Pressmeddelanden

2014-08-29 09:00 CEST Socialdemokraterna i Malmö Ylva Johansson, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, besöker Malmö fredagen den 29 augusti mellan kl 10-12.

Nour El Refai och ungdomar från Örebro län till Loka-dagarna

2014-08-28 07:55 CEST Regionförbundet Örebro På Loka-dagarna möts varje augusti 120 ledare som arbetar i organisationer som ställt sig bakom Örebroregionens utvecklingsstrategi, RUS, som start på hösten. Tillsammans får de inspiration för ett nytt arbetsår och samtalar om hur vi utvecklar hela vår region. Tema 2014 är FRAMTIDEN och därför finns unga omvärldsspanare och Nour El Refai med på konferensen.

2014-08-27 14:52 CEST Docere Intelligence En ny trendanalys har i veckan publicerats på Buzzter, som drivs av omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence.

2014-08-27 07:50 CEST Rhetikfabriken AB SAMSA genomför just nu en innovationsupphandling där vi uppmanar till utveckling och nya lösningar som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler samt minska uppkomsten av avfall. Sju kvalificerade bidrag har gått vidare och kommer under hösten få stöd för att kunna utvecklas.

2014-08-25 16:59 CEST Arbetets museum På onsdag klockan 14.00 får Eva Andersson, Norrköpings Borgmästare, ta emot 749 idéer om hur Norrköping kan bli en bättre stad. Överlämningen är avslutningen av Makten är din - ett cyklande museiprojekt som under sommaren samlat in idéer från barn och unga i Norrköping. Idéerna har förseglats i flaskposter som kommer att visas under hösten i samband med utställningen Kris & Vision på Stadsmuseet.

Nya sätt att inkludera och rekrytera

2014-08-22 14:55 CEST Sensus studieförbund Diskriminerande strukturer skapar hinder på svensk arbets- och bostadsmarknad, föreningsliv och andra samhällsområden. Obefogade krav i platsannonser där man kräver svenska som modersmål, viss kroppslig längd eller svensk utbildning är tydliga exempel som förekommer. Den 18 september sätter Rättighetscentrum Västerbotten fokus på detta genom seminariet ”Nya sätt att inkludera och rekrytera”.

2014-08-20 11:11 CEST SvenskPress.se Dagens svenska invandringspolitik är ohållbar, den raserar de ekonomiska förutsättningarna för vår välfärdsmodell och leder till stora sociala problem. Man får skriva om integrationsproblem, men inte ifrågasätta invandringsvolymerna. Är syftet till att hålla allmänheten ovetande om viktiga samhällsfrågor och bekymra sig om andra saker än den stora och dramatiska samhällsförändring som pågår.

2014-08-15 17:27 CEST Socialdemokraterna i Malmö

2014-08-11 09:15 CEST Docere Intelligence Trendsajten Buzzter rankar de hetaste trendspaningarna i juni och juli.

Vad hände, Bo Kaspers?

2014-07-18 16:46 CEST Feministiskt Perspektiv "Säg, minns du ännu den dagen, i OS i Mexico. Det var en prispallsceremoni för två hundra meter. Det susade högtidligt på läktarens hederssektion..." När Bo Kaspers Orkester turnerar med Nationalteaterns låt har inte texthistorien ändrats. Än. Elena Smon Wolay överrumplas av bandets beslut att använda N-ordet.