Pressmeddelanden

Gratis distanskurs för vårdpersonal förbättrar äldres livskvalitet

2015-09-03 16:18 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenters kostnadsfria distanskurs ”Kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre” för vårdpersonal ger kunskap om hur man med enkla medel kan höja livskvaliteten för äldre som drabbats av kombinerad syn- och hörselnedsättning.

2015-09-02 09:34 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

2015-09-02 05:30 CEST Myndigheten för delaktighet Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

"Positivt att Socialstyrelsen tagit fasta på STILs rapport"

2015-09-01 19:59 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Socialstyrelsen fick tidigare i år i uppdrag att utreda hur villkoren för assistansanvändare skiljer sig åt mellan kommunerna i landet. Idag publicerar Socialstyrelsen som resultat av detta en kritisk rapport, som visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora. STIL ser positivt på att Socialstyrelsen har tagit till sig av STILs alternativrapport, som belyste detta.

2015-08-31 09:34 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-08-28 11:51 CEST Örebro universitet Statens beredning för medicinisk och social utvärdering, SBU, har tagit över ansvaret för att utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Örebroprofessorerna Henrik Andershed och Ingemar Engström har blivit utsedda att sitta i det nya rådet.

2015-08-27 10:00 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-08-19 12:57 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

2015-07-22 08:39 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-07-01 11:04 CEST Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB DHB Flex följer upp fjolårets succé föräldrakonferensen Hörselnedsättning+NPF=? med en ny upplaga den 6-8 november på Ädelfors folkhögskola, utanför Vetlanda. - Behoven hos föräldrar till döva och hörselskadade med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har länge förbisetts, det vill vi ändra på, säger Sonia Strömberg, ordförande i DHB Flex. Läs mer på http://www.dhb.se/?id=5595 Välkomna!