Pressmeddelanden

Avtal träffat kring Natura Centrum

2014-05-13 16:28 CEST
REHACTs samarbetspartner i Polen, iNergy sp. z o.o., har nyligen undertecknat ett avtal...

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari – december 2013

2014-02-28 12:15 CET
Fjärde kvartalet i sammandrag • Rörelsens intäkter uppgick till 149 820 (424 215) SEK...

Positiva besked från Natura Center

Positiva besked från Natura Center

2014-02-14 13:17 CET
REHACTs licenstagare för försäljning i Polen, iNergy sp. z o.o., deltar i projekteringe...

REHACT medverkar på Eco Now Premium

2014-02-07 13:01 CET
REHACT medverkar i helgen på premiären av den nya exklusiva miljöutställningen Eco Now ...

Flaggningsmeddelande Almi Invest AB

Flaggningsmeddelande Almi Invest AB

2014-02-06 14:53 CET
Almi Invest AB har idag meddelat att man under januari 2014 har avyttrat sina sista akt...

ROSS anlitas för första villan på Dalarö

ROSS anlitas för första villan på Dalarö

2014-02-05 14:00 CET
REHACT har nyligen tecknat avtal med Ross arkitektur & design AB om att formge den ...

Patent utfärdat för Kanada

2014-01-23 16:13 CET
Som tidigare meddelats har REHACTs unika värmeväxlare preliminärt godkänts för patent i...

REHACTs företrädesemission kraftigt övertecknad

REHACTs företrädesemission kraftigt övertecknad

2013-12-05 09:45 CET
Miljöteknikbolaget REHACT genomförde under perioden 11 november – 4 december en företrä...

Kvartalsrapport för REHACT AB (publ) januari – september 2013

2013-11-06 08:40 CET
Tredje kvartalet 2013 • Rörelsens intäkter uppgick till 149 817 (306 710) SEK • Rörel...

REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

2013-11-04 08:40 CET
Med anledning av listbytet och den förestående emissionen har styrelsen för REHACT besl...