Pressmeddelanden

2012-05-10 10:10 CEST Energigas Sverige Regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel och till ny miljöbilsdefinition får lite ros men mest ris av gasbranschen. Tydligheten och långsiktigheten som är så viktig för hela fordonsmarknaden syns inte bland förslagen och alltför lite fokus ges åt målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

2012-04-20 13:00 CEST Energigas Sverige - Den föreslagna kvotplikten kommer troligtvis bara att bidra med några ytterligare procent mer förnybart i bränslemixen. Men för att nå en verklig omställning krävs som komplement ett kraftfull politisk satsning på biodrivmedlen såsom biogas.

2012-04-16 15:03 CEST Energigas Sverige Regeringens vårbudget, som presenteras i dag, innehåller några goda nyheter. Miljöbilsdefinitionen skärps och främjar förnybara bränslen. Dessutom förbättras kraftvärmeproduktionen och klimatstyrningen genom att koldioxidskattens slopas. Men det finns också oklarheter och besvikelser. Besked om långsiktiga stöd och styrmedel saknas för biogasen och fordonsgasen.

163 lantbrukare uppmanar regeringen att införa biogasstöd

2012-03-09 12:00 CET Energigas Sverige Inför regeringens förhandlingar om vårbudgeten uppmanar idag 163 lantbrukare runt om i landet finansministern och landsbygdsminister att införa biogasstödet som man väntat länge på. Ökad lönsamhet, arbetstillfällen och utsläppsminskningar står på spel.

Kraftig ökning av fordongasen i Stockholm

2012-02-28 13:40 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Stockholms län ökade med drygt 60 procent förra året jämfört med år 2010. Drygt 28 miljoner kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

Femdubbling av fordongasen i Gävleborg

2012-02-22 16:22 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Gävleborgs län ökade med mer än 400 procent förra året jämfört med år 2010. 481 000 kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

2012-02-22 08:30 CET Energigas Sverige Inför regeringsförhandlingarna om budgeten för nästa år står hoppet återigen till en biogasersättning för lantbrukare. LRF och Energigas Sverige menar att en metanreduceringsersättning skulle kunna få ingång böndernas biogasproduktion.

Fordonsgasen ökade med 30 procent förra året, men gasbilsförsäljningen sjunker

2012-01-23 07:52 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas fortsatte att kraftigt öka under hela förra året, men statistiken för år 2011 visar att försäljningen av gasbilar nu sjunker efter tio års uppgång. Brist på besked om förmånsreduktion, miljöbilsdefinition och skattereduktion för förnybara drivmedel är förklaringen.

2012-01-03 16:27 CET Energigas Sverige Statistik visar att andelen sålda gasbilar, som andel av miljöbilarna, har sjunkit under 2011 från 5,7 till 5,1 procent. Nedgången beror på bristen av långsiktiga styrmedel för miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen måste skärpas och bättre främja förnybara drivmedel. För en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs dessutom en fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel efter 2013.

Ny rekordförsäljning av fordonsgas

2011-11-18 14:08 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas gav i september en ny toppnotering. Aldrig någonsin har så mycket fordonsgas sålts i Sverige. Statistiken för årets tredje kvartal visar på en fortsatt kraftig uppgång.