Pressmeddelanden

Nya vägar för inlandssjöfarten

2019-07-11 08:04 CEST
Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfart, det vill säga trafik...

Analys av näringslivets resor och transporter på Södertörn

2018-10-25 16:55 CEST
Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida resti...

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

Byggstart för ny hamnterminal i Göteborgs hamn

2018-10-12 08:49 CEST
Nu startar bygget av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamns ytterhamnområde. Projekt...

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

2018-06-19 06:29 CEST
De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport ...

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

Gasleverantör klar för ny LNG-anläggning i Göteborgs hamn

2018-06-01 13:21 CEST
Efterfrågan på flytande naturgas (LNG) som fartygsbränsle ökar i Göteborgs hamn – nu är...

Göteborgs hamns godsvolymer för årets första kvartal klara

Göteborgs hamns godsvolymer för årets första kvartal klara

2018-05-08 12:53 CEST
Under året första kvartal ökade containervolymerna med tre procent, från 184 000 till 1...

Vi vill fortsätta utveckla, vad vill regeringen?

2018-02-27 15:00 CET
Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping investeringsbeslut om 238 miljoner ...

Ny hamnterminal minskar lastbilstrafiken genom Göteborg

Ny hamnterminal minskar lastbilstrafiken genom Göteborg

2018-02-07 13:28 CET
Under onsdagen invigdes Arken kombiterminal i Göteborgs Hamn där gods kan byta transpor...

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

2018-01-12 11:54 CET
2017 blev det svagaste året någonsin på containersidan i Göteborgs Hamn med en minsknin...