Pressmeddelanden

2014-04-15 14:14 CEST Handikappförbunden Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj har Handikappförbunden gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet. Frågorna har rört tillgänglighet, likabehandling och den särskilda strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning som kallas Europa 2020-strategin.

2014-04-07 15:08 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-04-07 11:31 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-04-07 07:30 CEST Katrineholms kommun Nya riktlinjer för färdtjänsten ger möjlighet till längre resor inom Sörmland. De föreslagna ändringarna ska göra det enklare för brukarna att planera sitt resande och sin vardag

2014-04-03 07:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Idag presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

2014-04-02 14:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Elever från Internationella skolan i Lund ordnar i morgon, den 3 april, en påskäggsjakt för klasserna F–4 på Östervångsskolan. Det är första gången denna typ av samarbete etableras och eleverna på de båda skolorna ser fram emot aktiviteten med stor spänning.

DHR lanserar varaktighetskortet - kortet som bygger varaktiga förhållanden

2014-04-01 00:01 CEST DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Snart är det här – DHRs varaktighetskort! Vi har tagit fram ett kort som ska göra det enklare för enskilda personer att skapa och upprätthålla en varaktig relation med verksamhetsutövare som till exempel affärsinnehavare, vårdinrättningar och caféer.

2014-03-31 17:06 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Regeringen har nyligen lagt en proposition till ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering.

2014-03-31 15:27 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-03-31 15:22 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter