Pressmeddelanden

Nollzon: TAXI STOCKHOLM SATSAR PÅ ELBILAR

Nollzon: TAXI STOCKHOLM SATSAR PÅ ELBILAR

2015-10-28 09:54 CET
​Taxi Stockholm har beslutat att köpa ett 50-tal elbilar under 2016. När Nollzon starta...

​Bra affär för industrier att byta till biobränsle

​Bra affär för industrier att byta till biobränsle

2015-06-05 09:46 CEST
Tidningen Bioenergi har analyserat uppgifter från Skatteverket och tagit fram en lista ...

65 kolkraftverk kan avvecklas om hela EU byter till LED-belysning

65 kolkraftverk kan avvecklas om hela EU byter till LED-belysning

2015-05-23 20:57 CEST
När glödlampan avvecklades motsvarade detta en besparing från energin som 5 kolkraftver...

Etanolen avfärdas på lösa grunder

Etanolen avfärdas på lösa grunder

2014-06-02 09:26 CEST
Etanol som förnybart drivmedel döms ut baserat på ett alltför begränsat beslutsunderlag...

Branschen står redo att göra transporterna fossilfria

2013-12-16 14:00 CET
FFF-utredningen presenterar förslag om hur Sveriges fordonstrafik kan göras fossilobero...

Nu är Overshoot Day här

Nu är Overshoot Day här

2013-08-20 08:56 CEST
Idag den 20 augusti är det Overshoot day – dagen då mänskligheten konsumerat upp nature...

Miljöministern och energiministern måste stoppa förslaget att sänka koldioxidskatten

2013-08-08 13:39 CEST
Svebio motsätter sig den sänkning av koldioxidskatten för värmeverk som finansdeparteme...

Omställning från fossilt till förnybart kräver stora investeringar

2013-06-05 09:59 CEST
Idag på Världsmiljödagen uppmanar WWF regeringar, städer och finansiella institutioner ...

Det är dags att redovisa bränslenas klimatpåverkan och ursprung vid pumpen

2013-03-26 12:02 CET
Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt k...