Pressmeddelanden

Får parkinsonsjuka i Västra Götaland den vård de behöver?

2012-04-23 15:32 CEST
Hur fungerar vården i Västra Götaland för personer med Parkinsons sjukdom i och hur lån...