Pressmeddelanden

2014-07-18 11:49 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-06-29 21:34 CEST dynamik 40-årsfirande Bergslagens kammarsymfoniker har som tradition en nu levande tonsättare i fokus. 2014 är det Stefan Klaverdal som till orkestern komponerat verket ”to trace the forests wild” för laptop och orkester. Uruppförande 12/7 kl 17:00 i Cassels konserthus i Grängesberg. Under veckan framförs också flera kammarmusikverk av Klaverdal på olika platser i Bergslagen.

2014-06-27 17:33 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-06-27 07:23 CEST Handikappförbunden Domstolarna har stora brister vad gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en ny undersökning gjord av Myndigheten för delaktighet. Nu måste landets domstolar säkra att både information och lokaler blir tillgängliga, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

2014-06-27 05:00 CEST Myndigheten för delaktighet Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

2014-06-26 08:06 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Första appen för nyheter på lättläst svenska

2014-06-25 10:58 CEST Ziggy Creative Colony Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor lanserar i samarbete med Ziggy Creative Colony en app för Iphone. 8 Sidor ges ut av Centrum för lättläst som gör böcker, nyheter och information för alla som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Appen är en fortsättning på Centrum för lättlästs och Ziggys samarbete kring Kommentarsfält för alla.

2014-06-25 07:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Med anledning av gårdagens riksdagsbeslut om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden sitt gemensamma tillgänglighetspaket till statssekreterare Bertil Östberg idag den 25 juni kl 15.00, på Utbildningsdepartementet.

2014-06-23 06:01 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-06-23 05:57 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter