Pressmeddelanden

Nytt forskningsinstitut startar

Nytt forskningsinstitut startar

2018-10-01 11:23 CEST
I dag den 1 oktober startar vi verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut –...

Ifous på Almedalen den 3 juli 2018!

Ifous på Almedalen den 3 juli 2018!

2018-05-31 09:14 CEST
Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är vi alla över...

Kommuner går samman för att stärka den praktiknära forskningen kring undervisningen i förskolan

Kommuner går samman för att stärka den praktiknära forskningen kring undervisningen i förskolan

2018-04-26 06:00 CEST
I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett FoU-program med fokus p...

Avhandling om skolutveckling mest läst på Skolporten.se 2017

Avhandling om skolutveckling mest läst på Skolporten.se 2017

2018-04-17 16:30 CEST
Katharina Jacobssons avhandling om skolutveckling mest läst på Skolporten.se 2017

God kvalitet i forskningen visar utvärdering

God kvalitet i forskningen visar utvärdering

2018-03-28 11:15 CEST
Den kliniska forskningen som bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet och Region Ö...

​Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

​Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

2018-03-20 13:22 CET
Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utveckli...

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

2018-03-20 09:00 CET
Hos hjärtinfarktpatienter finns en tydlig koppling mellan utbredd åder-förfettning (ate...

Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

2018-03-19 07:00 CET
​I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utveck...

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

2018-03-16 09:15 CET
Det är viktigt att bildkvalitén vid skiktröntgen (datortomografi) håller hög kvalitet. ...

Ljud uppfattas olika beroende på hörapparat och ljudmiljö

Ljud uppfattas olika beroende på hörapparat och ljudmiljö

2018-03-14 08:10 CET
De mest störande ljuden när man har hörapparat är miljöer med för mycket prat, ljud frå...