Dokument

Volvo Steg IV/Tier 4 Final - frågor och svar (broschyr)

2013-10-02 09:05 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Volvo Construction Equipment ger i denna broschyr svar på många av de frågor som kan dyka upp kring den nya motorteknologin från Volvo, som svarar upp mot emissionskraven i Steg IV/Tier 4 Final.