Pressmeddelanden

2010-10-15 11:35 CEST Energigas Sverige Det har aldrig tidigare sålts så mycket miljövänlig fordonsgas till landets personbilar och bussar. Nu startar en ny era för tankstationer där fordonsgas även kan tankas i flytande form i lastbilar. På onsdag den 20 oktober kl 8.00 inviger FordonsGas Sverige AB tillsammans med Volvo Lastvagnar AB Europas första publika tankstation för flytande fordonsgas vid Stigs center i Göteborg.

2010-10-12 14:06 CEST Energigas Sverige Energigas Sverige är kritiska till att tydliga besked om det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar saknas i budgetpropositionen. Regeringen väljer istället att framhålla sin så kallade ”supermiljöbilspremie”. Vi är mycket besvikna att regeringen inte förstår vilka problem de oklara beskeden kring förmånsvärdet skapar för fordonstillverkarna och företagen som satsar på miljövänlig gasdrift.

2010-10-01 12:53 CEST Energigas Sverige

2010-09-29 13:44 CEST Energigas Sverige I dagens nyhetsbrev beskriver Energigas Sverige den positiva utvecklingen av fordonsgasmarknaden i Sverige, samt de specifika problem som finns i Stockholm. För att läsa och prenumerera på nyhetsbrevet direkt, gå in på: http://www.energigas.se/Publikationer/Nyhetsbrev.aspx

2010-09-27 17:25 CEST Energigas Sverige Norrbottens Handelskammare och Energigas Sverige anordnar tillsammans ett seminarium i Luleå 5 oktober. Ett ypperligt tillfälle för dig som är företagare, tjänsteman, journalist eller politiker att lära dig mer om energigaser och vilka möjligheter som finns.

2010-09-17 11:43 CEST Energigas Sverige Fordonsgasen tar marknadsandelar från konventionella bränslen som bensin vilket minskar oljeberoendet och utsläppen från trafiken.

2010-09-01 09:11 CEST Energigas Sverige Det rödgröna samarbetet presenterade igår sin regeringsplattform för 2011-2014. Gasbranschen ser mycket positivt på de rödgrönas förslag för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Detta visar inte bara på en seriös ambition att möta klimatutmaningen, utan också att främja svensk miljöteknik och försörjningstrygghet.

Genombrott för gasbilsförsäljningen – politiken påverkar framtiden

2010-08-27 13:44 CEST Energigas Sverige I juni ökade försäljningen av gas till fordon i Sverige med nästan 50 procent. Under första halvåret 2010 såldes 65 procent fler gasbilar än samma period 2009. Det senaste året har tveklöst varit ett genombrott för gasbilsmarknaden. Gasbranschen förutsätter att gårdagens besked från alliansen om att man vill förlänga det reducerade förmånsvärdet gäller under hela nästa mandatperiod.

2010-08-26 14:21 CEST Energigas Sverige Energigas Sverige välkomnar alliansens besked idag om att det nedsatta förmånsvärdet för gasfordon fortsätter: "Nu visar regeringen att man vill se en långsiktig satsning på gasbilar som ett sätt att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030".

2010-08-10 09:41 CEST Energigas Sverige - Att säga nej till undersökningar i syfte att klargöra om det finns naturgas i Sverige är att sticka huvudet i sanden och äventyra den framtida energiförsörjningen och sysselsättningen vid många industrier, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.