Pressmeddelanden

Iris Hjälpmedel lanserar Bradley Collection i titan. Taktil design i tiden!!

2015-05-26 07:35 CEST Iris Hjälpmedel AB Med minimalistisk och futuristisk design i titan skiljer sig detta taktila armbandsur från alla andra ur på marknaden, såväl traditionella som taktila Designbolaget Eone beslöt sig för att utveckla ett taktilt armbandsur för synskadade som även seende personer vill bära och avläsa tiden med.

2015-05-25 15:43 CEST Föräldranätverket Barn i behov Föräldranätverket Barn i behov gör Sveriges första podcast om barn i behov av särskilt stöd. Tio procent av alla elever är ett barn i behov; det finns två eller tre i varje klass. Det är en podcast som behövs i ett land som faktiskt är sämst i Europa på att ge särskilt stöd.

Stig Nyman - ny ordförande i Handikappförbunden

2015-05-21 16:03 CEST Handikappförbunden ​I dag samlades Handikappförbundens 39 medlemsförbund till kongress i Haninge. Under kongressen valdes Stig Nyman till ny ordförande i Handikappförbunden och efterträder därmed Ingrid Burman, som varit ordförande sedan 2009.

Överlevare på besök från Nepal

2015-05-21 07:32 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige På söndag besöker Krishna Gautam Sverige på inbjudan av STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige. Han arbetar för rätten till personlig assistans i Nepal och kommer att berätta mer om det samt om det humanitära arbete han deltagit i efter jordskalven.

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

2015-05-07 11:24 CEST Handikappförbunden Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till Försäkringskassan.

Manifestation för den personliga assistansen

2015-05-05 06:59 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Vi ser "Hässleholmsförsöket" som en upptrappning av de allt grövre förnedringar som myndigheter utsatt oss för de senaste åren. STIL och en rad andra organisationer manifesterar på Mynttorget i Stockholm kl 17 idag, med krav på att den personliga assistansens intentioner återställs.

2015-05-03 10:22 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-04-25 13:36 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-04-22 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Det finns brister i hur skolor använder hörteknik för elever med hörselnedsättning. Det visar en nyligen genomförd studie som Specialpedagogiska skolmyndigheten berättar om vid SPAF:s rikskonferens i Umeå den 22-23 april. Studien omfattar situationen för 85 elever i Stockholms län, men vår bedömning är att elever med hörselnedsättning i andra delar av landet upplever samma slags problem i skolan.