Pressmeddelanden

2012-12-17 16:22 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium) gatubelysning kommer en LED gatubelysning att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED Gatubelysning DOMO kommer att vara bättre rustad för att klara extremt....

2012-12-12 08:51 CET LED & LED Många har behov av att modernisera sina väg-, gatu- och parkbelysningsanläggningar till ett miljöriktigt alternativ. En belysningsanläggning ger upphov till miljöbelastning och den allra största delen, över 80 % av den totala miljöbelastningen , orsakas av dess elförbrukning. Val av system och anläggningens dimensionering är avgörande för den framtida miljöbelastningen, transporter vid.....

2012-12-12 08:21 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium), MH (metallhalogen) eller HQL (kvicksilver) armaturanläggning kommer en DOMO Power LED anläggning att fungera i upp till 80 000 timmar och avsevärt minska energiförbrukningen. En installation där man använder DOMO Power LED kommer...

2012-12-12 07:54 CET LED & LED LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium) gatubelysningslampa kommer en LED PRO Street Lamp 28W E40 att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED PRO Street Lamp 28W E40 kommer att vara bättre rustad för.....

2012-11-16 11:04 CET LED & LED Mall of America i Bloomington MN, USA, har installerat nya LED armaturer vilka har ersatt 5 600 stycken HID lampor i detta sjuvåningars parkeringsgarage som rymmer 12 550 parkeringsplatser. LED armaturen ger överlägsen lodrät och vågrät illuminans, vilket är viktigt av säkerhetsskäl och ger en god enhetlighet och eliminerar reflexer. När vi blir äldre anpassas inte våra ögon som de brukade.....

2012-11-14 17:31 CET LED & LED Företag uppgraderar sin belysning vilket förbättrar ljuskvaliteten, arbetsmiljön för de anställda, minskar elräkningen och höjer säkerheten. Företagets försäkringsbedömare rekommenderade att natriumlamporna och lysrören i fabriken borde ersättas eftersom förkopplingsdonen, som var äldre än 25 år, höll på att bli en brandrisk. Säkerhet, inte bara ekonomi, var en viktig faktor i valet av effektiv...

2012-11-13 19:07 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 150 cm Premium Power LED fristående armaturer installerade. De robusta aluminium armaturerna ger en fin, enhetlig och jämn ljusfördelning. Belysningen regleras med rörelsedetektorer som efter 5 minuter sänker belysningsnivån till ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare och mer naturliga...

2012-11-07 14:32 CET LED & LED Den nya parkeringsgaraget har fått 2 500 meter intelligent Premium Power LED installerat i linje. Styrningen sker med hjälp av en pekskärm och är programmerad för ett dagsläge och ett nattläge. Belysningen växlar vid bortfall av matningsspänningen automatiskt in en nödgenerator som driver belysningen på ett förinställt värde på 10%. Garagets videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på...

Fox Design levererar belysning till Strömparterren, Stockholm

2012-10-30 10:03 CET Belysning från Fox Design Sommaren 2012 monterades belysning i 6st specialritade räcken på Strömparterren i Stockholm. Med sin placering mellan Stockholms slott och operan är det en av Stockholms vackraste och mest besökta platser. Det blev 3-4 st HLS-puckar i varje räcke, monterade i ledstångens mittdel som är fyrkantsrör och riktade rakt ned. Helt dold montering som dessutom är vandalsäker.

Nya möjligheter att styra gatubelysningen

2012-10-17 14:55 CEST Infracontrol AB När hösten är här är man tacksam för att det finns fungerande belysning på gator och torg. Företaget Infracontrol har nu gjort det ännu enklare för kommuner att ta kontroll och säkra att gatubelysningen fungerar som den ska. Genom att ansluta sina belysningscentraler till den webbaserade tjänsten Infracontrol Online kan driftskostnader och miljöpåverkan minskas på ett enkelt sätt.