Pressmeddelanden

2011-03-24 15:52 CET Energigas Sverige – En hel bransch väntar nu på Finansministerns besked om förmånsbeskattningen för gasbilsköparna. Bilhandlarna vill sälja gasbilar men nu måste även de få besked om vad som gäller förmånsbeskattningen så att de kan informera sina kunder på bästa sätt, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

2011-03-11 10:19 CET Energigas Sverige Försäljningen av nya gasbilar minskar kraftigt, visar senaste statistiken. Under februari såldes nästan 60 procent färre gasbilar än under februari förra året. Anledningen är att regeringen inte ger besked om förmånsbeskattningen för tjänstebilarna. Nu begär Energigas Sverige möte med ansvariga ministrar.

2011-03-04 07:49 CET Energigas Sverige Om Stockholms län förädlat de dryga 122 000 ton matavfall som produceras av bland annat hushåll och restauranger till biogas hade länet kunnat vara självförsörjande av den starkt efterfrågade fordonsgasen.

2011-02-15 13:53 CET Energigas Sverige Leveranserna av fordonsgas ökade med 35 procent förra året jämfört med år 2009. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står idag för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Flera län står samtidigt för ökningar på över 200 procent.

2011-02-03 11:43 CET Energigas Sverige – Miljöministerns besked igår att han vill behålla dagens reducering av förmånsvärdet för gasbilar är precis den signal som vi väntat på. Mycket positivt, säger Anders Mathiasson vd Energigas Sverige.

2011-01-31 12:47 CET Energigas Sverige Energigas Sverige och Sveriges Hamnar bjuder in till seminarium den 10 februari i Stockholm om LNG och dess möjligheter inom sjöfarten.

2011-01-28 15:09 CET Energigas Sverige ”Försäljningsskatt på nya bilar med höga utsläpp är ett bra förslag. Men ska vi nå målet om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2020 måste staten även stötta introduktionen av andra former av drivmedel”.

2011-01-26 07:00 CET Energigas Sverige En av tre bussar som nyregistrerades i Sverige förra året var en gasbuss. Även andelen bland de tunga gaslastbilar stiger. En av förklaringarna är den ökade produktionen av biogas från avfall.

Svik inte gasbilsutvecklingen

2011-01-11 17:00 CET Energigas Sverige Ny statistik visar på positiv utveckling av gasbilsförsäljningen. Förra året nyregistrerades nästan 9000 gasfordon i Sverige. Samtidigt visar siffrorna att den positiva försäljningstrenden föll under senare delen av året. Det uteblivna beskedet om reducerat förmånsvärde från regeringen tros ligga bakom den fallande trenden.

2010-12-30 09:14 CET Energigas Sverige År 2010 blev ett rekordår för fordonsgasen. Det såldes nästan 35 procent mer fordonsgas 2010 än 2009.