Pressmeddelanden

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

2015-06-30 10:55 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen och vi delar i stort rapportens slutsatser. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.

Handikappförbunden: Det behövs ett samlat ansvar för hjälpmedel

2015-06-26 09:58 CEST Handikappförbunden ​Regeringen kommer till hösten tillsätta en ny Hjälpmedelsutredning. Just nu pågår arbetet med att ta fram direktiven på Socialdepartementet. Idag har Handikappförbunden lämnat in sina önskemål.

2015-06-23 13:15 CEST Alla tiders Kalmar ​Arvsfonden har beviljat medel på 785 000 kr till projektet ”Fritidsglädje åt alla” som ska ge framförallt barn i åldern 7-12 med funktionsnedsättningar en bra start för en aktiv och positiv fritid.

Lathund för journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning

2015-06-10 10:11 CEST Riksförbundet FUB Vi har vid kontakter med journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning märkt att det finns en stor osäkerhet angående vilka ord som är korrekta att använda. Vi har därför tagit fram en liten lathund för dig som skriver om vår målgrupp.

2015-06-02 12:01 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden sänder våra varmaste gratulationer till vår tidigare medarbetare Annika Jyrwall Åkerberg som i år får FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. Syftet med priset är att uppmärksamma en person som har gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Sverige.

Iris Hjälpmedel lanserar Bradley Collection i titan. Taktil design i tiden!!

2015-05-26 07:35 CEST Iris Hjälpmedel AB Med minimalistisk och futuristisk design i titan skiljer sig detta taktila armbandsur från alla andra ur på marknaden, såväl traditionella som taktila Designbolaget Eone beslöt sig för att utveckla ett taktilt armbandsur för synskadade som även seende personer vill bära och avläsa tiden med.

2015-05-25 15:43 CEST Föräldranätverket Barn i behov Föräldranätverket Barn i behov gör Sveriges första podcast om barn i behov av särskilt stöd. Tio procent av alla elever är ett barn i behov; det finns två eller tre i varje klass. Det är en podcast som behövs i ett land som faktiskt är sämst i Europa på att ge särskilt stöd.

Stig Nyman - ny ordförande i Handikappförbunden

2015-05-21 16:03 CEST Handikappförbunden ​I dag samlades Handikappförbundens 39 medlemsförbund till kongress i Haninge. Under kongressen valdes Stig Nyman till ny ordförande i Handikappförbunden och efterträder därmed Ingrid Burman, som varit ordförande sedan 2009.

Överlevare på besök från Nepal

2015-05-21 07:32 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige På söndag besöker Krishna Gautam Sverige på inbjudan av STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige. Han arbetar för rätten till personlig assistans i Nepal och kommer att berätta mer om det samt om det humanitära arbete han deltagit i efter jordskalven.

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".