Pressmeddelanden

2012-12-12 13:50 CET Energigas Sverige Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter med hjälp av naturgas, gasol och biogas.

2012-11-30 09:41 CET Gröna Bilister Malmös tillgång på fordonsgas förbättras genom att AGA och Statoil nu öppnar en gasmack vid trafikplats Vintrie på Yttre Ringvägen E20. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2012-10-23 12:10 CEST Energigas Sverige Årets Gasdagar inleds imorgon i Trollhättan. Energiminister Anna-Karin Hatt deltar liksom Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens generaldirektörer. Inledningen följs av två dagars parallella seminarier om energigasernas möjligheter och utmaningar.

Biogassatsning ger inte det marknaden behöver

2012-09-20 13:44 CEST Energigas Sverige Regeringens satsning på stöd till ny biogasteknik är positiv men ger inte de volymökningar som i dagsläget behövs inom fordonssektorn. Även den efterfrågade ersättningen till biogasproduktion i lantbruket uteblir. Delvis felsatsade miljoner blir betyget från branschen.

Mer matavfallsinsamling minskar klimatutsläpp – Avfallsutredningen på rätt väg

2012-08-30 15:07 CEST Energigas Sverige "Matavfall som används till biogasproduktion och sedan utnyttjas som fordonsbränsle ger flera miljövinster. Dels tar vi hand om matavfallet på det mest effektiva sättet, dels minskar vi utsläppen i trafiken genom att ersätta bensin och diesel. Dessutom får vi i samband med biogasproduktionen en biogödsel som minskar behovet av handelsgödsel."

Fordonsgasen fortsätter öka

2012-08-17 09:07 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas steg under första halvåret med närmare 20 procent jämfört med förra året. Samtidigt som försäljningssiffrorna fortfarande stiger finns tecken på en avtagande ökning och en tydlig minskning av försäljningen av gasbilar.

Biogasuppropet ett inspel till utredaren om fossiloberoende fordonsflotta

2012-07-04 19:10 CEST Energigas Sverige Biogasuppropet och dess tydliga markering för biogasens värde blir ett bra inspel till utredaren och hans arbete med hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är viktigt att biogasens förutsättningar tydliggörs liksom möjligheterna att bidra till målet, säger Anders Mathiasson.

2012-06-29 08:19 CEST Energigas Sverige Biogasuppropet som lanserades i mitten av maj har samlat nästan 1 500 underskrifter. Företagare, politiker, lantbrukare och privatpersoner har alla valt att stödja uppropet till regeringen att främja biogasen. På onsdag kväll tar energiminister Anna-Karin Hatt emot listorna.

2012-05-23 08:15 CEST Energigas Sverige Idag 23 maj, lanseras ett nationellt biogasupprop. Uppropet som kan undertecknas på www.energigas.se stöds inledningsvis av ett flertal energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Samtliga kräver att regeringen nu tar initiativ till en ny nationell satsning på biogasproduktion.

2012-05-16 16:46 CEST Energigas Sverige Under årets första kvartal ökade försäljningen av fordonsgas med drygt 23 procent jämfört med 2011. Försäljningen under mars uppgick till närmare 12 miljoner kubikmeter, vilket är den hittills högsta noteringen under en kalendermånad.