Pressmeddelanden

2015-01-23 14:16 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En inspektion har visat påtagliga brister i studier utförda vid det indiska forskningsföretaget GVK Biosciences. Studierna har legat till grund för godkännandet av ett antal läkemedel inom EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar nu att marknadsföringstillståndet återkallas för dessa läkemedel. Läkemedel av kritisk betydelse för patienter får vara kvar.

Ny faktabroschyr om epilepsi

2014-01-27 14:38 CET Actavis Actavis har ett flertal mediciner inom epilepsi. I våra dagliga kontakter med neurologer, epilepsisjuksköterskor, patienter och anhöriga har det vid upprepade tillfällen framförts ett behov av en ny och uppdaterad bok om epilepsi. Från tidigare produktioner av andra läkemedelsföretag har vi beslutat att ta över stafettpinnen och producera en produktobunden bok om epilepsi.

2014-01-08 10:43 CET Sveriges Apoteksförening Idag inleder TLV och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel.

2013-05-10 07:00 CEST Parkinsonförbundet – "Trots att det är samhällsekonomiskt lönsamt utförs inte medicinskt motiverade operationer" säger avgående ordförande Karl-Gunnar Skoog i sitt inledningstal på Parkinsonförbundets kongress 11-12 maj på Barkarby Gård utanför Stockholm.

Idag lanserar Actavis den nya logotypen

2013-03-18 15:31 CET Actavis Idag lanserar Actavis den nya logotypen. Den kommer succesivt att byta ut den tidigare logotypen på samtliga produkter. Man kommer även att se den nya logotypen på kommande nylanseringar och i marknadsföringsmaterial.

Stipendium tilldelat apoteksforskning som rör farmaceutiska tjänster

2012-11-06 08:14 CET Actavis Actavis stipendium á 100 000 kronor delas idag ut för andra gången. Stipendiaten är Amirthan Amirthalingam, Uppsala. Han ska studera huruvida en riktad farmaceutisk åtgärd i form av rådgivning kan leda till förbättrad följsamhet till blodtryckssänkande behandling.Syftet med stipendiet är att stödja och utveckla den professionella verksamheten på landets öppenvårdsapotek. .

Watson slutför Actavis-förvärv

2012-11-01 13:35 CET Actavis Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE:WPI) meddelade i dag att man slutfört förvärvet av Actavis Group för 4,25 miljarder euro. Med förvärvet skapas världens tredje största läkemedelsföretag inom generika, med förväntade proformaintäkter för 2012 på över 8 miljarder US-dollar.

Actavis årets leverantör 2012 på Kronans Droghandel

2012-09-14 13:28 CEST Actavis I samband med Kronans Droghandels leverantörsträff den 13 september utsåga Actavis till årets leverantör.

2012-09-14 10:47 CEST Boehringer Ingelheim AB Boehringer Ingelheim sänker priset med 65 procent för Sifrol. Läkemedlet blir därmed kvar i högkostnadsskyddet för patienter med Parkinsons sjukdom och Restless Legs Syndrome (RLS).

2012-08-23 12:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har fått i uppdrag att utreda nödvändiga förutsättningar för införande av frivillig generisk förskrivning. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 30 november 2012.