Pressmeddelanden

Ny enhet för fordonsgas

Ny enhet för fordonsgas

2013-12-27 08:00 CET
Den nya enheten för fordonsgas och ett ökande antal tankstationer gör att det nu blir ä...

Bra med gödselgasstöd till hela landet

Bra med gödselgasstöd till hela landet

2013-12-23 13:03 CET
Jordbruksverkets förslag att ge gödselgasstöd till lantbrukare i hela landet och inte a...

Scania ny medlem i Energigas Sverige

2013-12-19 14:02 CET
Intresset för gas ökar både inom svensk industri och i transportsektorn. Gas ses som et...

Nu krävs snabb politisk handlingskraft

2013-12-16 15:00 CET
Utvidgad kvotplikt med klimatstyrning och prispremie för produktion av andra generation...

2030: Vi förverkligar visionen!

2030: Vi förverkligar visionen!

2013-12-16 10:10 CET
Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsfl...

Biogasen behöver nya styrmedel enligt Energimyndigheten

2013-11-21 13:28 CET
Energimyndigheten konstaterar helt riktigt att politiken kommer att ha en fortsatt vikt...

Pris för arbete med flytande biogas

Pris för arbete med flytande biogas

2013-10-23 16:29 CEST
Flytande biogas till tunga fordon gav årets teknikpris vid Gasdagarna. Anläggningen i L...

Oppositionen satsar på biogasen

2013-10-07 09:26 CEST
Rikstäckande biogasstöd, skatt på handelsgödsel, miljöfond för sjöfarten och konverteri...

Bonus-malus måste kompletteras

2013-09-25 12:30 CEST
En bra morot för bilköparna att välja gasbil, men förslaget till bonus-malus behöver ko...

Biogasen upp åtta procent

Biogasen upp åtta procent

2013-09-18 14:58 CEST
2012 års biogasproduktion har ökat med åtta procent visar den nya statistiken och når 1...