Pressmeddelanden

2012-06-12 08:31 CEST Gästrike återvinnare Nu har Gästrike Återvinnare bytt ut tre personbilar till biogasbilar. Vi vill dra vårt strå till stacken och dels minska utsläppen och dels inspirera andra att minska sina utsläpp av koldioxid. Kostnaden är lika som för de utbytta bilarna.

2012-05-23 08:15 CEST Energigas Sverige Idag 23 maj, lanseras ett nationellt biogasupprop. Uppropet som kan undertecknas på www.energigas.se stöds inledningsvis av ett flertal energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Samtliga kräver att regeringen nu tar initiativ till en ny nationell satsning på biogasproduktion.

2012-05-16 16:46 CEST Energigas Sverige Under årets första kvartal ökade försäljningen av fordonsgas med drygt 23 procent jämfört med 2011. Försäljningen under mars uppgick till närmare 12 miljoner kubikmeter, vilket är den hittills högsta noteringen under en kalendermånad.

2012-05-10 10:10 CEST Energigas Sverige Regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel och till ny miljöbilsdefinition får lite ros men mest ris av gasbranschen. Tydligheten och långsiktigheten som är så viktig för hela fordonsmarknaden syns inte bland förslagen och alltför lite fokus ges åt målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

2012-04-20 13:00 CEST Energigas Sverige - Den föreslagna kvotplikten kommer troligtvis bara att bidra med några ytterligare procent mer förnybart i bränslemixen. Men för att nå en verklig omställning krävs som komplement ett kraftfull politisk satsning på biodrivmedlen såsom biogas.

2012-04-16 15:03 CEST Energigas Sverige Regeringens vårbudget, som presenteras i dag, innehåller några goda nyheter. Miljöbilsdefinitionen skärps och främjar förnybara bränslen. Dessutom förbättras kraftvärmeproduktionen och klimatstyrningen genom att koldioxidskattens slopas. Men det finns också oklarheter och besvikelser. Besked om långsiktiga stöd och styrmedel saknas för biogasen och fordonsgasen.

163 lantbrukare uppmanar regeringen att införa biogasstöd

2012-03-09 12:00 CET Energigas Sverige Inför regeringens förhandlingar om vårbudgeten uppmanar idag 163 lantbrukare runt om i landet finansministern och landsbygdsminister att införa biogasstödet som man väntat länge på. Ökad lönsamhet, arbetstillfällen och utsläppsminskningar står på spel.

Kraftig ökning av fordongasen i Stockholm

2012-02-28 13:40 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Stockholms län ökade med drygt 60 procent förra året jämfört med år 2010. Drygt 28 miljoner kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

Femdubbling av fordongasen i Gävleborg

2012-02-22 16:22 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas i Gävleborgs län ökade med mer än 400 procent förra året jämfört med år 2010. 481 000 kubikmeter fordonsgas såldes i länet.

2012-02-22 08:30 CET Energigas Sverige Inför regeringsförhandlingarna om budgeten för nästa år står hoppet återigen till en biogasersättning för lantbrukare. LRF och Energigas Sverige menar att en metanreduceringsersättning skulle kunna få ingång böndernas biogasproduktion.