Pressmeddelanden

2015-06-11 12:13 CEST BioTekPro AB För att förstå och använda de reviderade renrumsstandarderna IS0 14644-1 och 14644-2 har BioTekPro AB bjudit in Gordon Farquharson, som har ansvarat för revideringen, till Stockholm den 22 september 2015 för en unik endagskurs

Riskhantering för teknik/underhåll - Ny utbildning!

2015-05-05 13:11 CEST Bergström & Hellqvist AB Bergström & Hellqvist AB lanserar en ny utbildning anpassad för de som arbetar med teknik/underhåll på livsmedelsföretag. Syftet med utbildningen är att bidra till att öka riskmedvetenheten och förmågan att att identifiera och hantera risker för livsmedelssäkerheten förknippade med arbeten inom teknik/underhåll, samt öka förståelsen för rollen i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet.

2015-04-24 09:33 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje. En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice).

2014-04-14 11:07 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

2012-09-18 10:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas. Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel som både driver på en hållbar läkemedelproduktion i Kina och Indien, och en hållbar läkemedelsanvändning i EU.

Seminarium: GMP-utbildning i din verksamhet - Malmö 5 oktober

2012-07-04 09:54 CEST FORCE Technology Sweden AB GMP-utbildningar - hur lägger du upp dem för att passa din verksamhet och uppfylla myndighetskraven? I GMP finns krav på att all personal, vars arbetsuppgifter kan påverka produktens kvalitet, regelbundet skall genomgå GMP-utbildning och att effektiviteten av dessa utbildningar ska bedömas. Hur skall du agera för att uppfylla dessa krav på ett effektivt sätt? Seminarium - 5 oktober - Malmö

2012-06-29 13:18 CEST Miltenyi Biotec Norden AB

GMP-seminarium: Kostnadseffektivisera dina inspektioner & audits

2012-03-23 13:09 CET FORCE Technology Sweden AB Den 10 maj i Uppsala - kl 9.00-16.00 Inom GMP finns krav på att organisationen ska utföra interna inspektioner och leverantörs audits. Myndigheterna kommer också regelbundet på inspektion. Detta är tid- och resurskrävande för organisationen. Hur kan du kostnadseffektivisera arbetet med inspektioner? Erick Sjöberg ger praktiska verktyg och tips! Anmäl dig till mrg@force.se!

2012-02-29 09:53 CET Cobra Biologics Cobra Biologics today announces that it has signed an agreement with a clinical stage biotechnology company to produce a Drug Substance under cGMP. The product, consisting of live bacteria, will be used for toxicology and clinical studies for treatment of a metabolic disorder. The disorder is a rare genetic disease leading to kidney failure and end stage renal disease.

GMP-seminarium - Kostnadseffektivisera dina inspektioner & audits

2012-02-21 09:20 CET FORCE Technology Sweden AB