Pressmeddelanden

2015-04-15 12:28 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar flera förslag i regeringens vårbudget, bland annat de ökade arbetsmarknadspolitiska satsningarna på ungdomar och höjningen av a-kassan. ”Men funktionshindersperspektivet fortsätter att vara en blind fläck i regeringens politik”, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Deltävling Sandviken i Musikschlaget 2015

2015-04-14 10:08 CEST Studieförbundet Bilda Musikschlaget, Bildas tävling för musiker med funktionsnedsättningar. Deltävling i Sandviken den 23 april kl 18.30 på Drömfabriken.

2015-04-13 21:24 CEST GIL Tillgänglighets-aktivisterna i GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, är på krigsstigen igen. Den här gången beväpnade med gummikukar, lösvaginor och en tre kilo tung ”Fist of Adonis”. Budskapet? Människor i behov av assistans har samma behov som alla andra och skall inte behöva få se sina liv reducerade till en mekanisk, institutionell process.

2015-04-01 15:11 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden kommenterar Arbetsförmedlingens senaste rapport: Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013. ”Det visar att arbetsmarknadspolitikenstår och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

2015-03-31 15:08 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Därför välkomnar vi regeringens förslag att den 1 jan 2016 slopa den bortre tidsgränsen för sjukskrivning och ser fram emot skarpa beslut för en aktivare rehabilitering utifrån individens egna behov.

2015-03-30 18:48 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-03-27 10:24 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-03-27 08:00 CET Linköpings kommun Arbetet med att ta fram ett nytt funktionshinderpolitiskt program inleds när Rådet för funktionshinder och delaktighet på fredagseftermiddagen träffas för mandatperiodens första möte. I rådet möts politiker och företrädare för funktionshindersrörelsen för dialog och gemensam opinionsbildning om frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Bättre omsorg för människor med funktionshinder

2015-03-18 13:28 CET Örebro universitet Hur kan vi ge människor med funktionshinder bättre stöd? Hallsbergs kommun samarbetar med forskare vid Örebro universitet för att utveckla sin verksamhet. – Vår utgångspunkt är att alla människor behöver få motivation och möjligheter att utvecklas, säger Jürgen Degner, forskare i socialt arbete, som leder projektet.

2015-03-17 18:50 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter