Pressmeddelanden

2012-11-08 15:18 CET Energigas Sverige En ny undersökning bland politiker visar att kännedomen om flera av energigaserna ökar. Allt fler ser gas som morgondagens drivmedel för transporter och som råvara för industri. Biogas är fortfarande populärast och kraftigast uppgång står gasolen för. Insikten om att biogasmarknaden kräver ekonomiska styrmedel är stor, vilket inger hopp för framtiden.

2012-10-23 12:10 CEST Energigas Sverige Årets Gasdagar inleds imorgon i Trollhättan. Energiminister Anna-Karin Hatt deltar liksom Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens generaldirektörer. Inledningen följs av två dagars parallella seminarier om energigasernas möjligheter och utmaningar.

2012-10-04 15:42 CEST Energigas Sverige Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde kunna öppna för en blocköverskridande satsning.

Biogassatsning ger inte det marknaden behöver

2012-09-20 13:44 CEST Energigas Sverige Regeringens satsning på stöd till ny biogasteknik är positiv men ger inte de volymökningar som i dagsläget behövs inom fordonssektorn. Även den efterfrågade ersättningen till biogasproduktion i lantbruket uteblir. Delvis felsatsade miljoner blir betyget från branschen.

Mer matavfallsinsamling minskar klimatutsläpp – Avfallsutredningen på rätt väg

2012-08-30 15:07 CEST Energigas Sverige "Matavfall som används till biogasproduktion och sedan utnyttjas som fordonsbränsle ger flera miljövinster. Dels tar vi hand om matavfallet på det mest effektiva sättet, dels minskar vi utsläppen i trafiken genom att ersätta bensin och diesel. Dessutom får vi i samband med biogasproduktionen en biogödsel som minskar behovet av handelsgödsel."

Fordonsgasen fortsätter öka

2012-08-17 09:07 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas steg under första halvåret med närmare 20 procent jämfört med förra året. Samtidigt som försäljningssiffrorna fortfarande stiger finns tecken på en avtagande ökning och en tydlig minskning av försäljningen av gasbilar.

Biogasuppropet ett inspel till utredaren om fossiloberoende fordonsflotta

2012-07-04 19:10 CEST Energigas Sverige Biogasuppropet och dess tydliga markering för biogasens värde blir ett bra inspel till utredaren och hans arbete med hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är viktigt att biogasens förutsättningar tydliggörs liksom möjligheterna att bidra till målet, säger Anders Mathiasson.

2012-06-29 08:19 CEST Energigas Sverige Biogasuppropet som lanserades i mitten av maj har samlat nästan 1 500 underskrifter. Företagare, politiker, lantbrukare och privatpersoner har alla valt att stödja uppropet till regeringen att främja biogasen. På onsdag kväll tar energiminister Anna-Karin Hatt emot listorna.

2012-06-12 08:31 CEST Gästrike återvinnare Nu har Gästrike Återvinnare bytt ut tre personbilar till biogasbilar. Vi vill dra vårt strå till stacken och dels minska utsläppen och dels inspirera andra att minska sina utsläpp av koldioxid. Kostnaden är lika som för de utbytta bilarna.

2012-05-23 08:15 CEST Energigas Sverige Idag 23 maj, lanseras ett nationellt biogasupprop. Uppropet som kan undertecknas på www.energigas.se stöds inledningsvis av ett flertal energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Samtliga kräver att regeringen nu tar initiativ till en ny nationell satsning på biogasproduktion.