Pressmeddelanden

2015-03-03 07:00 CET Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar flera av Socialförsäkringsutredningens förslag, men anser att förslaget om en slopad bortre tidsgräns bör genomföras med omedelbar verkan. ”Varje dag utförsäkras människor till ekonomisk otrygghet. Det finns därför ingen tid att förlora, det här är en förändring som borde genomföras nu”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

2015-03-02 10:00 CET Sagolikt Bokförlag

2015-02-26 14:34 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Svenskt Näringsliv säger till Sveriges Radio att det skulle vara förödande för små företag om diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet skulle stärkas. DHRs förbundsstyrelse ställer sig kritisk till hur Svenskt Näringsliv resonerar.

2015-02-25 12:41 CET Handikappförbunden Arbetsförmedlingens senaste prognos visar oroande siffror. Andelen arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden beräknas uppgå till 80 procent 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. "Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta nödvändiga resurser" säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

2015-02-17 09:36 CET Woxzia Myndighetslots Utbildning i bemötande välkomnas. Utbildning i förhörsteknik har inte gett önskat resultat i jakten på fusk. Sanningen visade sig istället vara brister i underlag och okunskap om hur systemet fungerar. Nu satsar Försäkringskassan på utbildning i bemötande. Många upplever sig kränkta i mötet med myndigheten. Detta vill man ändra på. Vi välkomnar detta steg, säger en av Myndighetslots grundare.

2015-02-10 07:02 CET Handikappförbunden Handikappförbunden ser i stort positivt på registerforskning. Den kan ge möjligheter att utveckla kunskaper inom områden som är viktiga för människor med funktionsnedsättning, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

2015-02-09 14:43 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-02-05 15:32 CET Handikappförbunden

2015-02-03 13:49 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 16,3 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 41 projekt i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

2015-02-03 12:38 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter