Pressmeddelanden

Positivt besked om nedsatt förmånsvärde kan öka gasbilsförsäljning

2013-04-12 10:56 CEST Energigas Sverige Försäljningen av gasbilar som tjänstebilar kan åter ta fart, efter att regeringens beslut om förlängning av den nedsatta förmånsbeskattningen i tre år, från 2014 till utgången av 2016. Fler gasbilar på vägarna minskar utsläppen och driver på produktionen av biogas.

2013-04-12 09:42 CEST Gröna Bilister Det nedsatta förmånsvärdet för gasbilar förlängs till och med 2016. Det räcker för en ny gasbilsvår, bedömer Gröna Bilister som dock fortsatt efterfrågar en långsiktig, teknikneutral fordonsbeskattning.

2013-03-18 10:36 CET Energigas Sverige Beslut om kvotplikt för låginblandning i bensin och diesel. Men inget tydligt och långsiktigt besked för villkoren för biogasen. Energiministerns besked idag förlänger bara osäkerheten för de förnybara bränslena. Besked om långsiktiga styrmedel saknas fortfarande.

2013-02-26 14:34 CET Gröna Bilister Efter sju års förarbete har More Biogas Småland, i samarbete med lantbrukare och andra investerare, beslutat gå vidare med sin satsning på lokal biogasproduktion i Kalmar. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-26 10:10 CET Gröna Bilister Från 1 mars ska alla matrester som samlas in i Örebro rötas till biogas för fordonsdrift, med naturligt gödsel för jordbruket som restprodukt. Biogasen ska ersätta ca 486 000 liter bensin. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-25 13:20 CET Gröna Bilister Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-25 10:05 CET Gröna Bilister Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift – och rötningen sker i Kristianstad. Gröna Bilister berömmer kommunen för framsynthet, som nu ger resultat.

2013-02-19 18:12 CET Gröna Bilister Stockholms län har högst andel gasbilar, 5,75 % av miljöbilarna 2012, före Skåne 5,4 %, Östergötland 4,93 %, Västra Götaland 4,56 % och Västmanland 4,53%. Rikssnittet var 2012 4,26 %. Gröna Bilister föreslår fem enkla punkter för en snabbare omställning till fordonsgas.

2013-02-01 15:24 CET Gröna Bilister Bilmarknaden är sövd av gamla miljöbilar som drar ner både nybilsregistreringen och andelen bilar som uppfyller nya miljöbilsdefinitionen. Ändå nåddes 8,8 % miljöbilar enligt nya definitionen. Klart över förväntan, anger Gröna Bilister.

Fordonsgasen fortsätter växa men avmattning oroar

2013-01-23 08:00 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas ökade med dryga 16 procent under 2012 jämfört med året innan. Siffran visar att efterfrågan är fortsatt stor men att marknaden inte växer lika kraftfullt som tidigare år.