Pressmeddelanden

2013-02-26 10:10 CET Gröna Bilister Från 1 mars ska alla matrester som samlas in i Örebro rötas till biogas för fordonsdrift, med naturligt gödsel för jordbruket som restprodukt. Biogasen ska ersätta ca 486 000 liter bensin. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-25 13:20 CET Gröna Bilister Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2013-02-25 10:05 CET Gröna Bilister Malmös obligatoriska insamling av matavfall sprids nu stadsdel för stadsdel, tills alla alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter i hela staden är med 2015. Matavfallet ska rötas till biogas för fordonsdrift – och rötningen sker i Kristianstad. Gröna Bilister berömmer kommunen för framsynthet, som nu ger resultat.

2013-02-19 18:12 CET Gröna Bilister Stockholms län har högst andel gasbilar, 5,75 % av miljöbilarna 2012, före Skåne 5,4 %, Östergötland 4,93 %, Västra Götaland 4,56 % och Västmanland 4,53%. Rikssnittet var 2012 4,26 %. Gröna Bilister föreslår fem enkla punkter för en snabbare omställning till fordonsgas.

2013-02-01 15:24 CET Gröna Bilister Bilmarknaden är sövd av gamla miljöbilar som drar ner både nybilsregistreringen och andelen bilar som uppfyller nya miljöbilsdefinitionen. Ändå nåddes 8,8 % miljöbilar enligt nya definitionen. Klart över förväntan, anger Gröna Bilister.

Fordonsgasen fortsätter växa men avmattning oroar

2013-01-23 08:00 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas ökade med dryga 16 procent under 2012 jämfört med året innan. Siffran visar att efterfrågan är fortsatt stor men att marknaden inte växer lika kraftfullt som tidigare år.

2012-12-12 13:50 CET Energigas Sverige Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter med hjälp av naturgas, gasol och biogas.

2012-11-30 09:41 CET Gröna Bilister Malmös tillgång på fordonsgas förbättras genom att AGA och Statoil nu öppnar en gasmack vid trafikplats Vintrie på Yttre Ringvägen E20. Gröna Bilister är positiva och uppmanar staden, dess företagare och privatbilister att skyndsamt byta till gas- eller elbilar.

2012-11-08 15:18 CET Energigas Sverige En ny undersökning bland politiker visar att kännedomen om flera av energigaserna ökar. Allt fler ser gas som morgondagens drivmedel för transporter och som råvara för industri. Biogas är fortfarande populärast och kraftigast uppgång står gasolen för. Insikten om att biogasmarknaden kräver ekonomiska styrmedel är stor, vilket inger hopp för framtiden.

2012-10-23 12:10 CEST Energigas Sverige Årets Gasdagar inleds imorgon i Trollhättan. Energiminister Anna-Karin Hatt deltar liksom Energimyndighetens och Energimarknadsinspektionens generaldirektörer. Inledningen följs av två dagars parallella seminarier om energigasernas möjligheter och utmaningar.