Bilder

Smarta flöden

Smarta flöden

2016-09-15 13:14 CEST

Illustrationen visar hur sensorer i systemet kan hjälpa till med planering och feldetektering. (Illustratör Tobias Flygar) Forskningsprojektet Smarta flöden ska leda till optimering av fjärrvärmeproduktionen i Mälarenergis kraftvärmeverk så att kunderna får bästa möjliga komfort, samtidigt som överproduktion undviks.

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

2016-01-26 11:15 CET

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

Silverdaler bärgad från skeppet Mars.

Silverdaler bärgad från skeppet Mars.

2012-07-20 09:46 CEST

Under sommaren 2012 pågår undersökningen av vraket av skeppet Mars. Ett av de föremål som bärgats från vraket är en silverdaler. Undersökningen genomförs av forskare från MARIS vid Södertörns högskola samt företagen Ocean Discovery, Deep Sea Productions och Marin Mätteknik. Vetenskapliga partners är också Försvarshögskolan och Sjöhistoriska museet.

Kungen samtalar med medlemmar av undersökningsteamet kring skeppet Mars, bland andra professor Johan Rönnby, Södertörns högskola.

Kungen samtalar med medlemmar av undersökningsteamet kring skeppet Mars, bland andra professor Johan Rönnby, Södertörns högskola.

2012-07-20 09:41 CEST

Kungen var den 12 juli med och tog del av arbetet med undersökningen av vraket av 1500-talsskeppet Mars utanför Ölands kust. Han visade stort intresse för bland annat de silvermynt som bärgades från skeppsvraket. Undersökningen av skeppet Mars genomförs av forskare från MARIS vid Södertörns högskola samt företagen Ocean Discovery, Deep Sea Productions och Marin Mätteknik.

Alzheimerfonden och Högskolan i Borås i forskningsprojekt kring demens

Alzheimerfonden och Högskolan i Borås i forskningsprojekt kring demens

2011-09-21 10:52 CEST

Forskningsprojektet fokuserar på Posifons mobila personlarm och ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga.

Mobiliseringsförråd

Mobiliseringsförråd

2011-06-08 13:08 CEST

Luckan i det militära

Luckan i det militära

2011-06-08 13:08 CEST