Pressmeddelanden

2014-11-22 14:18 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-22 14:15 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-22 14:12 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-20 14:37 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-19 15:12 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-19 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När personalen behöver ett utökat stöd och mer kunskap kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hur det kan gå till får förskolechefer i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län veta mer om i konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”.

2014-11-18 10:15 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-14 14:15 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-11-14 09:25 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. Men ibland räcker inte förskolans egna kunskaper till. Kompletterande stöd kan då förmedlas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bland programpunkterna på konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”, som hålls i Malmö den 18 november, berättar företrädare för en förskola i Växjö om ett sådant samarbete med SPSM.

2014-11-12 09:06 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter