Pressmeddelanden

Ny livsmedelsstrategi för Kronobergs län - ett gemensamt arbete mellan Länsstyrelsen i Kronoberg, LRF Sydost och Region Kronoberg

2016-12-02 07:59 CET
2015 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam regional livsmedelsstrategi. Livsme...

​1,5 miljoner kronor årligen till IT i Skurups skolor

2016-12-01 15:22 CET
Under måndagskvällen fattade Kommunfullmäktige beslutet om investeringsbudgeten som led...

DHL Express gör global e-handel lättare med ny tjänst

DHL Express gör global e-handel lättare med ny tjänst

2016-11-24 13:07 CET
On Demand Delivery är en tjänst som utvecklats för att kunna tillgodose den betydande t...

ÅWL Arkitekter lanserar egen publikation

ÅWL Arkitekter lanserar egen publikation

2016-11-23 07:32 CET
I dag släpper ÅWL en ny publikation om arkitektur och stadsbyggnad. "I ögonhöjd" heter ...

Utställningen Fotboll är mer än bara Fotboll på Skurups bibliotek

Utställningen Fotboll är mer än bara Fotboll på Skurups bibliotek

2016-11-22 15:39 CET
Utställningen ”Fotboll är mer än bara fotboll” visas på Skurups bibliotek 26/11-10/12. ...

Stor potential inom framtidens gröna näringar i Östergötland

Stor potential inom framtidens gröna näringar i Östergötland

2016-11-17 07:34 CET
​Den 18 november genomför LRF Östergötland en regional utbildnings- och diskussionsdag ...

​Skurup avstamp för Motfallsprojektets innovation för minskad fallrisk

2016-11-16 12:11 CET
En grupp från MoTfall, bestående av ingenjörer och projektledare från Sveriges tekniska...

​I Skurup bygger partnering framtidens skola

​I Skurup bygger partnering framtidens skola

2016-11-16 12:06 CET
Samarbete och delaktighet är viktiga byggstenar Det sedan länge planerade bygget av ...