Pressmeddelanden

Malmö får ännu en gasmack: Gröna Bilister positiva, uppmanar till snabbt byte till gas- och elbilar

2012-11-30 09:41 CET
Malmös tillgång på fordonsgas förbättras genom att AGA och Statoil nu öppnar en gasmack...

Ökad kännedom om energigaserna bland politiker

2012-11-08 15:18 CET
En ny undersökning bland politiker visar att kännedomen om flera av energigaserna ökar....

Energiminister Hatt en av huvudtalarna på årets Gasdagar

2012-10-23 12:10 CEST
Årets Gasdagar inleds imorgon i Trollhättan. Energiminister Anna-Karin Hatt deltar liks...

Skuggbudgetar med biogassatsningar

2012-10-04 15:42 CEST
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbu...

Biogasuppropet ett inspel till utredaren om fossiloberoende fordonsflotta

Biogasuppropet ett inspel till utredaren om fossiloberoende fordonsflotta

2012-07-04 19:10 CEST
Biogasuppropet och dess tydliga markering för biogasens värde blir ett bra inspel till ...

1 500 namnunderskrifter överlämnas till energiminister Hatt

2012-06-29 08:19 CEST
Biogasuppropet som lanserades i mitten av maj har samlat nästan 1 500 underskrifter. Fö...

Fler biogasbilar i Gästrikland

2012-06-12 08:31 CEST
Nu har Gästrike Återvinnare bytt ut tre personbilar till biogasbilar. Vi vill dra vårt ...

Biogasupprop ska få regeringen att agera

2012-05-23 08:15 CEST
Idag 23 maj, lanseras ett nationellt biogasupprop. Uppropet som kan undertecknas på www...

Försäljningen av fordonsgas slår nya rekord

2012-05-16 16:46 CEST
Under årets första kvartal ökade försäljningen av fordonsgas med drygt 23 procent jämfö...

Kvotplikten måste kompletteras

2012-04-20 13:00 CEST
- Den föreslagna kvotplikten kommer troligtvis bara att bidra med några ytterligare pro...