Pressmeddelanden

2013-02-19 18:12 CET Gröna Bilister Stockholms län har högst andel gasbilar, 5,75 % av miljöbilarna 2012, före Skåne 5,4 %, Östergötland 4,93 %, Västra Götaland 4,56 % och Västmanland 4,53%. Rikssnittet var 2012 4,26 %. Gröna Bilister föreslår fem enkla punkter för en snabbare omställning till fordonsgas.

2013-02-01 15:24 CET Gröna Bilister Bilmarknaden är sövd av gamla miljöbilar som drar ner både nybilsregistreringen och andelen bilar som uppfyller nya miljöbilsdefinitionen. Ändå nåddes 8,8 % miljöbilar enligt nya definitionen. Klart över förväntan, anger Gröna Bilister.

Fordonsgasen fortsätter växa men avmattning oroar

2013-01-23 08:00 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas ökade med dryga 16 procent under 2012 jämfört med året innan. Siffran visar att efterfrågan är fortsatt stor men att marknaden inte växer lika kraftfullt som tidigare år.

2012-12-12 13:50 CET Energigas Sverige Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter med hjälp av naturgas, gasol och biogas.

2012-11-30 09:41 CET Gröna Bilister Malmös tillgång på fordonsgas förbättras genom att AGA och Statoil nu öppnar en gasmack vid trafikplats Vintrie på Yttre Ringvägen E20. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2012-11-08 15:18 CET Energigas Sverige En ny undersökning bland politiker visar att kännedomen om flera av energigaserna ökar. Allt fler ser gas som morgondagens drivmedel för transporter och som råvara för industri. Biogas är fortfarande populärast och kraftigast uppgång står gasolen för. Insikten om att biogasmarknaden kräver ekonomiska styrmedel är stor, vilket inger hopp för framtiden.

2012-10-23 12:10 CEST Energigas Sverige Årets Gasdagar inleds imorgon i Trollhättan. Energiminister Anna-Karin Hatt deltar liksom Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens generaldirektörer. Inledningen följs av två dagars parallella seminarier om energigasernas möjligheter och utmaningar.

2012-10-04 15:42 CEST Energigas Sverige Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde kunna öppna för en blocköverskridande satsning.

Biogassatsning ger inte det marknaden behöver

2012-09-20 13:44 CEST Energigas Sverige Regeringens satsning på stöd till ny biogasteknik är positiv men ger inte de volymökningar som i dagsläget behövs inom fordonssektorn. Även den efterfrågade ersättningen till biogasproduktion i lantbruket uteblir. Delvis felsatsade miljoner blir betyget från branschen.

Mer matavfallsinsamling minskar klimatutsläpp – Avfallsutredningen på rätt väg

2012-08-30 15:07 CEST Energigas Sverige "Matavfall som används till biogasproduktion och sedan utnyttjas som fordonsbränsle ger flera miljövinster. Dels tar vi hand om matavfallet på det mest effektiva sättet, dels minskar vi utsläppen i trafiken genom att ersätta bensin och diesel. Dessutom får vi i samband med biogasproduktionen en biogödsel som minskar behovet av handelsgödsel."