Pressmeddelanden

2015-01-23 14:49 CET Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB Grav språkstörning? En livslång, alltför okänd, utanpå osynlig men omfattande språklig kommunikationsnedsättning som 1-2 procent av befolkningen har. Aktiv Fritid är arvsfondsprojektet som har strävat efter att sätta grav språkstörning på kartan. Kunskapsbehovet är enormt om grav språkstörning som funktionsskillnad, för mer stöd och hjälp på fritiden, inom det sociala, i skolan och för familjerna.

2015-01-22 12:54 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-18 19:40 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-15 17:18 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-15 09:34 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-07 09:57 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-07 09:34 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-07 09:32 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-01-07 09:27 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-12-29 07:53 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter