Pressmeddelanden

2014-09-12 14:02 CEST Avesta kommun Den 19 november kommer idel namnkunniga inom trä- och skogsindustrin till Avesta för att samtala och staka ut möjliga framtidsvägar för denna - en av Sveriges råvarubaserade spetsindustrier. Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Svensk trä- och skogsindustri kan mer och bättre. Därför lyfter vi utvecklingen. Vi börjar i Avesta.

2014-09-08 13:51 CEST Kairos Future Opinionsundersökningen ”Ditt Land och Ditt Liv” sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden och visar hur attityder, åsikter och tänkesätt förändrats över tid. Det ger en unik möjlighet att kunna se en historisk utveckling som sträcker sig över flera generationer. Från och med 13 juni 2014 har Kairos Future tagit över databasen ”Ditt Land och Ditt Liv” från FSI.

2014-09-08 11:25 CEST Docere Intelligence Trendsajten Buzzter rankar de hetaste trendspaningarna i augusti.

2014-08-29 09:00 CEST Socialdemokraterna i Malmö Ylva Johansson, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, besöker Malmö fredagen den 29 augusti mellan kl 10-12.

Nour El Refai och ungdomar från Örebro län till Loka-dagarna

2014-08-28 07:55 CEST Regionförbundet Örebro På Loka-dagarna möts varje augusti 120 ledare som arbetar i organisationer som ställt sig bakom Örebroregionens utvecklingsstrategi, RUS, som start på hösten. Tillsammans får de inspiration för ett nytt arbetsår och samtalar om hur vi utvecklar hela vår region. Tema 2014 är FRAMTIDEN och därför finns unga omvärldsspanare och Nour El Refai med på konferensen.

2014-08-27 14:52 CEST Docere Intelligence En ny trendanalys har i veckan publicerats på Buzzter, som drivs av omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence.

2014-08-27 07:50 CEST Rhetikfabriken AB SAMSA genomför just nu en innovationsupphandling där vi uppmanar till utveckling och nya lösningar som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler samt minska uppkomsten av avfall. Sju kvalificerade bidrag har gått vidare och kommer under hösten få stöd för att kunna utvecklas.

2014-08-25 16:59 CEST Arbetets museum På onsdag klockan 14.00 får Eva Andersson, Norrköpings Borgmästare, ta emot 749 idéer om hur Norrköping kan bli en bättre stad. Överlämningen är avslutningen av Makten är din - ett cyklande museiprojekt som under sommaren samlat in idéer från barn och unga i Norrköping. Idéerna har förseglats i flaskposter som kommer att visas under hösten i samband med utställningen Kris & Vision på Stadsmuseet.

Nya sätt att inkludera och rekrytera

2014-08-22 14:55 CEST Sensus studieförbund Diskriminerande strukturer skapar hinder på svensk arbets- och bostadsmarknad, föreningsliv och andra samhällsområden. Obefogade krav i platsannonser där man kräver svenska som modersmål, viss kroppslig längd eller svensk utbildning är tydliga exempel som förekommer. Den 18 september sätter Rättighetscentrum Västerbotten fokus på detta genom seminariet ”Nya sätt att inkludera och rekrytera”.

2014-08-20 11:11 CEST SvenskPress.se Dagens svenska invandringspolitik är ohållbar, den raserar de ekonomiska förutsättningarna för vår välfärdsmodell och leder till stora sociala problem. Man får skriva om integrationsproblem, men inte ifrågasätta invandringsvolymerna. Är syftet till att hålla allmänheten ovetande om viktiga samhällsfrågor och bekymra sig om andra saker än den stora och dramatiska samhällsförändring som pågår.