Pressmeddelanden

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

2018-01-23 15:09 CET
Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund s...

1 av 10 får chansen - långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning

1 av 10 får chansen - långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning

2014-06-19 08:00 CEST
Vid Milleniemålens slutpunkt, 2015, beräknas 9 av 10 barn i världen gå i skolan. Bland ...

Ny satsning för att utveckla stödet till personer med funktionsnedsättning

2014-04-16 08:03 CEST
-Vi ska förstärka brukarnas delaktighet och inflytande, och då särskilt för barn och un...