Nyheter

2013-02-05 08:15 CET ULI Geoforum ULI Geoforum och Boverket hälsar välkommen till den 14e upplagan av konferensen Arbeta smart inom planering & byggande, med tema hållbara städer och regioner. Redan nu är det drygt 70 anmälda deltagare. På konferensen, som hålls 5-6 mars i Stockholm, presenteras framtidstankar och praktiska exempel där nya metoder, media och verktyg används inom stads- och samhällsplanering.

2012-11-27 07:00 CET ULI Geoforum Intresset är stort för seminariet "BIM & geodata" som ULI Geoforum och Open BIM arrangerar den 28 november i Stockholm. Det finns en stor potential i att koppla samman BIM (Building Information Modeling) och GIS (Geografiska informationssystem) för effektivare samhällsbyggande. Fördelarna är bättre kommunikation, säkrare analyser och mer förankrade beslut.

2012-07-16 07:31 CEST ULI Geoforum ULI Geoforum bjuder in till GEOINFO 2012 – en mötesplats inom området geografisk IT – den 2-3 oktober i Uppsala. Övergripande teman för årets konferens är välfärdsteknologi och framtid och massor av goda exempel kommer att lyftas fram. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte inom geografisk IT genom workshoppar, presentationer, diskussioner och mingel i utställningen.

2012-07-13 13:36 CEST ULI Geoforum ULI Geoforum följer upp 2011 års fullsatta seminarium om NNH, den nya nationella höjdmodellen, och arrangerar NNH 2012 den 18 september i Stockholm. Seminariet har betoning på användningsexempel men det tar även upp t ex tips kring hantering av laserdata och höjdmodeller, ajourhållning och läget i det landsomfattande laserskanningsprojektet.

2012-04-10 07:30 CEST ULI Geoforum I samarbete med Skogsstyrelsen arrangerar ULI Geoforum ett tvådagarsseminarium om hur geografisk informationsteknik kan användas och effektivisera verksamheter inom skogssektorn. SkogsGIS 2012, som seminariet heter, hålls i Stockholm 24-25 april och tar upp nya metoder, teknik och exempel på tillämpning. Huvudtalare är mottagaren av 2011 års Marcus Wallenbergspris.

2012-01-23 08:00 CET ULI Geoforum ULI Geoforum arrangerar en- och tvådagskurser i GIS (GeografiskaInformationsSystem) med olika inriktning. Nu har vi planerat in nya kursdatum i mars och april. Kurserna är Möjligheterna med GIS - en introduktion, Att arbeta med Open Source GIS - en introduktion och SDI/Geodatasamverkan i praktiken.

2012-01-20 15:14 CET ULI Geoforum Den 6-7 mars arrangerar ULI Geoforum tvådagarsseminariet Open source för GIS, för tredje året i rad. Här presenteras goda exempel på användning av öppen programvara (Open source) för geografisk informationsbehandling, samt praktiska erfarenheter och tips kring tekniken.

2012-01-19 13:07 CET ULI Geoforum Seminariet om smarta metoder inom planering och byggande hålls för trettonde gången i ordningen den 1-2 februari 2012 i Stockholm. Arrangörer är Boverket och branschorganisationen inom geografisk IT, ULI Geoforum. Seminariet kommer att ha fokus på hur hållbar utveckling kan hanteras i planeringsprocessen med hjälp av PBL, och ta upp de senaste intressanta praktikfall hos kommuner och myndigheter.

2011-11-04 09:46 CET ULI Geoforum ULI Geoforum arrangerar heldagsseminariet Molntjänster för GIS den 29 november i Stockholm. Här presenteras nutid och visioner kring molnet, olika molntjänster för GIS, användarexempel och erfarenheter av tekniken samt hur man ska tänka när man upphandlar och arbetar med molntjänster. Anmälan till lägre pris före 7 november!

2011-03-09 11:20 CET ULI Geoforum ULI har startat kursverksamhet inom området GIS (geografiska informationssystem) och geografisk IT. De första kurserna som hålls i vår är en introduktionskurs i GIS den 17 maj och 9 juni samt kursen Geografisk IT för beslutsfattare den 24 maj.