Pressmeddelanden

2012-04-23 15:32 CEST Neuroförbundet Hur fungerar vården i Västra Götaland för personer med Parkinsons sjukdom i och hur långt har forskningen kommit? Onsdagen den 25 april möts över 100 personer på ett stort seminarium i Göteborg, för att diskutera behandling, bemötande och framtid. Det är neurologer, neuroteam, geriatriker, politiker, beslutsfattare samt personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.