Pressmeddelanden

JOURNALISTERNA I SVERIGE INOM PUBLIC SERVICE & RIKSMEDIA HAR ETT STORT ANSVAR, kommer dessa taga ansvaret?

2014-12-29 09:45 CET
Här delges nu i december 2014 om Försäkringskassan generaldirektör Dan Eliasson och rät...

Försäkringskassan förlorade i HD mål T 2139-12 av datum 2013-12-27

2014-01-24 09:25 CET
2013-12-27 avgjordes via HD dom en tvist där Försäkringskassan förlorade.Försäkringskas...

Försäkringskassans trovärdighet är "krossad"

2013-11-24 19:14 CET
Försäkringskassans trovärdighet är "krossad" vid handläggning på området gränsöverskrid...

Sverige en gång förebild på området demokrati och rättssäkerhet

2013-11-12 06:46 CET
Med generaldirektör Dan Eliasson som ”kapten på båten” har Försäkringskassans varumär...

Försäkringskassan anklagas av allmänheten för som synes grundlagsbrott m.m.

2013-10-04 06:37 CEST
Hur kan det komma sig att Försäkringskassans ledning kan som synes tillåtas att bedriva...

Sverige aktivt förhindrar Lissabonfördragets Rättighetsstadga på området fri rörlighet

2013-09-24 15:11 CEST
OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2...

Försäkringskassan undanhåller medborgarna EU-rättigheten till fri rörlighet

2013-08-21 07:50 CEST
Försäkringskassan har över tid undanhållit medborgarna i Sverige att det föreligger sky...

Försäkringskassan & rättsövergrepp gentemot allmänheten

2013-06-08 16:02 CEST
I Irma Larsson ärendet fortsätter Försäkringskassan med de generella och systematiska r...

Försäkringskassan fortsätter att trotsa EU-domstolens domar

2013-05-14 20:28 CEST
Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager "Slutsatsen av rapporten med stöd av EU-kommissio...

Försäkringskassan måste granskas av journalister

2013-03-27 08:44 CET
I strid med Kammarrätten Göteborgs återförvisningsbeslut 2012-06-07 om handläggning ”ut...