Pressmeddelanden

2012-01-03 16:27 CET Energigas Sverige Statistik visar att andelen sålda gasbilar, som andel av miljöbilarna, har sjunkit under 2011 från 5,7 till 5,1 procent. Nedgången beror på bristen av långsiktiga styrmedel för miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen måste skärpas och bättre främja förnybara drivmedel. För en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs dessutom en fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel efter 2013.

Ny rekordförsäljning av fordonsgas

2011-11-18 14:08 CET Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas gav i september en ny toppnotering. Aldrig någonsin har så mycket fordonsgas sålts i Sverige. Statistiken för årets tredje kvartal visar på en fortsatt kraftig uppgång.

2011-11-03 13:50 CET Region Gävleborg Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar. År 2030 har regeringen satt målet att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen.

2011-11-03 12:39 CET Energigas Sverige Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar.

2011-10-06 14:56 CEST Energigas Sverige Av oppositionspartiernas skuggbudgetar framgår att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill återinföra någon form av klimatinvesteringsprogram för att minska utsläppen och stimulera omställningen. Av energigaserna är det ännu en gång biogasen som röner mest intresse och där vilja till politiskt stöd finns.

2011-09-30 08:00 CEST Energigas Sverige Statistiken för 2010 års produktion och användning av biogas visar att en allt större mängd biogas används till fordonsdrift. Nio nya uppgraderingsanläggningar för fordonsgas driftsattes förra året och andelen biogas som gick till fordon ökade med nästan 25 procent.

2011-08-24 14:00 CEST Energigas Sverige Leveranserna av fordonsgas ökade under första halvåret med 35 % jämfört med förra året men efterfrågan är fortfarande större än tillgången.

2011-07-01 09:00 CEST Energigas Sverige Sverige bör bygga upp infrastruktur för import och användning av flytande naturgas, LNG. Energigas Sverige har beställt två rapporter om hur en sådan infrastruktur kan se ut. Potentialen för att byta ut olja och diesel mot LNG är stor.

2011-06-16 14:30 CEST Energigas Sverige I Gröna Bilisters lista över Miljöbästa bil 2011 blir det storslam för gasbilarna. Tre gasbilar tar första, andra och tredjeplats i den sammanlagda omröstningen gjord av fyra olika jurygrupper.

2011-06-09 08:03 CEST Energigas Sverige Leveranserna av fordonsgas ökade under första kvartalet med 37 % jämfört med förra årets första tre månader. Försäljningen av gasbilar har även tagit fart efter en tids nedgång.