Pressmeddelanden

2012-11-13 19:07 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 150 cm Premium Power LED fristående armaturer installerade. De robusta aluminium armaturerna ger en fin, enhetlig och jämn ljusfördelning. Belysningen regleras med rörelsedetektorer som efter 5 minuter sänker belysningsnivån till ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare och mer naturliga...

2012-11-07 14:32 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 2 500 meter intelligent Premium Power LED installerat i linje. Styrningen sker med hjälp av en pekskärm och är programmerad för ett dagsläge och ett nattläge. Belysningen växlar vid bortfall av matningsspänningen automatiskt in en nödgenerator som driver belysningen på ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på...

Fox Design levererar belysning till Strömparterren, Stockholm

2012-10-30 10:03 CET Belysning från Fox Design Sommaren 2012 monterades belysning i 6st specialritade räcken på Strömparterren i Stockholm. Med sin placering mellan Stockholms slott och operan är det en av Stockholms vackraste och mest besökta platser. Det blev 3-4 st HLS-puckar i varje räcke, monterade i ledstångens mittdel som är fyrkantsrör och riktade rakt ned. Helt dold montering som dessutom är vandalsäker.

Nya möjligheter att styra gatubelysningen

2012-10-17 14:55 CEST Infracontrol AB När hösten är här är man tacksam för att det finns fungerande belysning på gator och torg. Företaget Infracontrol har nu gjort det ännu enklare för kommuner att ta kontroll och säkra att gatubelysningen fungerar som den ska. Genom att ansluta sina belysningscentraler till den webbaserade tjänsten Infracontrol Online kan driftskostnader och miljöpåverkan minskas på ett enkelt sätt.

2012-10-10 13:05 CEST LED & LED Moderna LED föddes för 50 år sedan denna månad och har blivit en daglig elektronisk ljusanordning som finns i många produkter. 2011 Stod allmänbelysning för den största andelen (35%) av den totala LED marknaden, följt av mobila enheter (30%) och signalering/skyltar (18%). År 2020 förväntas kostnaderna för en LED lampa vara halva dess nuvarande kostnad. För femtio år sedan skapades den första.....

Ny upphandlingsguide för utomhusbelysning

2012-10-08 07:30 CEST Belysningsbranschen Många kommuner behöver just nu byta ut gamla väg- och gatubelysningsanläggningar i en snabbare takt än normalt på grund av kvicksilverlampans förestående utfasning år 2015. Det finns därför en risk att man sneglar mer på kostnader än på kvalitet. En expertgrupp inom Belysningsbranschen har tagit fram en ny upphandlingsguide för att hjälpa upphandlare att ställa rätt kvalitetskrav.

2012-10-05 16:09 CEST LED & LED En nybyggd återförsäljaranläggning öppnade nyligen med LED belysning installerad, istället för traditionell HID belysning. Totalt fyrtiofyra LED armaturer installerades, vilket ger dramatiskt lägre energi- och underhållskostnader, samt en mycket lägre ägandekostnad. Man undviker även reflexer från belysningen, blå ses som en ”riktig” blå, och snedvrids inte till turkos, röd är röd och inte.....

2012-10-05 14:42 CEST LED & LED En jämförelse av gångvägsbelysning i New Yorks Central Park mellan de nya LED lamporna kontra de gamla metallhalogenlamporna, har visat sig att man med den nya LED lamporna har minskat energiförbrukning betydligt. LED lamporna utvärderades och visade sig ge betydande energibesparingar, längre livslängd och bättre ljuskvalitet i förhållande till befintlig metallhalogen (MH) lampor.....

Rådhuset och Margretegärdeskolan får fasadbelysning

2012-10-05 12:11 CEST Uddevalla kommun På kvällen tisdagen den 9 oktober testar Tekniska kontoret olika belysningsförslag på fasaderna samt en bergsida i centrum.

2012-10-02 14:25 CEST LED & LED Över 400 stycken 4W LED spotlights skapar en underbar atmosfär på den 3 våningar stora whiskeyutställningen. Det tidigare 50W halogenlamporna är nu ett minne blott, genom att använda LED lampor kommer de löpande elkostnaderna för belysningen att minska med en hela 92%. Tullamore Dew är det näst största varumärken för irländsk whiskey i världen, säljer mer än 750 000 flaskor över hela världen.....