Pressmeddelanden

2015-11-25 00:05 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder ​Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

2015-11-13 16:43 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-11-11 18:44 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-11-11 18:39 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-11-08 13:31 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-11-04 13:06 CET Handikappförbunden Riksrevisionen har granskat aktivitetsersättningen för unga (19-29 år) och kommit med svidande kritik om att ersättningen inte fyller sitt syfte. Regeringen har i förra veckan svarat på Riksrevisionens kritik. Handikappförbunden efterlyser nu starkare politiska initiativ för att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning att kunna studera eller jobba.

​Lyckat samarbete skapar många jobb för unga med rörelsehinder

2015-11-02 07:26 CET Bräcke diakoni

2015-11-01 09:40 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-10-28 11:00 CET ENKV assistans AB I dagens industri den 21 oktober läser jag att kostnaderna för personlig assistans ökar. I år beräknas den uppgå till 25,4 miljarder och förslaget för nästa år ligger på 26,3 miljarder. Låt oss reda ut vad lagstiftningen egentligen kostar och vad den innebär ur ett samhällsperspektiv.

2015-10-27 09:31 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter