Pressmeddelanden

UNGA VUXNA MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA - En beskrivning av trygghetssystemen i Norden

2015-10-05 10:06 CEST Nordens Välfärdscenter Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regler styr och hur administreras trygghetssystemen? Den här rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdssystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa, men att systemen i de olika länderna skiljer sig åt i sin uppbyggnad.

STIL påverkar i Bryssel

2015-09-29 20:01 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Just nu är representanter för STIL i Bryssel för att påverka politiskt. Förutom frihetsmarschen Freedom Drive deltar STIL i en rad olika aktiviteter och seminarier i Bryssel. Idag träffade STIL svenska parlamentariker och lyfte bland annat vikten av att sluta finansiera institutioner i Europa.

Vilka arbetar med unga i Norden?

2015-09-24 13:42 CEST Nordens Välfärdscenter Ny kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier. Vi är övertygade om att vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar. Det kan handla om att ta del av andras förebyggande åtgärder, utbyte av evidensbaserade arbetsmetoder och att dela lärdomar från framgångsrika projekt för att motverka att unga nordbor hamnar i utanförskap.

2015-09-23 08:07 CEST Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB DHB Flex föräldrakonferens Hörselnedsättning+NPF=? för föräldrar med döva/hörselskadade barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, äger rum den 6-8 november på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda. Hörselnedsättning+NPF=? är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vad kombinationen NPF och hörselnedsättning innebär samt att träffa andra föräldrar med samma funderingar. www.dhb.se

Strypning av assistansen samlar rörelsen brett

2015-09-23 07:54 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Regeringen föreslår en låg timersättning för personlig assistans i höstbudgeten. Detta samlar nu funkisrörelsen i en debattartikel. Vi ser att de assistansanordnare som idag saknar marginaler riskerar köpas upp av storbolag. Vår möjlighet att delta i samhället kringskärs rejält av en regering som lyfter fram våra rättigheter som viktiga.

2015-09-22 13:48 CEST Handikappförbunden ​Regeringen gör i budgeten stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande utan att med ett ord nämna behovet av att utforma samhället utifrån människors olikheter. ”Om man lyckas bygga infrastruktur och bostäder utifrån människors olikheter, så blir de långsiktigt hållbara”, säger Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden. ”Att rätta till i efterhand blir både dyrt och svårt.”

Premiärvisning av Martin Fallhagens nya film på konferensen Framtidens LSS-boende

2015-09-14 07:40 CEST Teknologisk Institut Missa inte premiären av Martin Fallhagens nya kortfilm som visar LSS-boendet från brukarens perspektiv. Filmen visas som en del av konferensen "Framtidens LSS-boende" som vill lyfta frågan kring byggandet av kvalitativa bostäder med brukarfokus för morgondagens behov.

Funktionshinderorganisationer kan söka bidrag till samarbete

2015-09-10 15:07 CEST Nordens Välfärdscenter Nu kan funktionshinderorganisationerna i Norden söka ekonomiskt bidrag till aktiviteter under 2016 med sina nordiska kollegor. Nordens Välfärdscenter vill stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinderorganisationer i hela Norden.

2015-09-09 09:43 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar beskedet att regeringen nu äntligen tillsatt en utredning om de barn som av olika skäl inte går i skolan. ”Vi har länge drivit frågan om en utredning kring elever med oförklarligt hög frånvaro i skolan”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

2015-09-07 17:06 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige ​Socialstyrelsens kartläggning av personlig assistans i kommunerna visar att LSS, lagen som ger rätt till personlig assistans, tillämpas olika över landet. STIL välkomnar rapporten och att den rättsosäkra situationen för assistansanvändare nu tas på allvar. STIL ser dock att Socialstyrelsens förslag till förändringar är otillräckliga.