Pressmeddelanden

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige, skrivelse till minister Gabriel Wikström/Sveriges Regering och Sveriges riksdag

2017-03-30 08:36 CEST
Att makt- och myndighetskorruption existerar inom Sverige är uppenbart, men att Försäkr...

Sveriges statsminister Stefan Löfven har att taga sitt ansvar gentemot svenska skattebetalarna

2016-07-02 11:00 CEST
Fri rörlighet är något som är ständigt aktuellt i dessa dagar. Men har statsminister St...

Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

2016-04-03 20:47 CEST
Assar Fager har över tid sett in i och grävt på djupet i EU-rättighet till fri rörlighe...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga för att värna rättssäkerheten

2015-05-22 15:35 CEST
Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Reger...

Framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2015-01-28 16:35 CET
Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och under...

JOURNALISTERNA I SVERIGE INOM PUBLIC SERVICE & RIKSMEDIA HAR ETT STORT ANSVAR, kommer dessa taga ansvaret?

2014-12-29 09:45 CET
Här delges nu i december 2014 om Försäkringskassan generaldirektör Dan Eliasson och rät...

Har Landstingen i Sverige levt upp till deras skyldighet?

2014-12-02 06:48 CET
Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, me...

Landstinget Västernorrland

2014-11-22 13:16 CET
Som synes är flera väl kända chefer/läkare inom landstinget Västernorrland i situatione...

Sveriges Regering och EU-kommissionen

2014-11-03 11:10 CET
Sveriges Regering och EU-kommissionen delges verkligheten i Sverige som är som synes tv...

Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för allmänheten

2014-10-31 17:09 CET
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele ...