Bilder

Smarta flöden

Smarta flöden

2016-09-15 13:14 CEST

Illustrationen visar hur sensorer i systemet kan hjälpa till med planering och feldetektering. (Illustratör Tobias Flygar) Forskningsprojektet Smarta flöden ska leda till optimering av fjärrvärmeproduktionen i Mälarenergis kraftvärmeverk så att kunderna får bästa möjliga komfort, samtidigt som överproduktion undviks.

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

En ny bok om att dela på jobben, av Daniel Castillo

2015-10-01 13:02 CEST

I den nya boken ”Dela på jobben – en studie av ”kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell”, redogör Daniel Castillo, fil. dr i sociologi vid Södertörns högskola för sin studie av ett projekt där långtidsarbetslösa fick projektanställning inom en kommun.

Alzheimerfonden och Högskolan i Borås i forskningsprojekt kring demens

Alzheimerfonden och Högskolan i Borås i forskningsprojekt kring demens

2011-09-21 10:52 CEST

Forskningsprojektet fokuserar på Posifons mobila personlarm och ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga.