Pressmeddelanden

En miljon till mångfald och mot hinder!

2014-08-29 15:40 CEST Nordens Välfärdscenter Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, mångfald och kön”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

2014-08-28 09:28 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-27 10:54 CEST DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Välkommen på arbetsmarknadsseminarium torsdagen den 28 augusti på Kistamässan. År 2013 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 55 % och det ser inte ljusare ut nu. Vi anordnar bland annat en debatt mellan Tomas Eneroth (S), Christina Husmark Pehrsson om vad arbetsmarknadsåtgärder leder till för personer med funktionsnedsättning och nytänk i arbetsmarknadsfrågan.

2014-08-27 07:00 CEST Katrineholms kommun Välkommen på frågestund där personer med funktionsnedsättning frågar, diskuterar och lämnar synpunkter till förtroendevalda i kommunen. Dialogen ger politikerna möjlighet att fånga upp synpunkter om hur stödet till personer med funktionsnedsättning kan utformas i framtiden.

2014-08-25 07:23 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Fråga nummer 3 handlar om kommunala avgifter.

Pressinbjudan: Årets viktigaste konferens om stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning

2014-08-22 13:40 CEST Riksförbundet FUB Årets viktigaste konferens om stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kom och lyssna på intressanta föredragshållare. Medverkar gör bland andra komikern Måns Möller som kommer att berätta om sina erfarenheter och känslor när hans son fick diagnosen autism.

2014-08-20 18:27 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-18 13:42 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Den första frågan handlar om rehabilitering. Enkäten visar att de flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan.

2014-08-17 14:54 CEST Jenny Ström Många barn och ungdomar klarar inte skolan. Många av dem har neuropsykiatriska diagnoser, t ex ADHD och Aspergers syndrom. Om insatser skulle sättas in tidigare skulle samhället kunna spara mer än en miljon per individ. Bakom diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom döljs ofta unika och kreativa individer, som skulle kunna vara en stor tillgång i samhället och för näringslivet.

2014-08-09 09:56 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter