Pressmeddelanden

2013-05-20 07:49 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. Årets första kvartal visar på en ökning med fyra procent där biogasen står för den största ökningen. Men det behövs ett nytt styrmedel för att biodrivmedlen ska kunna bidra till omställningen av fordonsflottan.

2013-05-14 14:05 CEST Gröna Bilister Söderhamns kommunfullmäktige har sagt ja till en biogasanläggning i Söderhamn, en investering på 22,5 miljoner kronor som finansieras av Söderhamn NÄRA AB. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att förbereda för ett byta till gas- eller elbilar.

2013-05-13 12:38 CEST Energigas Sverige Den 11-13 juni står Energigas Sverige som värd för en internationell mässa och konferens med fokus på gasens roll för renare transporter. Under tre dagar kommer representanter från hela världen för att diskutera och lyfta frågor om transportsektorns miljöomställning, gasens roll för att minska klimat- och miljöpåverkan och hur det kan bidra till att förbättra städernas luftkvalitet.

2013-05-03 10:18 CEST Energigas Sverige Klimatnyttan är i fokus när Energigas Sverige nu överlämnar en idéskiss till ett Klimatcertifikatsystem till regeringens utredning. Ett helt nytt styrmedel med såväl mål och regelverk för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och fossilfri fordonstrafik.

2013-04-17 10:50 CEST Energigas Sverige En helt ny studie visar att den svenska biogasproduktionen skulle kunna tiodubblas och nå 22 TWh till år 2030. Men beräkningarna visar också att det kommer krävas ett styrmedel i form av klimatcertifikat för att nå potentialen. Studien har nu överlämnats till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta.

Positivt besked om nedsatt förmånsvärde kan öka gasbilsförsäljning

2013-04-12 10:56 CEST Energigas Sverige Försäljningen av gasbilar som tjänstebilar kan åter ta fart, efter att regeringens beslut om förlängning av den nedsatta förmånsbeskattningen i tre år, från 2014 till utgången av 2016. Fler gasbilar på vägarna minskar utsläppen och driver på produktionen av biogas.

2013-04-12 09:42 CEST Gröna Bilister Det nedsatta förmånsvärdet för gasbilar förlängs till och med 2016. Det räcker för en ny gasbilsvår, bedömer Gröna Bilister som dock fortsatt efterfrågar en långsiktig, teknikneutral fordonsbeskattning.

2013-03-18 10:36 CET Energigas Sverige Beslut om kvotplikt för låginblandning i bensin och diesel. Men inget tydligt och långsiktigt besked för villkoren för biogasen. Energiministerns besked idag förlänger bara osäkerheten för de förnybara bränslena. Besked om långsiktiga styrmedel saknas fortfarande.

2013-02-26 14:34 CET Gröna Bilister Efter sju års förarbete har More Biogas Småland, i samarbete med lantbrukare och andra investerare, beslutat gå vidare med sin satsning på lokal biogasproduktion i Kalmar. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-26 10:10 CET Gröna Bilister Från 1 mars ska alla matrester som samlas in i Örebro rötas till biogas för fordonsdrift, med naturligt gödsel för jordbruket som restprodukt. Biogasen ska ersätta ca 486 000 liter bensin. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.