Nyheter

Begränsning av visstid ger inställd jobbtillväxt inom de gröna näringarna

2015-05-29 10:38 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Regeringen har tydligt uttalat att jobben är dess viktigaste politiska fråga och målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 är både ambitiöst och välbehövligt. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har också pekat ut de gröna näringarna, där jord-, skogsbruk och trädgårdsnäringar ingår, som särskilt viktiga för att skapa jobb och tillväxt på landsbygden. Men de jobben riskerar nu att försvinna.

2014-10-29 14:00 CET Vreta Kluster Seminariedag för dig företagare inom Besöksnäringen och inom de ”Gröna” näringarna. Almi, Östgötamat och Visit Östergötland bjuder in till en dag fylld med kunskaper och trevliga möten. Lyssna till intressanta föreläsare. Nätverka och skaffa nya kontakter och samarbetspartners.

2014-10-20 08:51 CEST Vreta Kluster Vreta Kluster Trädgård är ett initiativ för att bidra till att öka lönsamheten i trädgårdsnäringen i Östergötland. Vi anordnar aktiviteter för dig som odlar eller vill börja odla trädgårdskulturer. Välkommen på det första seminariet!

2014-10-15 08:46 CEST Vreta Kluster Seminariedag för dig företagare inom Besöksnäringen och inom de ”Gröna”näringarna. Almi, Östgötamat och Visit Östergötland bjuder in till en dag fylld med kunskaper och trevliga möten. Lyssna till intressanta föreläsare. Nätverka och skaffa nya kontakter och samarbetspartners.

2014-09-29 08:00 CEST Vreta Kluster Agriculture Innovation Day Boka 17 november 2014 Syftet med dagen är att öka kunskapen om innovation inom de gröna näringarna samt initiera nya samarbeten och konkret utveckling. Konkreta exempel, kunskapsutbyte, rundabordssamtal m.m. Arrangör: Grönovation – ett samarbete mellan näringen, industriföretag, organisationer samt Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2014-09-12 15:05 CEST Vreta Kluster Välkommen på lunchföredrag den 23 sept. "Effektiva arbetssätt för att utarbeta och implementera en regional livsmedelsstrategi" Macklean har genomfört en studie för Kalmar län om förutsättningarna för de gröna näringarna.Lennart Bjurström berättar om erfarenheter från detta projekt och om vad som krävs för att ta fram framgångsrika strategier för livsmedelskedjan och det gröna näringslivet.

2014-08-19 14:00 CEST Vreta Kluster Den 6:e september arrangeras öppet hus på landsbygden i Östergötland – ÖstgötaDagarna. Närmare 200 olika företag, föreningar, muséer med flera i hela länet öppnar upp sina dörrar för besök. Invigningen sker i år på Vreta Kluster av landshövding Elisabeth Nilsson. Dessutom Årets Landsbygdsstipendiat, ponnyridning, servering, visning av lantbruksmaskiner och djur, filmvisning mm. Välkommen!

2014-05-14 13:35 CEST Vreta Kluster Hittills har detta år inneburit mängder av intressanta möten, seminarier, utbildningar, inspirationsdagar, nätverksträffar och besök med drygt 2 200 besökare det första kvartalet. Och det blir inte mindre spännande framöver. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om några av de större kommande evenemangen – varmt välkommen att delta!

2014-01-30 16:26 CET Vreta Kluster "Ett bättre kök", förra årets succé fortsätter i år Fem innehållsrika dagar med kunskap, tips och råd från erfarna föreläsare och kursledare som coachar, inspirerar och manar till nytänkande. Du får nya idéer till att använda de råvaror och den unicitet din region erbjuder och hur du kan förpacka det till dina gäster. Anmälan: louise@matupplevelse.se, senast 30 jan Arrangör: Östgötamat

2014-01-30 10:35 CET Vreta Kluster Vill ni skapa en hållbar service som ger er långvariga kundrelationer? Martin Liabäck, tidigare chef på IKEA samt på ishotellet i Jukkasjärvi och Jesper Low, utbildare och föreläsare i hela landet inom kundbemötande, service och klagomålshantering, berättar om hur möjligheter skapas med ett kundvänligare sätt att tänka.  Arrangör: Ett kundvänligare Sverige