Pressmeddelanden

Ny enhet för fordonsgas

2013-12-27 08:00 CET Energigas Sverige Den nya enheten för fordonsgas och ett ökande antal tankstationer gör att det nu blir ännu lättare att köra på gas. Bra för miljön och plånboken.

Bra med gödselgasstöd till hela landet

2013-12-23 13:03 CET Energigas Sverige Jordbruksverkets förslag att ge gödselgasstöd till lantbrukare i hela landet och inte avgränsat regionalt är rättvist och minskar risken för snedvridning av konkurrensen. Positivt är också att förslaget premierar de som producerar gas till fordonsgas.

2013-12-16 15:00 CET Energigas Sverige Utvidgad kvotplikt med klimatstyrning och prispremie för produktion av andra generationens biodrivmedel är två positiva förslag från FFF-utredningen. Men nu krävs politisk handlingskraft så att åtgärderna kan införas snabbt. Konkurrenskraft, exportintäkter och arbetstillfällen står på spel.

2030: Vi förverkligar visionen!

2013-12-16 10:10 CET Gröna Bilister Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, mm. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet.

2013-11-21 13:28 CET Energigas Sverige Energimyndigheten konstaterar helt riktigt att politiken kommer att ha en fortsatt viktig roll i uppbyggandet av biogasanläggningar och marknaden för fordonsgas. Ska utsläppen i transportsektorn och vår oljeimport minska så måste biogasmarknaden få möjlighet att fortsätta växa ordentligt.

2013-10-07 09:26 CEST Energigas Sverige Rikstäckande biogasstöd, skatt på handelsgödsel, miljöfond för sjöfarten och konverteringsstöd är några av satsningarna från oppositionspartierna som kan gynna gasen.

2013-09-25 12:30 CEST Energigas Sverige En bra morot för bilköparna att välja gasbil, men förslaget till bonus-malus behöver kompletteras. Produktionen av biodrivmedel måste hänga med och även den tunga sektorn måste ges incitament att minska sina utsläpp.

Biogasen upp åtta procent

2013-09-18 14:58 CEST Energigas Sverige 2012 års biogasproduktion har ökat med åtta procent visar den nya statistiken och når 1,6 TWh. Trots ökningen råder fortfarande stor brist på biogas. Lönsamhetsproblemen gör att den realiserbara potentialen är långt ifrån uppnådd.

Höstbudgeten: Mikrovärmda kylskåpsrester räddar inte klimatet

2013-09-18 09:46 CEST Gröna Bilister Regeringens förslag för en ökad andel miljöbilar och förnybara bränslen är otillräckliga och kända sen tidigare. ”Mikrovärmd kylskåpsmat som inte räddar klimatet”, säger Gröna Bilister.

Positiv biogassignal från regeringen

2013-09-13 10:48 CEST Energigas Sverige - Beskedet är positivt och en signal från regeringen att biogasen är viktig för att minska utsläppen och bidra till omställningen av fordonsflottan.