomnas att se demonstrationerna.

2013-05-02 10:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 3 maj försvarar Mareile Walter, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ” Making Plans – Telling stories, Planning in Karlskrona/Sweden 1980 – 2010”. Avhandlingen beskriver den omfattande transformationen av staden Karlskrona mellan 1980 och 2010 genom att undersöka vilka berättelser om staden Karlskrona det finns i kommunala dokument.