Pressmeddelanden

Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för allmänheten

2014-10-31 17:09 CET
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele ...

Nationell kontaktpunkt för EU-vård lämnar mycket till patienten

2013-10-25 14:16 CEST
Försäkringskassan, officiell kontaktpunkt enligt regelverket för vård inom EU, kommer i...

JO anmälan av Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Härnösand

2013-03-03 16:43 CET
I en demokratisk och rättssäker stat har myndighetsutövare och myndigheter att tillgodo...

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå spelade samma orättssäkra fiol emot allmänheten

2013-02-17 19:07 CET
Rättssäkerhet på området gränsöverskridande vård finns den? Hur kan det komma sig att F...

Försäkringskassans generaldirektör och rättschef har att taga ansvar för rättsskandalen på området gränsöverskridande vård

2013-02-16 09:47 CET
Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist underlåter och undanhåller allmänheten av Sv...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag allmänheten begär att riksdagsledamöterna värnar rättssäkerheten

2012-03-05 21:46 CET
Sveriges riksdag är medveten om att makten utgår från folket. Sveriges riksdag fattar b...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag Högsta förvaltningsdomstolen obstruerar emot EU-rätten

2012-03-05 14:49 CET
EU-olagliga beslut är generella inom Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) vid gränsöverskr...

Sveriges Regering och Socialdepartementet varför förvägrar dessa gemensamt allmänheten fullständig rättssäkerhet vid gränsöverskridande vård?

2012-03-02 06:50 CET
Sveriges Regering och Socialdepartementet varför förvägrar dessa gemensamt allmänheten ...

Sveriges Regering Vart är den rättssäkra rättstillämpningen inom myndigheten Försäkringskassan och Högsta förvaltningsdomstolen m.fl.?

2012-02-09 18:14 CET
Det handlar om EU-rättigheten till fri rörlighet s.k. gränsöverskridande vård inom EU/E...