Pressmeddelanden

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

2017-09-05 07:37 CEST
I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen...

Finalisterna klara i Singularity University Global Impact Competition for Sweden

2015-04-23 09:17 CEST
Fem finalister har valts ut inför finalen i Global Impact Competition på Epicenter Stoc...

Globala VD-utmaningar vänds till möjlighet med ökad insikt om människans drivkrafter

Globala VD-utmaningar vänds till möjlighet med ökad insikt om människans drivkrafter

2014-01-23 17:58 CET
PwC:s globala VD-undersökning identifierar att teknikutvecklingen, demografin och en än...

Forskare får medel för att lösa globala problem

2012-10-04 15:01 CEST
Fyra forskargrupper har fått medel i satsningen Europe and Global Challenges, som Riksb...