Pressmeddelanden

SD utan grupp efter "kupp" i EU-parlamentet

SD utan grupp efter "kupp" i EU-parlamentet

2014-10-16 17:41 CEST
Sverigedemokraternas grupp i EU-parlamentet har fallit samman. Nu börjar förhandlingarn...

Wilders knockad i nyval

2012-09-13 11:51 CEST
Trots EU-skeptiska vindar tappade Geert Wilders Frihetsparti rejält i det nederländska ...

Frihetspartiet förstärker sin styrelse

2011-03-22 17:02 CET
För att få ut största möjliga effektivitet av partiarbetet väljer vi nu att ombilda Sty...

Frihetspartiet fakturerarade Valdo Kask!

2011-03-09 16:19 CET
Idag skickade Frihetspartiet en faktura till Valdo Kask. Den person som avtalat och var...

Svensk Maffia-redaktionen vägrar följa ingångna avtal och lägger ytterligare en kriminell handling till brottsregistret! - Del 5

2011-02-10 15:26 CET
Redaktionen kring Tv 4:s Svensk Maffia-produktion håller på att lägga ännu ett brott ti...

Frihetspartiets Valanalys

2010-09-23 23:41 CEST
Röstsammanräkningen för riksdagsvalet 2010 är nu slutförd och Frihetspartiet fick 688 r...

Väljarna kräver besked om justitieministerns drogstatus!

2010-09-15 14:41 CEST
Thomas Bodström deltog i ett inslag om frivilliga drogtester i radion.Bodström fick frå...

Övervakningens konsekvenser del 2

2010-09-13 17:34 CEST
Övervakningen av individer påstås enligt vissa kunna underlätta bekämpning av kriminali...

Bristande intern kommunikation inom Piratpartiet och inget fult spel!

2010-09-10 00:27 CEST
Piratpartiets valkretsledare Björn Nilsson kommenterar i Folkbladet den 9 september att...

Frihetspartiet sänker skatten på bensin och alkohol!

2010-09-08 10:50 CEST
Om vi undantar hyra och mat svarar bensin och alkohol för en oproportionellt stor andel...