Pressmeddelanden

2014-04-14 11:07 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

2012-09-18 10:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas. Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel som både driver på en hållbar läkemedelproduktion i Kina och Indien, och en hållbar läkemedelsanvändning i EU.

Seminarium: GMP-utbildning i din verksamhet - Malmö 5 oktober

2012-07-04 09:54 CEST FORCE Technology Sweden AB GMP-utbildningar - hur lägger du upp dem för att passa din verksamhet och uppfylla myndighetskraven? I GMP finns krav på att all personal, vars arbetsuppgifter kan påverka produktens kvalitet, regelbundet skall genomgå GMP-utbildning och att effektiviteten av dessa utbildningar ska bedömas. Hur skall du agera för att uppfylla dessa krav på ett effektivt sätt? Seminarium - 5 oktober - Malmö

2012-06-29 13:18 CEST Miltenyi Biotec Norden AB

GMP-seminarium: Kostnadseffektivisera dina inspektioner & audits

2012-03-23 13:09 CET FORCE Technology Sweden AB Den 10 maj i Uppsala - kl 9.00-16.00 Inom GMP finns krav på att organisationen ska utföra interna inspektioner och leverantörs audits. Myndigheterna kommer också regelbundet på inspektion. Detta är tid- och resurskrävande för organisationen. Hur kan du kostnadseffektivisera arbetet med inspektioner? Erick Sjöberg ger praktiska verktyg och tips! Anmäl dig till mrg@force.se!

2012-02-29 09:53 CET Cobra Biologics Cobra Biologics today announces that it has signed an agreement with a clinical stage biotechnology company to produce a Drug Substance under cGMP. The product, consisting of live bacteria, will be used for toxicology and clinical studies for treatment of a metabolic disorder. The disorder is a rare genetic disease leading to kidney failure and end stage renal disease.

GMP-seminarium - Kostnadseffektivisera dina inspektioner & audits

2012-02-21 09:20 CET FORCE Technology Sweden AB

2012-02-13 14:10 CET Cobra Biologics Cobra Biologics announces the appointment of three non-executive directors to Cobra Biologics’ board, and two business development managers tasked with driving continued growth in Europe and North America.The appointment of three non-executive directors, Elisabeth Lindner, Professor Carl Johan Sundberg and Jinyue Wang, further reinforces the business acumen across the Cobra Biologics’ board.

2011-10-31 12:00 CET Cobra Biologics Cobra Biologics, internationell tillverkare av biologiska läkemedel, blir ny ägare till Unitech Pharma i Matfors genom förvärv av 100 procent av aktierna i bolaget.

2011-06-16 09:35 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket lämnar idag över en rapport till regeringen om hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. De senaste åren har tillverkningen av läkemedel i lågkostnadsländer uppmärksammats på grund av kraftig miljöpåverkan. Förslaget är det första i sitt slag och skulle bland annat innebära att alla tillverkare – även utanför EU - måste följa reglerna om produkterna säljs inom EU.