Pressmeddelanden

2011-04-13 13:00 CEST Energigas Sverige - Äntligen! Det här beskedet har vi väntat på i över ett år. Nu kan försäljningen av gasbilar återigen ta fart efter nästan ett år av kraftig nedgång på grund av osäkerhet kring förmånsvärdet, säger Anders Mathiasson, vd för branschorganisationen Energigas Sverige.

2011-04-05 09:00 CEST Energigas Sverige - Energimyndighetens förslag till biogasstrategi motsvarar varken de direktiv som regeringen gav eller de förväntningar som branschen har. Myndigheten verkar inte alls tro på biogasens framtida potential vilket är märkligt i en tid av klimatförändringar och ökade miljöproblem, säger Anders Mathiasson, vd vid Energigas Sverige.

2011-03-24 15:52 CET Energigas Sverige – En hel bransch väntar nu på Finansministerns besked om förmånsbeskattningen för gasbilsköparna. Bilhandlarna vill sälja gasbilar men nu måste även de få besked om vad som gäller förmånsbeskattningen så att de kan informera sina kunder på bästa sätt, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

2011-03-11 10:19 CET Energigas Sverige Försäljningen av nya gasbilar minskar kraftigt, visar senaste statistiken. Under februari såldes nästan 60 procent färre gasbilar än under februari förra året. Anledningen är att regeringen inte ger besked om förmånsbeskattningen för tjänstebilarna. Nu begär Energigas Sverige möte med ansvariga ministrar.

2011-03-04 07:49 CET Energigas Sverige Om Stockholms län förädlat de dryga 122 000 ton matavfall som produceras av bland annat hushåll och restauranger till biogas hade länet kunnat vara självförsörjande av den starkt efterfrågade fordonsgasen.

2011-02-15 13:53 CET Energigas Sverige Leveranserna av fordonsgas ökade med 35 procent förra året jämfört med år 2009. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står idag för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Flera län står samtidigt för ökningar på över 200 procent.

2011-02-03 11:43 CET Energigas Sverige – Miljöministerns besked igår att han vill behålla dagens reducering av förmånsvärdet för gasbilar är precis den signal som vi väntat på. Mycket positivt, säger Anders Mathiasson vd Energigas Sverige.

2011-01-28 15:09 CET Energigas Sverige ”Försäljningsskatt på nya bilar med höga utsläpp är ett bra förslag. Men ska vi nå målet om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2020 måste staten även stötta introduktionen av andra former av drivmedel”.

Svik inte gasbilsutvecklingen

2011-01-11 17:00 CET Energigas Sverige Ny statistik visar på positiv utveckling av gasbilsförsäljningen. Förra året nyregistrerades nästan 9000 gasfordon i Sverige. Samtidigt visar siffrorna att den positiva försäljningstrenden föll under senare delen av året. Det uteblivna beskedet om reducerat förmånsvärde från regeringen tros ligga bakom den fallande trenden.

2010-12-28 16:16 CET Energigas Sverige AGA, Energigas Sverige, E.ON och Stockholm Gas har skickat ett brev till alla gasbilsförare i Stockholmsområdet. Brevet handlar om gasbilarnas miljöfördelar, samt beklagar de problem som förarna kan ha haft med gasbristen. Brevet beskriver de åtgärder som nu vidtas för att förbättra situationen.