Pressmeddelanden

Kraftig ökning av fordongasen i Stockholm

2012-02-28 13:40 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Stockholms län ökade med drygt 60 procent förra året jämfört med år 2010. Drygt 28 miljoner kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

Femdubbling av fordongasen i Gävleborg

2012-02-22 16:22 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Gävleborgs län ökade med mer än 400 procent förra året jämfört med år 2010. 481 000 kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

2012-02-22 08:30 CET Energigas Sverige Inför regeringsförhandlingarna om budgeten för nästa år står hoppet återigen till en biogasersättning för lantbrukare. LRF och Energigas Sverige menar att en metanreduceringsersättning skulle kunna få ingång böndernas biogasproduktion.

Fordonsgasen ökade med 30 procent förra året, men gasbilsförsäljningen sjunker

2012-01-23 07:52 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsatte att kraftigt öka under hela förra året, men statistiken för år 2011 visar att försäljningen av gasbilar nu sjunker efter tio års uppgång. Brist på besked om förmånsreduktion, miljöbilsdefinition och skattereduktion för förnybara drivmedel är förklaringen.

2012-01-03 16:27 CET Energigas Sverige Statistik visar att andelen sålda gasbilar, som andel av miljöbilarna, har sjunkit under 2011 från 5,7 till 5,1 procent. Nedgången beror på bristen av långsiktiga styrmedel för miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen måste skärpas och bättre främja förnybara drivmedel. För en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs dessutom en fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel efter 2013.

Ny rekordförsäljning av fordonsgas

2011-11-18 14:08 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas gav i september en ny toppnotering. Aldrig någonsin har så mycket fordonsgas sålts i Sverige. Statistiken för årets tredje kvartal visar på en fortsatt kraftig uppgång.

2011-11-03 13:50 CET Region Gävleborg Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar. År 2030 har regeringen satt målet att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen.

2011-11-03 12:39 CET Energigas Sverige Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar.

2011-10-06 14:56 CEST Energigas Sverige Av oppositionspartiernas skuggbudgetar framgår att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill återinföra någon form av klimatinvesteringsprogram för att minska utsläppen och stimulera omställningen. Av energigaserna är det ännu en gång biogasen som röner mest intresse och där vilja till politiskt stöd finns.

2011-09-30 08:00 CEST Energigas Sverige Statistiken för 2010 års produktion och användning av biogas visar att en allt större mängd biogas används till fordonsdrift. Nio nya uppgraderingsanläggningar för fordonsgas driftsattes förra året och andelen biogas som gick till fordon ökade med nästan 25 procent.