Pressmeddelanden

Nollzon: TAXI STOCKHOLM SATSAR PÅ ELBILAR

2015-10-28 09:54 CET Gröna Bilister ​Taxi Stockholm har beslutat att köpa ett 50-tal elbilar under 2016. När Nollzon startades i augusti bestod Taxi Stockholms vagnpark av endast nio elbilar.
- Taxi Stockholms satsning på elbilar visar att det finns ett högt efterfrågetryck på elbilar. Nollzon har tydligt visat denna efterfrågan genom att över 14,000 anslutit sig på två månader.

​Bra affär för industrier att byta till biobränsle

2015-06-05 09:46 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Tidningen Bioenergi har analyserat uppgifter från Skatteverket och tagit fram en lista med de 200 företag som fått störst subvention vid användning av fossila bränslen. Det finns omkring 2 500 industriföretag i Sverige som fått subventionerade energi- och koldioxidskatter vid användning av fossila bränslen. Totalt subventionerades användningen av fossila bränslen med 888 miljoner kronor.

2015-05-23 20:57 CEST Eco By Sweden AB När glödlampan avvecklades motsvarade detta en besparing från energin som 5 kolkraftverk genererar. Möter samtliga EU-stater ekodesigndirektivet beräknas en besparing från energin som 65 kolkraftverk genererar.

Etanolen avfärdas på lösa grunder

2014-06-02 09:26 CEST KTH Etanol som förnybart drivmedel döms ut baserat på ett alltför begränsat beslutsunderlag. Det visar färsk forskning från KTH. Fossila bränslen har minst lika stor social påverkan som etanol men det har inte framkommit eftersom de båda drivmedlen mäts med olika måttstockar.

2014-01-08 17:11 CET Stephen Hinton Consulting Fanfaren i Farsta bjuder in till pressträff den 21 januari kl 14.00 för att inviga Hållbarhetsboden, ett initiativ inom växtplats Farsta för att väcka intresse kring miljöfrågor, och inspirera till hållbar livsstil och hållbar miljö.

2013-12-16 14:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen FFF-utredningen presenterar förslag om hur Sveriges fordonstrafik kan göras fossiloberoende till 2030. Svebio välkomnar utredningens förslag om en bättre klimatstyrning och formulering av tydliga och ambitiösa mål, samt ett system för stöd till nya biodrivmedel producerade av skogsråvara och avfall.

Nu är Overshoot Day här

2013-08-20 08:56 CEST Världsnaturfonden WWF Idag den 20 augusti är det Overshoot day – dagen då mänskligheten konsumerat upp naturens budget för i år. Om vi fortsätter i nuvarande takt behöver vi två jordklot redan 2030. Användningen av fossila bränslen är den starkast bidragande orsaken till överkonsumtionen.

2013-08-08 13:39 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio motsätter sig den sänkning av koldioxidskatten för värmeverk som finansdepartementet föreslår, och Svebios vd Gustav Melin uppmanar miljöministern och energiministern att stoppa förslaget. Man borde istället återinföra den skatt som fram till årsskiftet fanns på fossila bränslen för kraftvärmeproduktion, och införa ett golvpris i utsläppsrättshandeln, så som den brittiska regeringen gjort.

2013-06-05 09:59 CEST Världsnaturfonden WWF Idag på Världsmiljödagen uppmanar WWF regeringar, städer och finansiella institutioner världen över att avsluta den fossila eran och att snabbt öka investeringarna i förnybar energi med ytterligare 40 miljarder dollar under perioden 2014-2017.

2013-03-26 12:02 CET Gröna Bilister Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe. Vi kan jämföra sockerinnehållet i olika sorters müsli. Men vi kan inte jämföra bränslenas klimatpåverkan när vi tankar. Vi vet ingenting om förhållandena vid produktionen eller varifrån råvarorna kommer. Det är dags nu.