Pressmeddelanden

2013-01-11 09:06 CET LED & LED Nu när högtrycksnatriumlampor och kvicksilverlampor är på väg mot sitt slut är det dags att uppgradera till energieffektiva LED lampor. Ineffektiva högtrycksnatriumlampor är på väg att fasas ut genom ekodesigndirektivet. År 2012 förbjöds de minst effektiva lamporna. Under en övergångsperiod har de kunnat användas för att täcka behovet av belysning när kvicksilverlamporna förbjuds...

2013-01-03 19:39 CET LED & LED Engelsk stormarknad är den första butiken med endast lysdioder i hela byggnaden. Lagret och baksidan av stormarknaden och hela 6 000 m2 butiksyta är alla upplysta av LED belysning. Förbrukningen inne i butiken är endast 10 W/m2, vilket är ett nytt rekord, en av de mest effektiva butikerna hittills. Samtlig belysning är 4000 K (naturligt vitt sken), vilket ger ett behagligt ljussken....

2012-12-17 16:22 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium) gatubelysning kommer en LED gatubelysning att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED Gatubelysning DOMO kommer att vara bättre rustad för att klara extremt....

2012-12-12 08:51 CET LED & LED Många har behov av att modernisera sina väg-, gatu- och parkbelysningsanläggningar till ett miljöriktigt alternativ. En belysningsanläggning ger upphov till miljöbelastning och den allra största delen, över 80 % av den totala miljöbelastningen , orsakas av dess elförbrukning. Val av system och anläggningens dimensionering är avgörande för den framtida miljöbelastningen, transporter vid.....

2012-12-12 08:21 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium), MH (metallhalogen) eller HQL (kvicksilver) armaturanläggning kommer en DOMO Power LED anläggning att fungera i upp till 80 000 timmar och avsevärt minska energiförbrukningen. En installation där man använder DOMO Power LED kommer...

2012-12-12 07:54 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium) gatubelysningslampa kommer en LED PRO Street Lamp 28W E40 att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED PRO Street Lamp 28W E40 kommer att vara bättre rustad för.....

2012-11-16 11:04 CET LED & LED Mall of America i Bloomington MN, USA, har installerat nya LED armaturer vilka har ersatt 5 600 stycken HID lampor i detta sjuvåningars parkeringsgarage som rymmer 12 550 parkeringsplatser. LED armaturen ger överlägsen lodrät och vågrät illuminans, vilket är viktigt av säkerhetsskäl och ger en god enhetlighet och eliminerar reflexer. När vi blir äldre anpassas inte våra ögon som de brukade.....

2012-11-14 17:31 CET LED & LED Företag uppgraderar sin belysning vilket förbättrar ljuskvaliteten, arbetsmiljön för de anställda, minskar elräkningen och höjer säkerheten. Företagets försäkringsbedömare rekommenderade att natriumlamporna och lysrören i fabriken borde ersättas eftersom förkopplingsdonen, som var äldre än 25 år, höll på att bli en brandrisk. Säkerhet, inte bara ekonomi, var en viktig faktor i valet av effektiv...

2012-11-13 19:07 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 150 cm Premium Power LED fristående armaturer installerade. De robusta aluminium armaturerna ger en fin, enhetlig och jämn ljusfördelning. Belysningen regleras med rörelsedetektorer som efter 5 minuter sänker belysningsnivån till ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare och mer naturliga...

2012-11-07 14:32 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 2 500 meter intelligent Premium Power LED installerat i linje. Styrningen sker med hjälp av en pekskärm och är programmerad för ett dagsläge och ett nattläge. Belysningen växlar vid bortfall av matningsspänningen automatiskt in en nödgenerator som driver belysningen på ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på...