Pressmeddelanden

2030: Vi förverkligar visionen!

2013-12-16 10:10 CET Gröna Bilister Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, mm. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet.

2013-11-21 13:28 CET Energigas Sverige Energimyndigheten konstaterar helt riktigt att politiken kommer att ha en fortsatt viktig roll i uppbyggandet av biogasanläggningar och marknaden för fordonsgas. Ska utsläppen i transportsektorn och vår oljeimport minska så måste biogasmarknaden få möjlighet att fortsätta växa ordentligt.

Pris för arbete med flytande biogas

2013-10-23 16:29 CEST Energigas Sverige Flytande biogas till tunga fordon gav årets teknikpris vid Gasdagarna. Anläggningen i Lidköping bidrar till att framhålla Sveriges topposition på biogasområdet.

2013-10-07 09:26 CEST Energigas Sverige Rikstäckande biogasstöd, skatt på handelsgödsel, miljöfond för sjöfarten och konverteringsstöd är några av satsningarna från oppositionspartierna som kan gynna gasen.

2013-09-25 12:30 CEST Energigas Sverige En bra morot för bilköparna att välja gasbil, men förslaget till bonus-malus behöver kompletteras. Produktionen av biodrivmedel måste hänga med och även den tunga sektorn måste ges incitament att minska sina utsläpp.

Biogasen upp åtta procent

2013-09-18 14:58 CEST Energigas Sverige 2012 års biogasproduktion har ökat med åtta procent visar den nya statistiken och når 1,6 TWh. Trots ökningen råder fortfarande stor brist på biogas. Lönsamhetsproblemen gör att den realiserbara potentialen är långt ifrån uppnådd.

Höstbudgeten: Mikrovärmda kylskåpsrester räddar inte klimatet

2013-09-18 09:46 CEST Gröna Bilister Regeringens förslag för en ökad andel miljöbilar och förnybara bränslen är otillräckliga och kända sen tidigare. ”Mikrovärmd kylskåpsmat som inte räddar klimatet”, säger Gröna Bilister.

Positiv biogassignal från regeringen

2013-09-13 10:48 CEST Energigas Sverige - Beskedet är positivt och en signal från regeringen att biogasen är viktig för att minska utsläppen och bidra till omställningen av fordonsflottan.

Trots ökning av fordonsgasen oroas branschen

2013-09-09 07:30 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsätter att öka. Halvårsstatistiken visar på en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Men ökningstakten avtar jämfört med tidigare år. Klimatcertifikatsystem skulle kunna driva på försäljningen.

2013-09-05 18:25 CEST Energigas Sverige - Gas kommer att bli en allt viktigare del i det framtida hållbara samhället. Därför är det extra roligt att få möjligheten att välkomna gymnasieungdomar till årets Gasdagar – höstens viktigaste konferens för alla som intresserar sig för energifrågor, teknik och hållbar utveckling