Bilder

Smarta flöden

Smarta flöden

2016-09-15 13:14 CEST

Illustrationen visar hur sensorer i systemet kan hjälpa till med planering och feldetektering. (Illustratör Tobias Flygar) Forskningsprojektet Smarta flöden ska leda till optimering av fjärrvärmeproduktionen i Mälarenergis kraftvärmeverk så att kunderna får bästa möjliga komfort, samtidigt som överproduktion undviks.

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

2016-01-26 11:15 CET

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

Tomas Jernberg

Tomas Jernberg

2014-03-10 13:17 CET

Tomas Jernberg, forskar med stöd av Hjärt-Lungfonden. Docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Datortomografi (CT) används i SCAPIS-studien

Datortomografi (CT) används i SCAPIS-studien

2014-02-12 16:34 CET

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

Blodtryck och puls mäts för SCAPIS-studien

Blodtryck och puls mäts för SCAPIS-studien

2014-02-12 16:31 CET

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

Konditionstest för SCAPIS-studien

Konditionstest för SCAPIS-studien

2014-02-12 16:29 CET

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

Bildanalys för SCAPIS-studien

Bildanalys för SCAPIS-studien

2014-02-12 16:26 CET

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

I väntan på att få delta i SCAPIS och genomgå en grundlig hälsoundersökning

I väntan på att få delta i SCAPIS och genomgå en grundlig hälsoundersökning

2014-02-12 16:24 CET

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.