Pressmeddelanden

2011-03-11 10:19 CET Energigas Sverige Försäljningen av nya gasbilar minskar kraftigt, visar senaste statistiken. Under februari såldes nästan 60 procent färre gasbilar än under februari förra året. Anledningen är att regeringen inte ger besked om förmånsbeskattningen för tjänstebilarna. Nu begär Energigas Sverige möte med ansvariga ministrar.

2011-03-04 07:49 CET Energigas Sverige Om Stockholms län förädlat de dryga 122 000 ton matavfall som produceras av bland annat hushåll och restauranger till biogas hade länet kunnat vara självförsörjande av den starkt efterfrågade fordonsgasen.

2011-02-15 13:53 CET Energigas Sverige Leveranserna av fordonsgas ökade med 35 procent förra året jämfört med år 2009. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står idag för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Flera län står samtidigt för ökningar på över 200 procent.

2011-02-03 11:43 CET Energigas Sverige – Miljöministerns besked igår att han vill behålla dagens reducering av förmånsvärdet för gasbilar är precis den signal som vi väntat på. Mycket positivt, säger Anders Mathiasson vd Energigas Sverige.

2011-01-28 15:09 CET Energigas Sverige ”Försäljningsskatt på nya bilar med höga utsläpp är ett bra förslag. Men ska vi nå målet om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2020 måste staten även stötta introduktionen av andra former av drivmedel”.

Svik inte gasbilsutvecklingen

2011-01-11 17:00 CET Energigas Sverige Ny statistik visar på positiv utveckling av gasbilsförsäljningen. Förra året nyregistrerades nästan 9000 gasfordon i Sverige. Samtidigt visar siffrorna att den positiva försäljningstrenden föll under senare delen av året. Det uteblivna beskedet om reducerat förmånsvärde från regeringen tros ligga bakom den fallande trenden.

2010-12-28 16:16 CET Energigas Sverige AGA, Energigas Sverige, E.ON och Stockholm Gas har skickat ett brev till alla gasbilsförare i Stockholmsområdet. Brevet handlar om gasbilarnas miljöfördelar, samt beklagar de problem som förarna kan ha haft med gasbristen. Brevet beskriver de åtgärder som nu vidtas för att förbättra situationen.

2010-12-17 13:59 CET Energigas Sverige Idag hölls det första rundabordssamtalet efter valet om biogas och fordonsgastillgången i Stockholm. Fördelen av politisk enighet, acceptans för naturgasens roll som back-up, samt behovet av skyndsamma beslut om ökad insamling av matavfall var tre budskap som jag framförde vid mötet, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

2010-11-24 15:27 CET Energigas Sverige Officiell invigning av Sveriges största tankstation för fordonsgas sker imorgon torsdagen den 25 november av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Tid: 14.00. Plats: Pilotvägen 2, Arlanda flygplats (invid väg 273).

2010-11-19 05:30 CET Energigas Sverige Ny statistik visar att fordonsgasförsäljningen fortsätter att stiga. Under september månad så ökade fordonsgasvolymerna med 34 procent jämfört med året innan. Biogasandelen i fordonsgasen ökar mest. Totalt sett innehåller fordonsgasen i genomsnitt över 60 procent biogas.