Pressmeddelanden

2014-08-20 18:27 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-18 13:42 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Den första frågan handlar om rehabilitering. Enkäten visar att de flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan.

2014-08-17 14:54 CEST Jenny Ström Många barn och ungdomar klarar inte skolan. Många av dem har neuropsykiatriska diagnoser, t ex ADHD och Aspergers syndrom. Om insatser skulle sättas in tidigare skulle samhället kunna spara mer än en miljon per individ. Bakom diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom döljs ofta unika och kreativa individer, som skulle kunna vara en stor tillgång i samhället och för näringslivet.

2014-08-09 09:56 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-07 14:28 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-03 17:34 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Fokus på kropp och funktion på ett välbesökt Pride House

2014-07-29 22:44 CEST Stockholm Pride Fokus på kropp och funktion på ett välbesökt Pride House

2014-07-18 11:49 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-06-29 21:34 CEST dynamik 40-årsfirande Bergslagens kammarsymfoniker har som tradition en nu levande tonsättare i fokus. 2014 är det Stefan Klaverdal som till orkestern komponerat verket ”to trace the forests wild” för laptop och orkester. Uruppförande 12/7 kl 17:00 i Cassels konserthus i Grängesberg. Under veckan framförs också flera kammarmusikverk av Klaverdal på olika platser i Bergslagen.

2014-06-27 17:33 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter