Pressmeddelanden

Från skolprojekt till störst i Sverige

Från skolprojekt till störst i Sverige

2018-11-15 10:07 CET
Idag (torsdag den 15 nov) byter företaget som 90 procent av landets kommuner använder ...

Närvaroarbete – lösningen på flera av skolans utmaningar?

Närvaroarbete – lösningen på flera av skolans utmaningar?

2018-11-12 10:24 CET
Hur den svenska skolan ska se ut och fungera diskuteras flitigt. Rapporter presenteras ...

Skolsverige träffas och inspireras kring närvaroarbete

Skolsverige träffas och inspireras kring närvaroarbete

2018-11-12 09:41 CET
Med en av Sveriges största fackboksuccéer, Omgiven av idioter , och med utnämningen som...

20 000 elever går inte till skolan - hur kan vi vända frånvaro till närvaro?

20 000 elever går inte till skolan - hur kan vi vända frånvaro till närvaro?

2017-01-31 08:50 CET
​Statistiken är oklar, men någonstans runt 20 000 elever har en problematisk skolfrånva...

Pressmeddelande inför bildningsnämndens sammanträde

2015-03-19 12:10 CET
Preliminär ansökan till gymnasieskolan, platser på gymnasieskolan nästa läsår, revideri...

Frånvarohanteringen i gymnasieskolan måste förbättras

Frånvarohanteringen i gymnasieskolan måste förbättras

2014-12-12 09:00 CET
Skolverkets kartläggning av frånvaro och närvaro i gymnasieskolan visar på brister i fr...

Edholm (FP): Behåll skolk i betygen

Edholm (FP): Behåll skolk i betygen

2014-11-18 10:18 CET
​Den ogiltiga frånvaron i Stockholms skolor har nästan halverats de senaste fem åren, u...

Satsning på elever som inte kommer till skolan

Satsning på elever som inte kommer till skolan

2014-10-24 11:07 CEST
Elever som inte går till skolan är ett växande dilemma. Nu startar Specialpedagogiska s...

Edholm (FP): Ny app gör det lättare att sjukanmäla skolbarn

Edholm (FP): Ny app gör det lättare att sjukanmäla skolbarn

2014-01-14 10:04 CET
Nu blir det enklare att frånvaroanmäla sina barn till skolan. I februari lanseras en tj...