Pressmeddelanden

2012-03-05 15:35 CET Ekologiska Lantbrukarna En av samhällets viktigaste frågor är hur vi ska ställa om till 100 % förnyelsebar energi. Ekologiska Lantbrukarna vill att det ekologiska lantbruket ska vara en del av lösningen vid denna omställning, med ett ännu mer energieffektivt lantbruk som är oberoende av fossil energi. Dessa frågor, bland många andra, kommer att diskuteras på Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma i Tranås den 8-10 mars.

Skånes kommuner, anta utmaningen till 100 procent!

2012-03-02 07:45 CET Region Skåne Kommunerna är viktiga aktörer i att anpassa samhället till kommande klimatförändringar och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle för både medborgare och företag i kommunen. Nu uppmanar Klimatsamverkan Skåne alla skånes kommuner att ansluta sig till uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

2011-11-30 11:59 CET FAO Världens livsmedelssystem måste minska sitt beroende av fossila bränslen för att säkerställa livsmedelsförsörjningen i framtiden. Det framgår i FAO-rapporten om energismarta livsmedel, Energy-Smart Food for People and Climate, som presenterats vid FN:s klimatkonferens i Durban.

2010-09-29 07:30 CEST Norrmejerier Norrmejerier vill göra mejerianläggningen i Umeå helt fri från fossil energi. Som ett led i detta investerar man nu 23 miljoner kronor i en ny ångpanna på Umeå mejeri och en egen anläggning för rening av fosfor. Med dessa två satsningar kommer man att kunna få ut maximal kapacitet av sin biogasanläggning.

2010-06-09 07:48 CEST Bio Alcohol Fuel Foundation Idag, onsdag samlas forskare, politiker och företrädare för fordon- samt bioenergibranschen för att diskutera etanolens roll som ersättning för bensin och diesel i Sverige och i världen.

2010-02-27 09:28 CET Den Goda Jorden ideell förening De närmaste veckorna kommer det att finnas åtskilliga tillfällen att informera sig om vikten av att bevara åkermarken för framtida generationer. Föreningen Den Goda Jorden arrangerar årsmöte och seminarium och såväl SLU, LRF Skåne som KSLA lyfter frågan på egna arrangemang

2009-03-02 08:51 CET Den Goda Jorden ideell förening Föreningen vill med detta uttalande påtala vikten av att kommuner, regioner, landsting samt staten, inom sina respektive ansvarsområden tar ansvar för att möjliggöra bevarandet och brukandet av vår åkermark nu och i framtiden.

2009-02-25 12:18 CET Uppsalahem I stället för olja och el, försörjs nu Prästgårdshöjden och Södra Långåsvägen i Björklinge, med värme och varmvatten via Uppsalahems första pelletsanläggning. Anläggningen består av två pelletseldade pannor och försörjer sammanlagt 124 lägenheter. Installationen minskar företagets utsläpp av koldioxid baserat på fossila bränslen med ca 420 ton per år.

2009-02-05 12:42 CET Den Goda Jorden ideell förening Nu intensifierar föreningen Den Goda Jorden sitt arbete för att skydda åkermarken i Skåne och Halland. Föreningen har fått ett anslag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som gör det möjligt att på ett kraftfullare sätt föra dialog och påverka ansvariga tjänstemän och politiker när kommunala översiktsplaner tas fram.