Pressmeddelanden

Höstbudgeten: Mikrovärmda kylskåpsrester räddar inte klimatet

2013-09-18 09:46 CEST Gröna Bilister Regeringens förslag för en ökad andel miljöbilar och förnybara bränslen är otillräckliga och kända sen tidigare. ”Mikrovärmd kylskåpsmat som inte räddar klimatet”, säger Gröna Bilister.

Trots ökning av fordonsgasen oroas branschen

2013-09-09 07:30 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. Halvårsstatistiken visar på en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Men ökningstakten avtar jämfört med tidigare år. Klimatcertifikatsystem skulle kunna driva på försäljningen.

2013-09-05 18:25 CEST Energigas Sverige - Gas kommer att bli en allt viktigare del i det framtida hållbara samhället. Därför är det extra roligt att få möjligheten att välkomna gymnasieungdomar till årets Gasdagar – höstens viktigaste konferens för alla som intresserar sig för energifrågor, teknik och hållbar utveckling

2013-06-05 11:19 CEST Energigas Sverige Den 11-13 juni är det dags för den globala konferensen, NGV 2013 Gothenburg. I fokus står renare transporter och förbättrad luftkvalitet i städerna. Bland dragplåstren märks Volvo Personbilar som i samarbete med Westport kommer att presentera en stor miljönyhet. Anders Roth, miljöchef Trafikkontoret i Göteborgs Stad, kommer att tala om stadens luftkvalitetsarbete och prisbelönta miljöarbete.

2013-05-27 08:30 CEST Energigas Sverige Media som intresserar sig för transport- och miljöfrågor hälsas välkommen till den internationella mässan och konferensen NGV2013 Gothenburg på Svenska Mässan i Göteborg den 11-13 juni.

2013-05-24 14:51 CEST Gröna Bilister Äntligen! Fredag 31 maj invigs Simrishamns och Tomelillas gasmackar. Gröna Bilister har länge efterlyst fordonsgas på Österlen och uppmanar kommunstyrelsen i de båda kommunerna att anta fem punkter som förbättrar förutsättningarna för en lokal biogasmarknad.

2013-05-20 07:49 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. Årets första kvartal visar på en ökning med fyra procent där biogasen står för den största ökningen. Men det behövs ett nytt styrmedel för att biodrivmedlen ska kunna bidra till omställningen av fordonsflottan.

2013-05-14 14:05 CEST Gröna Bilister Söderhamns kommunfullmäktige har sagt ja till en biogasanläggning i Söderhamn, en investering på 22,5 miljoner kronor som finansieras av Söderhamn NÄRA AB. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att förbereda för ett byta till gas- eller elbilar.

2013-05-13 12:38 CEST Energigas Sverige Den 11-13 juni står Energigas Sverige som värd för en internationell mässa och konferens med fokus på gasens roll för renare transporter. Under tre dagar kommer representanter från hela världen för att diskutera och lyfta frågor om transportsektorns miljöomställning, gasens roll för att minska klimat- och miljöpåverkan och hur det kan bidra till att förbättra städernas luftkvalitet.

2013-05-03 10:18 CEST Energigas Sverige Klimatnyttan är i fokus när Energigas Sverige nu överlämnar en idéskiss till ett Klimatcertifikatsystem till regeringens utredning. Ett helt nytt styrmedel med såväl mål och regelverk för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och fossilfri fordonstrafik.