Pressmeddelanden

"Rätt" forskningspengar öppnar många dörrar

2019-01-10 08:00 CET
Peter Edlund får det prestigefyllda Wallanderstipendiet för att ha jämfört utvärdering...

Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

2019-01-09 07:39 CET
​När skogsbruket lämnar kvar döda träd och höga stubbar vid avverkningarna hittar polli...

Inomhuspromenad för ökat samspel med Alzheimersjuka

Inomhuspromenad för ökat samspel med Alzheimersjuka

2019-01-09 07:00 CET
Att promenera inomhus och samtidigt få känslan av gräs eller sand under fötterna. Det ä...

Går det att förutsäga evolutionen?

Går det att förutsäga evolutionen?

2019-01-08 11:10 CET
Genom att använda kunskap om hur olika gener samverkar för att ge upphov till en viss e...

"Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin"

"Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin"

2019-01-08 10:08 CET
​- Om vi visade mer av äldre, att de är unika individer med egna personligheter och erf...

"Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin"

"Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin"

2019-01-08 10:00 CET
- Om vi visade mer av äldre, att de är unika individer med egna personligheter och erfa...

Miljoner till ny metod att identifiera växtplankton

Miljoner till ny metod att identifiera växtplankton

2019-01-07 15:10 CET
Östersjöforskaren Agneta Andersson beviljas medel från Naturvårdsverket och Havs- och v...

Forskningsfonden har beviljat 18 forskningsanslag

Forskningsfonden har beviljat 18 forskningsanslag

2019-01-07 13:02 CET
För att främja forskning om allergiska sjukdomar delar Stiftelsen Astma- och Allergiför...

Lärare självkritiska till egen undervisning i NO-ämnena

Lärare självkritiska till egen undervisning i NO-ämnena

2019-01-07 12:07 CET
Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7-9. Samtidigt ...

Det är inte Thomas Erikson eller ”Omgiven av idioter” som är problemet!

Det är inte Thomas Erikson eller ”Omgiven av idioter” som är problemet!

2019-01-06 19:40 CET
​För några dagar sedan utsågs föreläsaren Thomas Erikson till ”Årets förvillare”. Efter...